Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018   Imieniny: Celina, Ireneusz, Krystiana

więcej ›

PUBLICYSTYKA

A to ciekawe

Laureaci konkursu "Opowiedz...."

9 listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się posiedzenie komisji lokalnego etapu konkursu „Opowiedz”, zor­ga­ni­zo­wa­nego w ramach pro­gramu „Dzia­łaj Lokal­nie VII”. Do konkursu zgłoszono 8 prac (4 filmy i 4 reportaże multimedialne) organizacji i stowarzyszeń z terenu powiatu cieszyńskiego. W wyniku wnikliwej dyskusji komisja postanowiła przyznać 2 nagrody oraz 2 wyróżnienia.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, będące jedną z 52 lokalnych organizacji grantowych w Polsce. W konkursie „Działaj Lokalnie” mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Ich projekty mogą obejmować do 6 miesięcy działań na rzecz wspólnego dobra lokalnego środowiska, a kwota grantu nie może przekraczać 6.000 zł. Najlepsze projekty otrzymują dotacje. - W ramach dorocznego konkursu grantowego dofinansowanych jest osiem projektów wybranych gmin z powiatu cieszyńskiego. W 2007 roku ogłosiliśmy pierwszy konkurs dotacyjny dla inicjatyw z terenu powiatu cieszyńskiego (12 gmin). W latach 2007 - 2011 przyznaliśmy 55 dotacji na kwotę ponad 196.000 zł – tłumaczy Sławomira Kalisz, prezes SCMT.  

SCMT pozyskuje od samorządów i lokalnych sponsorów część pieniędzy, które rozdaje lokalnym grupom na realizację projektów pożytecznych dla lokalnej społeczności. Im więcej uda się zebrać pieniędzy lokalnie, tym więcej dołoży Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej tegoroczną edycję programu realizowało przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Banku Spółdzielczego w Cieszynie i w Skoczowie, samorządów Goleszowa, Strumienia, Wisły oraz sponsorów z lokalnych firm. 

Częścią programu „Działaj Lokalnie” jest konkurs „Opowiedz...”, w którym grantobiorcy starają się w atrakcyjny i twórczy sposób udokumentować zrealizowane działania w ramach swojego projektu. - Celem konkursu "Opowiedz..."  jest zachęcenie grantobiorców programu „Działaj Lokalnie” do komunikowania o swoich działaniach, pokazywania wpływu realizowanych projektów na aktywizację lokalnej społeczności. Autorzy prac mieli pokazać: z jakich potrzeb wynikał ich projekt, z jakimi problemami się zmierzyli, jak doszło do podjęcia działań i jakie są ich efekty oraz rolę grantobiorców w budowaniu dobra wspólnego – mówi Sławomira Kalisz.

Prace lokalnego etapu konkursu „Opowiedz” oceniało jury w składzie:  Barbara Jurkiewicz (Starostwo Powiatowe Cieszyn), Marcin Wieczorek (fotoreporter, muzyk i dziennikarz lokalnego portalu), Beata Tokarzewska (dziennikarka i fotoreporterka portalu jasnet.pl oraz portalu olzanet.pl), Jonasz Milewski (Młodzieżowa Platforma Komunikacyjna) oraz Sławomira Kalisz (Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej). Prace star­to­wały w dwóch kate­go­riach: „Czło­wiek” i „Motyw”. Do kategorii „Miejsce” w tym roku nie zgłoszono żadnej pracy. Każda praca została zaprezentowana i omówiona pod kątem wymogów konkursowych. W wyniku wnikliwej dyskusji komisja postanowiła przyznać 2 nagrody oraz 2 wyróżnienia. Zwy­cięzcy oraz wyróż­nieni otrzy­mali nagrody rze­czowe i pie­niężne.  

W Kategorii CZŁOWIEK nagrodę zdobył film pt. „NAWIJAJ” Nieformalnej Grupy MUZA z Wisły, działającej przy Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał film Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej „Natura” w Koniakowie pt. „Przez Żołądek do… Sukcesu”.

W Kategorii MOTYW jury przyznało nagrodę Grupie Nieformalnej C-41, działającej pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za film „SFArt Start!”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał film „Bliskie spotkania z kuchnią i tradycją” Stowarzyszenia Miłośników Drogomyśla „Droga Myśl”.

Powyższe filmy wezmą udział w Ogólnopolskim etapie konkursu „Opowiedz..”, którego wyniki poznamy na przełomie 2012 i 2013 roku. Przypomnijmy, że w zeszłym roku pierw­sze miej­sce i nagrodę główną w wysokości  2.000 zło­tych zdo­był film „Baba i kije” autor­stwa Sto­wa­rzy­sze­nia Agro­tu­ry­stycz­nego Ziemi Cie­szyń­skiej „Natura” w Konia­ko­wie. Natomiast wyróżnienie otrzymał film „Jesienna Fabryka Mody” autor­stwa Nie­for­mal­nej Grupy „Aktyw”, dzia­ła­ją­cej pod patro­na­tem Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Chy­biu.

 

Poniżej przedstawiamy nagrodzone i wyróżnione filmy:

Nagroda w kategorii „Człowiek”- film „Nawijaj”

 

Wyróżnienie w kategorii „Człowiek”- film „Przez Żołądek do… Sukcesu”

 

Nagroda w kategorii „Motyw”- film „SFArt Start!”

 

Wyróżnienie w kategorii „Motyw”- film „Bliskie spotkania z kuchnią i tradycją”

poniedziałek, 19 lis 2012, bea

KOMENTARZE

  • jasnet.pl | 19/11 godz. 14:30

    Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

03/12

Los na loterii?

17

ARTYKUŁY

06/12

Słoneczny Stok

0

03/12

Los na loterii?

17

więcej

BLOGI

04/10

Pęd do władzy

6

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X