Dzisiaj jest: środa, 17 października 2018   Imieniny: Ignacy, Lucyna, Małgorzata

więcej ›

PUBLICYSTYKA

Są (byli) wśród nas

"Na szacunek trzeba zapracować"

Jest faktem oczywistym, że wszyscy mamy do czynienia z nieustannie zmieniającymi się realiami życia społecznego. Dotyczy to także obszaru bezpieczeństwa, w tym nowych zjawisk w obrębie przestępczości kryminalnej, gospodarczej oraz innych niepokojących i społecznie uciążliwych problemów. To stawia konieczność ciągłego dostosowywania się do aktualnej sytuacji, w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć efektywność podejmowanych przez Policję działań.

Od września tego roku jastrzębska Komenda Miejska Policji ma nowego komendanta. Został nim młodszy inspektor Krzysztof Herzyk. Czas, jaki minął od chwili objęcia przez niego stanowiska, pozwolił zapoznać się ze specyfiką Jastrzębia-Zdroju i chociaż, jak twierdzi, Policja jest instytucją hierarchiczną o ściśle określonych zadaniach, to każda miejscowość ma swoje uwarunkowania, do których w miarę możliwości należy również dopasować działania stróżów prawa. Obejmując kierownictwo nad jastrzębską jednostką, nowy komendant uznał, że koniecznym jest dokonanie pod tym kątem zmian w strukturze i zakresie funkcjonowania poszczególnych komórek i wydziałów. Decyzję taką podjął w oparciu o bieżące rozpoznanie zagrożeń w podległym rejonie, codzienną analizę kategorii, liczby i charakter zaistniałych na tym terenie zdarzeń, także w odniesieniu do lat ubiegłych. Duże znaczenie miały tutaj sygnały mieszkańców miasta, dotyczące konkretnych problemów. Przekazywane one były bezpośrednio komendantowi, służbom kryminalnym i prewencyjnym oraz za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala  uzyskiwać aktualną wiedzę o rodzaju i lokalizacji różnorodnych negatywnych zjawisk, a co za tym idzie, umożliwia podejmowanie skutecznych działań, zmierzających do eliminacji naniesionych na mapę zagrożeń.

Komendant Herzyk mocno zachęca do korzystania z komputerowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dostępnej za pośrednictwem Internetu. Narzędzie to pozwala mieszkańcom wskazać Policji te rejony, które uważane są przez nich za mniej bezpieczne, a ta ma wtedy możliwość dopasowania swoich działań tak, by uwzględnić wskazane miejsca. Zachęca również do korzystania ze specjalnej aplikacji „Moja komenda”, która w razie potrzeby wskazuje adres i kontakt nie tylko najbliższej komendy policji, ale i dzielnicowych z danego rejonu. Aplikacja może okazać się bardzo pomocna także wtedy, gdy znajdujemy się poza miejscowością, w której mieszkamy.

Ostatnio nastąpiły znaczące zmiany przepisów w zakresie prawa dotyczącego postępowania w sprawach o wykroczenia oraz dużą liczbę popełnianych wykroczeń z zakresu ruchu drogowego, kradzieży, zniszczenia mienia i wykroczeń tzw. szczególnie uciążliwych społecznie, czyli np.: zakłócanie spokoju, porządku publicznego, wybryki nieobyczajne, używanie słów nieprzyzwoitych, umieszczanie nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków w miejscu publicznym, niszczenie roślinności w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz jedno z najczęściej popełnianych – spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych czy objętych zakazem.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom w Wydziale Prewencji KMP Jastrzębie-Zdrój utworzono odrębny Referat do Spraw Wykroczeń, w ramach którego zwiększono liczbę policjantów prowadzących tego typu postępowania. Ma to na celu nie tylko skrócenie czasu prowadzonych postępowań, ale przede wszystkim skuteczne ściganie sprawców oraz samą poprawę jakościową tych postępowań.

Efektywność działania Policji to nie tylko sprawnie prowadzone postępowania przygotowawcze, lecz przede wszystkim zwiększenie wykrywalności sprawców różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. W tym celu w strukturze Wydziału Prewencji powołano specjalny Zespół Wywiadowczy, który stanowi pod tym względem istotne wsparcie dla Wydziału Kryminalnego oraz Rewiru Dzielnicowych. Policjanci tej komórki pracują w godzinach popołudniowych i nocą, ubrani po cywilnemu patrolują nieoznakowanymi radiowozami ulice miasta, reagują szybko i skutecznie. Bez zwracania na siebie uwagi mogą interweniować wszędzie tam, gdzie policyjny radiowóz mógłby spłoszyć przestępców lub wzbudzić niepotrzebne reakcje świadków zdarzenia. Ich zadaniem jest przede wszystkim szybka reakcja na zgłoszenia dotyczące m.in. kradzieży, rozbojów, bójek i innych przestępstw.

Kolejnym kierunkiem pozytywnych zmian jest wdrażanie w jastrzębskiej komendzie nowej koncepcji pracy dzielnicowych. Głównym zadaniem dzielnicowych jest skupienie się na kontakcie ze społeczeństwem, określenie problemów oraz skuteczne zajęcie się nimi. Założenia koncepcji to m.in. mniej pracy za biurkiem, a więcej czasu w terenie, skrócenie codziennych odprawy do służby, większa samodzielność dzielnicowych, rozpoznanie i wymiana informacji ze społeczeństwem, niezbędnych w procesie wykrywczym, a także szeroko rozumiane działania profilaktyczne.

W ostatnich latach obserwujemy wyraźne tendencje wzrostowe w obrębie tzw. przestępczości gospodarczej. To coraz częstszy obszar zainteresowania przestępców, których działalność co roku naraża Skarb Państwa na wielomilionowe straty. Niejednokrotnie mamy tutaj do czynienia z bardzo trudnym przeciwnikiem, z uwagi na specyfikę tego typu przestępstw, popełnianych w zakresie oszustw podatkowych, wyłudzeń kredytów i różnego rodzaju świadczeń materialnych. Także z uwagi na ciągłą modyfikację działań przestępców i zaawansowane technologie wykorzystywane w tzw. „cyberprzestępczości”. Z uwagi na ten fakt koniecznością stała się także restrukturyzacja Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, w taki sposób, aby poprawić skuteczność prowadzonych działań.  

Efektywność działania Policji to nie tylko wykrywalność sprawców różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń, ale także pozytywny wizerunek formacji w oczach społeczeństwa, zwiększenie zaufania do Policji jako instytucji oraz skuteczna profilaktyka. Również w tym kierunku prowadzone są intensywne działania, zmierzające do zacieśnienia i usprawnienia międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie przeciwdziałania patologiom i innym negatywnym zjawiskom społecznym.

Nadal kontynuowane będą wspólnie podejmowane w latach poprzednich działania, dotyczące m.in. profilaktyki antydopalaczowej i antynarkotrykowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, ograniczaniu niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, poprawy bezpieczeństwa najmłodszych. W najbliższym czasie szczególnym zainteresowaniem jastrzębscy policjanci zamierzają objąć problematykę przestępstw popełnianych na seniorach, szczególnie przeciwdziałanie różnego rodzaju oszustwom i wyłudzeniom, o których tak głośno w mediach.  Równie ważne przeciwdziałanie przemocy domowej we wszystkich jej aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci jako najbardziej bezbronnych ofiar tego zjawiska. Niezbędna w tym celu jest współpraca wszystkich instytucji powołanych do działań na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie.

Nie można także zapominać o odpowiednim zachowaniu na drogach. Jastrzębska drogówka szczególnie apeluje do pieszych, aby w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok, zadbać o to, by być widocznym na drodze. Zwykła opaska lub inne elementy odblaskowe potrafią zapobiec wielu nieszczęściom, dlatego policjanci zachęcają do ich noszenia także w terenie zabudowanym.

Komendant Herzyk zapewnia, że aby sprostać wymaganiom społeczeństwa w zakresie podejmowanych przez Policję zadań, na bieżąco prowadzone będą działania zmierzające do usprawnienia pracy policjantów, zwiększenia skuteczności i wykrywalności oraz dostosowania istniejących struktur do bezustannie pojawiających się przed Policją nowych wyzwań. Przyznaje, że szacunek i zaufanie to atrybuty, którymi winna cieszyć się Policja. Na jedno i drugie trzeba jednak ciężko zapracować, służąc społeczeństwu, bo policjant to ten, który służy. Odnosząc się do pewnej maksymy, komendant Herzyk mówi, że człowiek wart jest tyle, ile dobrego robi dla innych. Bycie policjantem daje właśnie tę szczególną możliwość czynienia dobrych rzeczy, a to z kolei powinno być wyznacznikiem dla każdego funkcjonariusza Policji.

 

wtorek, 20 gru 2016, JN

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

04/10

Pęd do władzy

5

więcej

BLOGI

04/10

Pęd do władzy

5

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X