Dzisiaj jest: czwartek, 18 stycznia 2018   Imieniny: Piotr, Małgorzata, Liberta

więcej ›

PUBLICYSTYKA

A to ciekawe

Niby tak, a jednak nie

Rada Miasta nie udzieliła absolutorium prezydent Annie Hetman.  Co to jest to absolutorium? Według Słownika Języka Polskiego PWN jest to: „akt organu przedstawicielskiego (np. Sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji), uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową”. Tutaj organem przedstawicielskim jest Rada Miasta Jastrzębia-Zdroju, a organem wykonawczym Prezydent Miasta. Sprawozdanie z działalności finansowej zostało przyjęte, a więc uznane za prawidłowe, mimo tego prezydent Hetman absolutorium nie otrzymała.

Jastrzębscy radni zapytani o tę kwestię, nie potrafili przedstawić żadnej precyzyjnej definicji, ani w formalnym, ani w prawnym znaczeniu tego aktu. Na pewno jednak ich ocena działalności prezydenta wybiegała znacznie dalej niż tylko działalność finansowa. Ich opinie, dość luźne, rozkładały się w zależności od ich stosunku do jastrzębskiej prezydent miasta. Kluby popierające oceniały ją wręcz entuzjastycznie, opozycja nie szczędziła krytyki. Niezależnie od definicji, u jednych i drugich wszystko sprowadzało się do ich subiektywnej oceny z luźnym podejściem do znaczenia tego słowa. Była to więc znaczne szersza forma skwitowania jej działalności na różnych polach za rok 2016.  

Dla przypomnienia – na sesji absolutoryjnej 25 maja Bernadeta Magiera z Klubu Radnych „Dla Miasta" wskazała, że absolutorium to przede wszystkim akceptacja wykonania budżetu i realizacja zaplanowanych zadań, co zostało dokonane. Wymieniła zamierzenia, które zostały zrealizowane i przyniosły nową jakość dla miasta. Wskazała również, że zewnętrzne instytucje kontrolne wydały pozytywną opinię działaniom prezydent Hetman, a miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 50 mln zł. Zadeklarowała, że jej klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

Alina Chojecka z Kluby Radnych Platforma Obywatelska wymieniła instytucje miasta, które funkcjonują na bazie budżetu miasta. Wskazała, że komisje i zespoły kontrolne Rady Miasta nie wykazały uchybień w realizacji budżetu i zadań w 2016 roku. Wytknęła radnym opozycyjnym blokowanie niektórych zadań mimo pozyskania środków zewnętrznych. Podziękowała za realizację wyznaczonych celów, gospodarskie podejście oraz perspektywiczność spojrzenia i rozwagę w wydawaniu środków publicznych. Również Klub PO poparł udzielenie absolutorium.

Tadeusz Sławik z Klubu Prawo i Sprawiedliwość wskazał natomiast na potrzebę spojrzenia na działanie prezydent Hetman przez pryzmat potrzeb mieszkańców i rozwoju miasta. Zarzucił jej niewystarczające działania na rzecz zapewnienia miejsc pracy i polityki gospodarczej. Wymienił zaniedbania i zaniechania niektórych kluczowych dla miasta zamierzeń, a także opieszałość i brak spojrzenia strategicznego. Biorąc to wszystko pod uwagę, Klub PiS podjął decyzję o odmowie absolutorium.

Małgorzata Filipowicz z Klubu Radnych „Samorządne Jastrzębie" również wskazała na mankamenty prezydentury tej kadencji, a w szczególności na zbyt opieszałe pozyskiwanie inwestorów dla miasta. Jednakże uwzględniając pozytywna ocenę dokumentów finansowych, klub ten zdecydował o poparciu absolutorium.

Damian Gałuszka w imieniu Klubu „Wspólnota Samorządowa" zarzucił prezydent Hetman „przejadanie" budżetu przy malejących podatkach, niewykorzystanie strefy ekonomicznej, brak strategii pozyskiwania inwestorów i zbyt małą dynamikę rozwoju miasta. Jego klub nie zajął jednolitego stanowiska i zostawił swobodę w głosowaniu dla swoich członków.

Prezydent miasta i wspierający ją radni zarzucają radnym opozycyjnym przede wszystkim działanie z pobudek politycznych – aż po blokowanie ważnych zamierzeń, na które zostały już pozyskane środki zewnętrzne. Radni opozycyjni, głównie PiS, stanowczo temu zaprzeczają, odpierają zarzuty, że ich stanowisko wynika z zażartej wojny PO-PiS, wskazują na szereg zadań proponowanych przez prezydent Hetman, które poparli. Niemniej wytykają jej brak skutecznej realizacji strategii miasta i znaczną opieszałość w realizacji zamierzeń. Radni popierający prezydent zupełnie się z tym stanowiskiem nie zgadzają. Wskazują na wiele jej dokonań, mimo trudnej sytuacji finansowej, nadwyżkę finansową, a opóźnienia tłumaczą czynnikami obiektywnymi bądź zewnętrznymi. Argumentują, że prezydent realizowała przecież budżet i zadania uchwalone przez całą Radę, a negowanie teraz tego to brak konsekwencji i „nie” dla samego „nie”.

Również wśród mieszkańców sprawa wywołała szerokie i różne komentarze. I tu pojawia się wiele krytycznych opinii zarówno co do oceny prezydent Hetman, jak i samych radnych. Jedni chwalą jej działania, inni ostro krytykują, wykazując liczne mankamenty i nieudolność, domagając się wręcz jej odwołania poprzez referendum. Tutaj również można dostrzec postawy wynikające z niezadowolenia co do różnych aspektów stanu i funkcjonowania miasta, ale też i preferencje polityczne. Zwolennicy PO szukają jej sukcesów, przeciwnicy wykazują błędy i zaniedbania.

Zewnętrzne instytucje kontroli finansowej pozytywnie oceniły działalność finansową miasta. Sami radni również przyjęli sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu, więc zgodnie z definicją warunki udzielenia absolutorium zostały spełnione. Nie ma jednak w samorządzie mechanizmu votum zaufania, które oceniałoby prezydenta pod kontem merytorycznym, nie tylko poprawności finansowej. Tym samym udzielenie absolutorium traktuje się jako takie. Jako okazję do szerokiej oceny jego całokształtu działalności. Pytanie tylko, na ile obiektywnie się do tego podchodzi, bo przecież brak jest kryteriów, które taką ocenę precyzujących. Jedynym praktycznym skwitowaniem jest kartka wyborcza raz na cztery lata.  

W głosowaniu podczas sesji w dniu 25 maja za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 10 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Mimo że większość była „za", to zabrakło jednego głosu, ponieważ do jego uchwalenia potrzebna jest bezwzględna większość, a więc 12 głosów przy łącznej liczbie 23 radnych. Taki był wynik głosowania, mimo pozytywnej oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej i wcześniejszego przyjęcia przez Radę sprawozdania finansowego i wykonania budżetu miasta za 2016 rok 19 głosami przy jednym przeciwnym i trzema wstrzymującymi się. Jeszcze przed głosowaniem prezydent Hetman podziękowała tym radnym, którzy będą za absolutorium. W efekcie go nie uzyskała. Brak absolutorium nie pociąga za sobą żadnych skutków formalnych. O skutkach formalnych zdecydują sami mieszkańcy już w przyszłym roku.

 

czwartek, 8 cze 2017, JN

Mieszkanie

Jastrzębie-Zdrój

cena: 171 000,00 zł
M-4 DE LUX

55.70 m2, Mieszkanie De Lux - idealne dla osób które chcą się wprowadzić bez tracenia czasu i ponoszenia nakładów na remont . Mieszkanie po świeżo przeprowadzonym remoncie - do wprowadzenia w Centrum miasta przy ul. Zielonej . Trzy niezależne pokoje , kuch... więcej

Zielona, renata@jgn-vesta.pl, 883 100 495

KOMENTARZE

 • | 13/06 godz. 23:35

  Rządy pani figury porównać morzna do trwającego w nieskończonoś remontu ul Mazowieckiej ,wstyd ,jeszcze raz wstyd.

 • grypka | 11/06 godz. 22:41

  Swego czasu żartowaliśmy sobie z kolegów z Żor że mają rynek tylko po to by go przejść, wsiąść do autobusu i pojechać do Jastrzębia po chleb...
  Dzisiaj Żory łykają takie Joszczymbi bez gryzienia...
  Rządzić trzeba umieć, a nie tylko o tym gadać... pani prezydent...

 • myśl | 10/06 godz. 11:54

  Wielki grzech zaniechania, brak strategii pozyskiwania kapitału i nowych przedsiębiorców dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 • Urzędnik | 10/06 godz. 06:11

  Czytając wydatkowanie budżetu,to chyba jedynie wystąpienie Gałuszki było trafne.A tak przy okazji, prezydenci Jaworzna i Tychów też nie otrzymali absolutorium i nie płaczą tylko ostro pracują zmieniając miasta.

 • Wieslaw | 09/06 godz. 16:13

  P Hetman przez ten czas kadencji stracila u mnie glos za nic nierobienie.

 • jasnet.pl | 08/06 godz. 13:15

  Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

10/01

Zdrój umiera?

37

ARTYKUŁY

więcej

BLOGI

22/10

"Kipi kasza…"

5

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X