Dzisiaj jest: piątek, 16 listopada 2018   Imieniny: Maria, Marek, Małgorzata

więcej ›

PUBLICYSTYKA

Gorący temat

Co dalej z Krupińskim?

Pojawiły się dwie odmienne koncepcje przyszłości byłej KWK Krupiński, wchodzącej w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pierwszą zaprezentowała sama Spółka, natomiast drugą prezentuje stanowisko Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Obie propozycje prezentujemy poniżej w nadesłanej przez obie strony formie.

PROPOZYCJA JSW S.A.

Ambitne  projekty dla byłej kopalni


"Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała ambitny program rewitalizacji byłej kopalni Krupiński. Na jej terenie zaplanowano nowoczesny kompleks przemysłowy, w skład którego wejdzie między innymi fabryka ogniw wodorowych oraz pojazdów napędzanych tym naturalnym paliwem, nowoczesny zakład włókien węglowych, a także unikatowa w skali kraju podziemna elektrownia szczytowo - pompowa. Konferencja prezentująca projekty z udziałem zarządu JSW oraz zarządu JSW Innowacje odbyła się w Warszawie 19 lipca. Uczestniczyli w niej między innymi Krzysztof Tchórzewski, minister energii oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Program zaprezentowany przez JSW zakłada industrializację i rewitalizację terenów, a także obiektów byłej kopalni Krupiński w Suszcu. Został opracowany przez ekspertów i partnerów w oparciu o analizę możliwości i potrzeb regionu, wyzwań technologicznych XXI wieku, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz aktywnego uczestnictwa w programie innowacyjności. Program rewitalizacji doskonale wpisuje się w rządowy program strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

- Sprawa kopalni Krupiński budzi duże emocje. Chcę podziękować zarządowi JSW i JSW Innowacje za tak profesjonalne podejście do rewitalizacji terenu. Zarząd przedstawia ambitny program górniczy, według którego Krupiński będzie najlepiej na świecie zagospodarowanym terenem pogórniczym. Program jest piękny i patrząc na szerokie zainteresowanie wierzę, że zostanie zrealizowany. Także Komisja Europejska mówi o środkach na zagospodarowanie terenów pogórniczych. Ten ambitny program rewitalizacji pokazuje, że można inaczej patrzeć na Śląsk, a to będzie nowe otwarcie gospodarcze dla waszych terenów pogórniczych. Życzę szczęścia, zwłaszcza, że możliwości są potwierdzone w statusie ekonomicznym i gospodarczym.  Optymistycznie patrzę w przyszłość – powiedział z nadzieją Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Jeszcze pod koniec tego roku dzięki inwestycjom realizowanym przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe w rejonie Suszca powstanie pierwszych 50 miejsc pracy. JZR  planują na terenie byłej kopalni budowę zespołu nowoczesnych budynków produkcyjno-magazynowych, a także produkcję maszyn, urządzeń i narzędziowni na potrzeby kopalń w Polsce i poza jej granicami. Będą to między innymi takie elementy jak: szyny kolejek podwieszanych, krążniki, rurociągi magistralne, trasy przenośników zgrzebłowych, sekcje obudów zmechanizowanych. Nakłady inwestycyjne szacuje się na 60 mln zł.  Zespół obiektów produkcyjno-magazynowych mógłby powstać do 2022 roku. Jeden z projektów zakłada również stworzenie na tym terenie centrum serwisowo-logistycznego przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe należące do grupy kapitałowej JSW.

- Nasz program w kompleksowy sposób wykorzystuje potencjał, wiedzę i doświadczenie ludzi oraz firm z regionu przy aktywnym udziale branżowych podmiotów, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wpisuje się w „Strategię Rozwoju JSW na lata 2018-2030”, która zakłada m.in. rozwój Grupy JSW z wykorzystaniem innowacyjnych technologii opartych na węglu koksowym oraz produktach ubocznych powstałych podczas jego produkcji. Jastrzębska Spółka Węglowa ma moralny obowiązek wziąć odpowiedzialność za teren byłej kopalni. Przygotowując kompleksowy program zagospodarowania 70 hektarów pozostałych po kopalni tworzymy nowa  jakość oraz  miejsca pracy, przy czym wszystkie przedsięwzięcia mają podłoże ekonomiczne  – podkreśla Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ogromnym atutem jest położenie terenu i rozwinięta infrastruktura drogowa oraz kapitał ludzki. Sztandarowym planowanym projektem ma być fabryka ogniw wodorowych stosowanych w elektromobilności.

- Wodór jest paliwem przyszłości. Prognozy rynkowe dla krajów Unii Europejskiej wskazują na 17-procentowy wzrost zapotrzebowania na wodór do roku 2025. Jest to związane z planami budowy w całej Europie 2000 stacji tankowania wodoru dla pojazdów. Niezależne prognozy wskazują, że w okresie do 2030 roku wartość rynku pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi wzrośnie do 25 000 milionów dolarów, natomiast do około 2050 roku udział pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi będzie wynosił około 50 procent’ – wyjaśnia Daniel Ozon.

Program rewitalizacji terenu byłej kopalni zakłada także utworzenie fabryki włókien węglowych z produktów ubocznych procesu koksowniczego. - Wzrost zapotrzebowania na włókna węglowe w branży motoryzacyjnej związany jest z potrzebą zmniejszenia masy samochodów, a co za tym idzie zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych. Wzrost zapotrzebowania na włókna węglowe będzie najintensywniejszy w branży motoryzacyjnej, a także lotniczej – powiedział Tadeusz Wenecki, prezes JSW Innowacje.

W programie znalazła się też koncepcja budowy elektrowni szczytowo-pompowej.

Ambitny projekt AUTOMOTIV GK JSW zakłada budowę linii produkcji autobusów elektrycznych - w tym także o napędzie wodorowym - oraz budowę linii produkcji małego elektrycznego samochodu dostawczego. Wcześniej - w połowie czerwca  tego roku - podczas konferencji IMPACT`18 JSW oraz PKP Cargo podpisały list intencyjny w sprawie analiz a w przyszłości produkcji  nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym.

Lokalizacja byłej kopalni Krupiński pozwala na budowę samowystarczalnego pod względem energii i ciepła osiedla mieszkaniowego z geotermią, co wpisuje się w rządowy program Mieszkanie Plus. Projekt budowy osiedla jest jednak zależny od wyników badań geotermalnych i planów budowy PESP.

Innym rozwiązaniem jest Park Innowacji. Przedmiotem działalności byłoby wsparcie rozwoju inicjatyw typu start-up dedykowanych głównie dla inwestorów działających na terenie i w sąsiedztwie gminy Suszec.

Jastrzębska Spółka Węglowa ma również szereg pomysłów związanych z projektami energetycznymi pod nazwą „ZIELONA DOLINA”. Ich realizacja zakłada budowę między innymi: podziemnego zbiornika gazu, instalacji farm PV, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, magazynu energii termicznej, oraz Europejskiego Centrum Małej Energetyki Metanu.

Istnieje wiele przykładów terenów pogórniczych, które zostały zaadaptowane do różnych funkcji: zarówno gospodarczych, jak i turystyczno-kulturalnych. Tereny i obiekty byłej kopalni Krupiński mają potencjał i mogą stawiać na duże przedsięwzięcia przemysłowe, wokół których będą powstawać swoiste ekosystemy biznesowe.

Podczas uroczystej prezentacji programu podpisano siedem listów intencyjnych między JSW, a podmiotami, które widzą potencjał współpracy przy projektach rewitalizacji dawnej kopalni oraz umowę o profesurze fundacyjnej z Uniwersytetem Technicznym Chemnitz."
JSW S.A.
Tak wygląda propozycja Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Inaczej sprawę przyszłości byłej kopalni Krupiński widzi strona społeczna:
PROPOZYCJA ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ SOLIDARNOŚCI:

Śląsko-Dąbrowska Solidarność zwróciła się z wnioskiem do Ministerstwa Energii o sprzedaż kopalni Krupiński w drodze otwartego przetargu

"- Wnioskujemy do Pana Ministra o rozpoczęcie zgodnie z polskim prawem procesu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa górniczego KWK Krupiński w drodze otwartego postępowania przetargowego. Wzorem dla tego procesu może być sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa górniczego KWK „Brzeszcze" dokonana w 2015 roku - czytamy w piśmie skierowanym do szefa resortu energii.

Jak tłumaczy Dominik Kolorz szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności sprzedaż kopalni w formie przetargu pozwoli uniknąć jakichkolwiek kontrowersji. - Skoro pan minister ma wątpliwości, co do wiarygodności brytyjskiej spółki Tamar Resources, która jest zainteresowana reaktywacją Krupińskiego, otwarty przetarg pozwoli na dogłębną weryfikację wszystkich potencjalnych inwestorów, a następnie sprzedaż kopalni w całkowicie transparentny sposób. Teraz okaże się czy ministerstwo jest zainteresowane odtworzeniem tej kopalni, czy też z niezrozumiałych dla nas przyczyn dąży do jej trwałej likwidacji i nieodwracalnej utraty dziesiątek milionów ton węgla koksowego, co byłoby po prostu sabotażem gospodarczym - mówi przewodniczący.

Prezydium śląsko-dąrbowskiej Solidarności wraz ze spółką pracowniczą powołaną w kopalni Krupiński na początku 2018 roku włączyło się w działania na rzecz odtworzenia wydobycia w tym zakładzie. W tym celu związkowcy podjęli współpracę z brytyjską firmą Tamar Resources, która wyraziła chęć zainwestowania w Suszcu kilkuset milionów zł i utworzenia ok. 2 tys. miejsc pracy w reaktywowanej kopalni. - Jesteśmy związkiem zawodowym, dla którego priorytetem są miejsca pracy. Jeśli państwo polskie jako właściciel złóż nie jest zainteresowane tym zakładem, to dla nas nie jest istotne czy kopalnie Krupiński kupią Brytyjczycy, Chińczycy, czy ktokolwiek inny. Dla nas liczy się tylko to, aby ta kopalnia zaczęła znowu wydobywać węgiel i dawać ludziom pracę oraz aby uchronić Suszec przed społeczno-gospodarczą degradacją, która jest nieunikniona, jeśli tej kopalni tam nie będzie - wskazuje przewodniczący."
Śląsko-Dąbrowska Solidarność
Która z tych koncepcji znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości?
 

czwartek, 19 lip 2018,

KOMENTARZE

 • Igła | 02/08 godz. 09:28

  Brawo zarząd JSW Innowacje. Zapomnieli dodać , że na hałdach będą rosły gruszki na wierzbach a na placu centralnym kopalni stanie zakład fabryki kurzu. Brawo Wy!

 • Desant | 26/07 godz. 11:29

  Hajer a ty dalej bez przybitki szczylosz ?

 • Zbyszek | 26/07 godz. 11:28

  Co ma do Krupińskiego JSW ???
  A co tam robi banita Łukasz ???
  Kawę pije i w stołek pierdzi !

 • Hajer | 25/07 godz. 09:30

  Tak tylko spytam, a co do Krupińskiego ma JSW? Przecież przekazała kopalnię do SRK.

 • bronekD | 24/07 godz. 16:30

  Zamykajcie ten kołchoz i przestańcie już o nim nudzić bo nikogo to nie interesuje. Ludzie poszli na emerytury i urlopy górnicze, resztę rozmieszczono po innych kopalniach JSW i tylko niedobitki z dozoru wyższego, dyrekcji i związków próbują tam zachować swoje stołki bo w innych kopalniach nie ma dla nich miejsca i musieli by chwycić się za robotę fizyczną, a to boli.

 • jasnet.pl | 19/07 godz. 13:59

  Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

więcej

BLOGI

04/10

Pęd do władzy

6

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X