Dzisiaj jest: poniedziałek, 23 września 2019   Imieniny: Bogusław, Tekla, Liwiusz

więcej ›

PUBLICYSTYKA

Gorący temat

Sprostowanie

W dniu 31 lipca 2019r w internetowym wydaniu Jastrzębskiego Portalu Informacyjnego Jasnet ukazał się tekst „Groźnie na Północnej” podpisany przez JN. Autor przed publikacją artykułu nie próbował zweryfikować podawanych informacji poprzez jakikolwiek kontakt ze Spółdzielnią co spowodowało, że zawiera on przeinaczenia faktów jak i nieprawdziwe informacje.
Prostowanie wszystkiego zajęłoby zbyt dużo miejsca dlatego odnosimy się tylko do głównych wątków poruszonych w artykule:

1. Cytaty z artykułu „Pan Godlewski szybko wykazał na dokumentach, w tym na prawomocnych wyrokach sądowych … że Spółdzielnia jest wyłącznie odpowiedzialna za całą sytuację” oraz „Spółdzielnia broni się … przed przyjęciem odpowiedzialności za tę sytuację”.
Prostujemy: Spółdzielnia nie może brać odpowiedzialności za działania osób dopuszczających się fałszerstw i wprowadzających przez lata Spółdzielnię w błąd. Różne nieprawidłowości związane z budową miały miejsce, gdy Spółdzielnia była formalnym inwestorem tj. do 2009r, jednak prace prowadził wyłącznie Jerzy Godlewski na podstawie dostarczanych przez siebie do Spółdzielni po 2005 roku sfałszowanych ekspertyz, projektów i protokołów. Prokuratura postawiła zarzuty karne a proces toczy się przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. W procesie tym Spółdzielnia otrzymała status pokrzywdzonego i jest oskarżycielem posiłkowym, natomiast w dnia 18 kwietnia 2019r Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział V Karny odmówił przyznania statusu pokrzywdzonego p. J. Godlewskiemu, ponieważ jak pisze Sąd w uzasadnieniu, doprowadziłoby to do sytuacji, że zostałby on uznany na pokrzywdzonego również własnym działaniem.
W żadnym wyroku ani sądów administracyjnych ani powszechnych nie stwierdzono winy Spółdzielni.

2. Cytaty z artykułu: „Spółdzielnia umywała ręce od odpowiedzialności”, „Spółdzielnia nie robi z tym nic, twierdzi na podstawie własnych rzeczoznawców, że blok jest bezpieczny...”
Prostujemy: Od momentu, gdy pojawił się pierwszy przeciek w segmencie A wezwano inwestora p. Godlewskiego do usunięcia źródła przecieku. Na podstawie wcześniej zawartych umów ze Spółdzielnią p. Godlewski zobowiązany był do stałej konserwacji pokrycia dachowego i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszystkie przecieki przez dach.
Wbrew temu co pisze autor artykułu, Spółdzielnia nie ma własnych rzeczoznawców. Nieprawdą jest również, że Spółdzielnia „broni się przed ekspertyzami zewnętrznymi”. Spółdzielnia zleciła w lutym 2018r do PZITB Katowice wykonanie ekspertyzy, projektu zamiennego segmentu A i projektu rozbiórki segmentów B,C,D. Pan Godlewski uniemożliwił wejście na nadbudowę ww. firmie, dlatego w kwietniu 2018r wystąpiliśmy z pozwem do Sądu o nakaz udostępnienia nadbudowy. Proces trwa. W czerwcu tego roku Politechnika Śląska oceniła stan stropodachu pod nadbudową jako dobry. Oprócz tego na bieżąco wykonywane są przeglądy wymagane przez Prawo Budowlane – nie stwierdzono zagrożeń. Jedynym „dokumentem” potwierdzającym rzekome zagrożenie budynku katastrofą jest jak pisze autor artykułu „przejmujący” filmik nakręcony przez p. Godlewskiego.
Po decyzji PINB o nakazaniu Spółdzielni wykonania robót na segmencie A, p. Godlewski, który wcześniej uniemożliwiał wejście na nadbudowę, nagle zgodził się na wejście i na wykonywanie tych robót. W ten oto sposób za pomocą decyzji PINB, członkowie Spółdzielni mieliby sfinansować remont, do czego sam p. Godlewski się przyznaje - nie konserwowanej i nie remontowanej nadbudowy na segmencie A. Po wejściu na nadbudowę okazało się, że przecieki do mieszkań są z wnętrza nadbudowy oraz, że jej stan uniemożliwia wykonanie doraźnych robót zabezpieczających i konieczne jest wykonanie najpierw dokumentacji, której wykonanie zostało zlecone. Po wykonaniu robót Spółdzielnia skieruje do Sądu pozew o pokrycie poniesionych kosztów przez p. Godlewskiego, a wcześniej skierowaliśmy już do Prokuratury zawiadomienie, o działaniach i zaniechaniach działań prowadzących do powstania strat materialnych.
Pomimo braku pozwolenia na użytkowanie nadbudowa na tym segmencie jest użytkowana przez inwestora co nie zostało dotąd zauważone przez PINB, który w przeciwieństwie do spółdzielni ma nieograniczony dostęp do nadbudowy. Najbliższe tygodnie pokażą czy jest możliwe doprowadzenie do opróżnienia nadbudowy, jej stała kontrola i skuteczne zabezpieczenie mieszkań przed przeciekami.

3. Z ekspertyzy z 2012r wykonanej przez Politechnikę Śląską nie wynika jak pisze autor artykułu „poważny stan budynku”. Ekspertyza dowiodła natomiast, że gdyby roboty na nadbudowie nie zostały przerwane przez Spółdzielnię w 2009r lecz byłyby nadal prowadzone na podstawie fałszywych ekspertyz i projektów groziłaby katastrofa budowlana z powodu nadmiernego obciążenia stropodachu.
Przytoczona przez autora artykułu JN opinia rzeczoznawcy z 2015r dotyczyła lokali użytkowych, które nie były wtedy własnością Spółdzielni i były celowo zalewane wodą oraz bezprawnie pozbawione ogrzewania. Spółdzielnia wystąpiła do Sądu i zgodnie z wyrokiem na koszt właściciela lokali przywrócono ogrzewanie, a następnie osuszono i w 2016r wykonano remont stropów.

4. Prawdą jest podana informacja, że wskazanemu w artykule właścicielowi mieszkania wysłano pismo z zakazem użytkowania lokalu. Autor nie informuje jednak, że stało się tak po odmowie zgody na zabudowanie nowej szczelnej skrzynki rozdzielczej w przedpokoju, w miejscu nie narażonym na dostęp wody. Sam autor artykuł twierdzi, że to niebezpieczna sytuacja. Całość prac to wykonanie bruzd w ścianie przedpokoju i zamontowanie nowoczesnej skrzynki rozdzielczej, a potem naprawa ściany, co spółdzielnia pisemnie zagwarantowała. Czy wykonanie takich robót to jest według autora artykułu „zdemolowanie mieszkania”?
Wykonujący przegląd i pomiary instalacji elektrycznej zobowiązany jest do umieszczenia w treści każdego protokołu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, nie jest to żadne wskazywanie „winy” mieszkańca lecz służy wyeliminowaniu nieprawidłowości, których występowania często nie są świadomi użytkownicy mieszkania.

Członkowie Zarządu GSBM
Arkadiusz Gromotka
Elżbieta Zawadzka

wtorek, 3 wrz 2019,

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

więcej

BLOGI

22/02

W co gra MZK?

29

18/02

Radni hipokryci

7

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X