Dzisiaj jest: poniedziałek, 23 września 2019   Imieniny: Bogusław, Tekla, Liwiusz

więcej ›

PUBLICYSTYKA

"Jesteśmy dla ludzi"

Setną rocznicę powstania obchodziła w tym roku polska policja. Świętowali również jastrzębscy stróże prawa. Jak widzi ich pracę Komendant Miejski Policji mł. insp. Mirosław Jordan?

Czy obszar działania jastrzębskiej komendy policji można nazwać trudnym?


Z mojego półtorarocznego okresu funkcjonowania na stanowisku komendanta jastrzębskiej Policji określiłbym, że Jastrzębie to obszar raczej średni w skali całego województwa śląskiego pod kątem różnych zagrożeń, zakresu przestępczości czy wykroczeń.

Jaki rodzaj przestępczości dominuje w Jastrzębiu?

Nie są to przestępstwa zaliczane do tych najcięższych, raczej są to przestępstwa uciążliwe społecznie. A więc dewastacja mienia, przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała, przeciwko życiu i zdrowiu. Są też również kradzieże, najczęściej te pospolite, na przykład telefonów komórkowych. Występują również przestępstwa związane z groźbami karalnymi, tj. groźby pozbawienia kogoś życia czy pobicia. Niestety nierzadko występują też przestępstwa przeciwko rodzinie. Jeżeli chodzi o wykroczenia to w naszym mieście najczęściej mamy zgłoszenia dotyczące zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej. Można powiedzieć, że cały wachlarz wykroczeń spotyka się w Jastrzębiu, oczywiście z różnym nasileniem.

A drogówka?

No to oczywiście też. Mamy szereg wykroczeń głównie związanych z nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu i przekraczania prędkości. To wszędzie powszechny grzech kierowców. Niestety zdarza się również zatrzymywanie tych nietrzeźwych za kółkiem. To plaga na polskich drogach, z którą walczymy z całą stanowczością. W tym roku zanotowaliśmy już 140 takie przypadki. No i oczywiście różnego rodzaju wypadki i kolizje samochodowe. Chciałbym tu zaznaczyć, że ilość tych wykroczeń jest na bardzo podobnym poziomie jak i w latach poprzednich. Przez dłuższy czas cieszyliśmy się, że nie mamy wypadków śmiertelnych. Niestety w tym roku były już 3 takie wypadki.

Czy siły i środki, którymi dysponujecie, są wystarczające do wykonywania waszych zadań?

Oczywiście, że zawsze mogło być więcej policjantów. ale ogólnie biorąc to liczba etatów, które posiadamy, i środki, którymi dysponujemy, wystarczy nam do realizacji naszych bieżących zadań.

Jednak mieszkańcy uważają, że zbyt rzadko widzą patrole policyjne na ulicy.

Nie rzecz w tym, żeby policjanci byli wszędzie widoczni, a w tym, żeby byli tam, gdzie akurat są potrzebni. Staramy się reagować na każde zgłoszenie, na każde wezwanie. Traktujemy je poważnie i w razie konieczność reagujemy zależnie od okoliczności. Jeżeli w danym momencie nie ma żadnych zgłoszeń, żadnych wezwań, to oczywiście nasi policjanci patrolują ulice, zwłaszcza te obszary, które uważamy za wymagające szczególnej uwagi, na przykład na podstawie powszechnie już znanej krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy wskazują nam takie rejony.

To są patrole piesze czy zmotoryzowane?

Są to patrole zmotoryzowane, to znaczy podjeżdżają radiowozem do danego obszaru, a sam patrol oczywiście odbywa się pieszo. Na innych zasadach pracują dzielnicowi. Oni rzeczywiście przemierzają swój rejon przeważnie pieszo, chociaż mają też do dyspozycji rowery, a w razie potrzeby mogą również korzystać z radiowozów. Należy również nadmienić, że w każdej chwili możemy dostać posiłki z Komendy Wojewódzkiej z oddziałów prewencji. W takich szczególnych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba patrolowania jakiegoś obszaru albo ma miejsce jakaś impreza masowa czy też z innego szczególnego powodu, to mogę wnioskować do Komendy Wojewódzkiej i otrzymać dodatkowe siły z oddziałów prewencji Jednak w większości przypadków tego rodzaju działania opieramy na własnych siłach.

Ile patroli średnio działa na terenie miasta w danym momencie?

Służba w policji pełniona jest całodobowo, mamy zatem 3 zmiany. Na każdej zmianie organizujemy minimum  2 patrole, co daje 6 patroli. Służbę zewnętrzną realizuje przede wszystkim referat patrolowo-interwencyjny. Mamy też od 4 do 6  patroli drogówki na dobę, w zależności od potrzeb i sytuacji.

Ilu pracowników liczy jastrzębska komenda policji?

Około 200, z czego do pracy bezpośrednio w terenie 80 policjantów. Są to, jak powiedziałem, pracownicy referatu patrolowo-interwencyjnego. Do tego dochodzi drogówka i dzielnicowi. Są też wywiadowcy „po cywilnemu”, którzy również patrolują miasto.

A pozostali pracownicy komendy?

Trzeba pamiętać, że praca policjantów nie polega tylko na patrolowaniu ulic. Są też działania  operacyjne-procesowe prowadzące do wykrycia i wyjaśnienia różnego rodzaju przestępstw. Mamy więc również wyspecjalizowane wydziały, które zajmują się konkretnymi działaniami operacyjnymi i dochodzeniowymi. Jest to wydział kryminalny, wydział przestępstw gospodarczych, technicy kryminalistyczni, funkcjonariusze referatu wykroczeń, policjanci sztabowi czy służby wspomagające. Są też policjanci zajmujący się szeroko rozumianą profilaktyką, a więc są to różnego rodzaju odczyty, pogadanki, konferencje czy konsultacje, informujące społeczeństwo o zagrożeniach czy o sposobach im zapobiegania i walki z nimi.

A jak ocenia pan współpracę z jastrzębskim społeczeństwem?

Bardzo pozytywnie, choć na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia. My jesteśmy dla ludzi. Reagujemy na ich zgłoszenia i problemy. Często spotykamy się z nimi, jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju spotkania. Gdzie jesteśmy potrzebni, tam staramy się być. Uważam naszą współpracę ze społeczeństwem za dobrą, chociaż oczywiście zawsze może być lepsza i będziemy się starać, żeby była coraz lepsza.

Zdarzają się również i wpadki u was, czasem bardzo głośne.

To prawda, ale u nas też są różni ludzie. Bardzo staramy się zwalczać negatywne przypadki i wiemy, że one psują nasz wizerunek. W skali ogromu naszych działań zdarzają się jednak sporadycznie i nie mogą przesłonić rzetelnej pracy większości policjantów. Czasem nawet po służbie w ich wolnym czasie. I wiemy, że społeczeństwo to dostrzega. Policja obecnie znajduje się u samej góry rankingów zaufania społecznego. Dziękujemy za to i staramy się nie zawieść oczekiwań.

Czy mieszkańcy Jastrzębia również chętnie pomagają w waszej pracy?

Jestem zadowolony z uzyskiwanej pomocy przez jastrzębskie społeczeństwo. Pozyskujemy od mieszkańców sporo informacji, ale oczywiście też różnie z tym bywa. Są ludzie, którzy chętnie z nami rozmawiają, są też tacy, którzy mniej otwarcie do tej współpracy podchodzą. Jednak dostrzegamy tendencję, że coraz większa część społeczeństwa pomaga nam w naszej pracy, bo tylko razem możemy zapobiegać czy likwidować różnego rodzaju zagrożenia i uciążliwości życia codziennego. To oczywiście podnosi poziom bezpieczeństwa. Mało sensowna i mało skuteczna byłaby służba ludziom, którzy nam nie ufają czy wręcz utrudniają działania. Niestety w pewnych miejscach dominuje jeszcze obawa przed negatywną reakcją otoczenia, co do współpracy z policją. Ta nieufność wynika głównie z zaszłości historycznych, kiedy policjant był głównie narzędziem represji i ucisku. Rozumiem, że budowa zaufania społecznego to proces, który wymaga czasu, i chcemy je budować. Jesteśmy przekonani, że ten proces będzie postępować. Na pewno jest już lepiej niż było kiedyś.

Budowa zaufania to również określona postawa policjantów, bardziej życzliwość niż surowy dystans

Tak, oczywiście. Moim priorytetem jest takie kształtowanie postawy jastrzębskiego policjanta, żeby był jak najbardziej życzliwy do mieszkańców, skory do pomocy i zawsze tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Oczywiście w określonych przypadkach, wobec osób, które naruszają przepisy prawa, musimy być konsekwentni i stanowczy, ale to jest tylko margines społeczny. Większość mieszkańców to zwykli obywatele, wobec których powinniśmy być życzliwi, uśmiechnięci i otwarci na ich problemy. Może nie we wszystkich przypadkach jeszcze to się udaje. Może są jeszcze pewne zaszłości z lat minionych, ale staramy się to eliminować tak, żeby wizerunek policjanta był przyjazny, jak osoby. która chce pomagać i do której można się zwrócić z pełnym zaufaniem. Tutaj taką postawą powinni charakteryzować się przede wszystkim policjanci pierwszego kontaktu, czyli dzielnicowi. To na nich głównie spoczywa ten najbliższy kontakt ze społeczeństwem w codziennym życiu.

Jednak panuje powszechna opinia, że dzielnicowi nie są zbyt często widziani na osiedlach.

Tak, wiem i tu też jest jeszcze sporo do zrobienia. Proszę jednak zwrócić uwagę, że praca dzielnicowego nie polega tylko na spacerze po ulicach. Zajmuje się on wieloma sprawami, różnymi konkretnymi tematami. Są to na przykład sprawy konfliktów z sąsiadami, zakłóceniami spokoju, chociażby ciszy nocnej, różnymi wandalizmami czy nawet interwencje przy różnego rodzaju problemach rodzinnych, na przykład objętych tzw. Niebieską Kartą. Niestety dochodzi do tego część też spraw formalnych, które dzielnicowy musi wykonać czy też pomóc kolegom w różnych sprawach dochodzeniowych przy zbieraniu informacji. Ma naprawdę dużo pracy.

To stanowisko, które jednak wymaga szczególnych predyspozycji.

Dzielnicowy to osoba, która powinna się  charakteryzować otwartością, życzliwością, dobrą komunikatywnością. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że w jastrzębskiej komendzie właśnie przeprowadzamy weryfikację i nabór na stanowiska dzielnicowych. Podchodzimy do tego z wielką uwagą i starannością, angażując nawet policyjnych psychologów, którzy określają swoje opinie co do dyspozycji danego policjanta na to stanowisko. Chcemy, żeby to stanowisko było jak najbardziej przystosowane do oczekiwań i potrzeb społeczeństwa. Chcemy, żeby policjanci byli wszędzie tam, gdzie są potrzebni i to we właściwym czasie, ale też nie chcielibyśmy, żeby policjant stał na każdym rogu ulicy, bo przecież nie jesteśmy państwem policyjnym i obywatele nie powinni czuć się cały czas nadzorowani czy obserwowani.

Jak się kontaktować z dzielnicowymi, skoro mało kto ich zna?

Każdy dzielnicowy ma przyznany swój numer telefonu, więc można bezpośrednią się do niego zwracać. Można to również uczynić poprzez telefon do oficera dyżurnego naszej komendy, skorzystać z aplikacji internetowej „Moja Komenda” i w ten sposób nawiązać bezpośredni kontakt z właściwym dzielnicowym. Można też podać swój numer telefonu dyżurnemu i wtedy dzielnicowy w jak najszybszym czasie się skontaktuje.

Ludzi często zniechęca do kontaktów z wami zbyt formalne i uciążliwe podejście.

Musimy pracować na bazie prawa i opracowanych procedur. Dla nas często one też są uciążliwe, ale nie my je tworzymy. Niestety wspólnie musimy w pewnych przypadkach zdobyć się na cierpliwość. Na ile się da, staramy się upraszczać nasze działania, ale musimy działać w granicach prawa i procedur.

Czego można życzyć jastrzębskiemu komendantowi policji z okazji stulecia tej formacji?

Najbardziej tego, żeby wzrastało zaufanie do naszej służby, do naszej pracy, żeby współpraca ze społeczeństwem układała się jak najlepiej, zacieśniała się wspólna więź, żeby zwykli obywatele widzieli w nas przede wszystkim swoich przyjaciół, do których można się zwrócić w trudnych sytuacjach.


Z przemówienia Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Mirosława Jordana na uroczystości obchodów 100-lecia Polskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Chciałbym na koniec przybliżyć historię Policji i cechy policjanta:  

W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, Polska po wielu latach niewoli  odzyskała niepodległość.

W dniu 24 lipca 1919 Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję Państwową, której zadaniem była walka z szerzącą się przestępczością. Pierwszym Komendantem Głównym Policji został inspektor generalny Władysław Henszel.

Po wybuchu II wojny światowej, w kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów, 12 tysięcy dostało się do sowieckiej niewoli, z czego prawie 6 tysięcy zamordowano. Policję Państwową rozwiązano 1 sierpnia 1944 roku, w jej miejsce 7 października 1944 roku utworzono Milicję Obywatelską.

6 kwietnia 1990 roku na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonująca w powojennej Polsce Milicja Obywatelska została rozwiązana, a na jej miejsce powołano Policję. W swych zasadach funkcjonowania Policja w szerokim zakresie nawiązuje do tradycji międzywojennej Policji Państwowej. Wyraża się to zarówno w powrocie do nazwy, stopni, mundurów, ale przede wszystkich do ścisłej współpracy ze społeczeństwem. Współczesna Policja obchodzi swoje święto 24 lipca.

W  tym  roku ŚWIĘTUJEMY 100-LECIE SWOJEGO  ISTNIENIA.

Aktualnie Policja jest największą formacją mundurową w Polsce, która liczy niecałe 100 tysięcy policjantów i 25 tysięcy pracowników cywilnych, z czego w Jastrzębiu-Zdroju zatrudnionych jest niespełna 200 funkcjonariuszy i 26 pracowników. Święto ludzi, którzy całodobowo, 7 dni w tygodniu, z determinacją, odwagą i poświęceniem narażają własne życie, by ocalić inne.

Służba w Policji to powołanie, to misja dla wyjątkowych ludzi o nieposzlakowanej opinii, którzy godzą się na działanie pod presją czasu i w trudnych warunkach, którzy nie zawsze są szanowani, często spotykają się z agresją, pomówieniami, wyzwiskami. Od policjanta zawsze wymaga się skuteczności, nieomylności, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, specjalnych predyspozycji psychicznych, fizycznych oraz umiejętności interpersonalnych.
 
Nie ma jednak nic cenniejszego w naszym zawodzie, niż wdzięczność ludzi, którym udało nam się pomóc, i dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby.  


 

środa, 4 wrz 2019, JN

KOMENTARZE

  • | 09/09 godz. 09:02

    Co robiła tzw. granatowa policja w czasach II wojny światowej? Może się pochwalą

dodaj komentarz

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

więcej

BLOGI

22/02

W co gra MZK?

29

18/02

Radni hipokryci

7

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X