Dzisiaj jest: sobota, 4 kwietnia 2020   Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacław

więcej ›

PUBLICYSTYKA

Piszą o naszych sprawach

Więcej pracy

Bezrobocie najniższe od 16 lat

W ostatnich miesiącach minionego roku stopa bezrobocia spadła w Jastrzębiu Zdroju poniżej 10%. Już w październiku wyniosła ona 9,6% i była najniższa od 16 lat. Jak wynika ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy, w listopadzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 4010 osób. W tym samym okresie roku 2006 w naszym mieście bez pracy pozostawały 5423 osoby. W styczniu tego roku w naszym mieście bez zatrudnienia było 5519 osób, dwa lata wcześniej liczba ta przekraczała 7 tysięcy.

Najliczniejszymi grupami wśród bezrobotnych są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz bez kwalifikacji zawodowych. Od lat wśród bezrobotnych przeważają kobiety, które stanowią 73,5% wszystkich zarejestrowanych. W listopadzie było ich blisko 3 tysiące. Obecnie na jednego poszukującego pracy mężczyznę, przypadają trzy kobiety. Kobiety stanowią również zdecydowaną większość wśród osób długotrwale bezrobotnych.

Długotrwale bezrobotni to osoby w szczególnie trudnej sytuacji. Poprzez wielomiesięczne pozostawanie bez zatrudnienia ich kwalifikacje się dezaktualizują, a oni sami często tracą wiarę w siebie i wewnętrzną motywację do szukania pracy. W jastrzębskim Urzędzie takie osoby stanowią dwie trzecie wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Ściśle powiązana z dużą liczbą osób długotrwale bezrobotnych jest liczba osób uprawnionych do zasiłku. Pobiera go tylko 240 osób, co stanowi 6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

Kolejną, dużą grupą, liczącą ponad tysiąc osób, są bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Na lokalnym rynku brakuje dla nich ofert prostych prac. Żeby podnieść swoje szanse na zatrudnienie, osoby te powinny uzupełnić bądź podnieść swoje kwalifikacje.
ramka:

Długotrwale bezrobotni i bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych należą do kategorii osób, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wobec takich osób Urząd Pracy może stosować dodatkowe działania aktywizacyjne, w szczególności mogą brać udział w programach i projektach, realizowanych przez urząd.

W 2007 roku zrealizowano trzy programy, finansowane z rezerwy Funduszu Pracy: "Postawmy na przedsiębiorczość", "Praca dla Młodych - Dobry Start" oraz "Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy". Ich celem była aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz promocja przedsiębiorczości.

Realizowano także projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego: "Start zawodowy młodzieży" oraz "Powrót do pracy". Ponadto Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy w projektach: "Rotacja pracy" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości" oraz "Urząd pracy partnerem dla pracodawców. Modernizacja systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami" CTC Polska Sp. z o.o.

W minionym roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowany został projekt "Przyjazny urząd". Jego celem było podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd poprzez zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników oraz promocję działań, podejmowanych przez PUP. W ramach tego projektu zrealizowano cykl szkoleń, których adresatami byli pracownicy urzędu. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. obsługę klienta, rozwój umiejętności psychospołecznych, myślenie projektowe, doskonalenie obsługi komputera. W ramach projektu powstały też materiały informacyjne o usługach i instrumentach rynku pracy w formie poradników dla bezrobotnych i pracodawców oraz materiały promocyjne urzędu.

Celem wydania tych publikacji było zwiększenie poziomu znajomości usług, świadczonych przez PUP.
- Zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników oraz promocja działań podejmowanych przez urząd wzmocniły potencjał kadrowy oraz skuteczność działania urzędu. Rezultatem jest efektywniejsza współpraca kadry, profesjonalna obsługa petentów i poprawa wizerunku urzędu pracy - informuje Andrzej Koba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Projekt realizowano od stycznia do listopada 2007 roku, całkowity koszt jego realizacji wyniósł prawie 123 tys. zł. Przedsięwzięcie to było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od stycznia do listopada 2007 roku zarejestrowanych jako bezrobotne zostało 5316 osób, 6646 osób zostało wyłączonych z ewidencji urzędu.W tym okresie jastrzębski PUP skierował na rozmowy kwalifikacyjne ponad 2 tysiące osób, z których połowa podjęła pracę. 197 bezrobotnych odmówiło przyjęcia oferty pracy lub szkolenia. Zorganizowano 40 giełd pracy, w rezultacie których 83 osoby zostały zakwalifikowane do zatrudnienia. Ponad 300 bezrobotnych skorzystało ze szkoleń grupowych o zróżnicowanej tematyce, zorganizowano także indywidualne szkolenia dla 62 osób.

Prowadzone było poradnictwo indywidualne, związane głównie z kierowaniem na kursy kwalifikacyjne, staże, przygotowanie zawodowe oraz ze składaniem wniosków o dotacje. Pracownicy PUP udzielili ponad 2,5 tysiąca indywidualnych informacji zawodowych, prowadzili warsztaty aktywizujące i informacyjne spotkania grupowe dla bezrobotnych oraz zajęcia w zakładzie karnym. Doradcy zawodowi prowadzili także zajęcia w ramach informacji zawodowej dla uczniów jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto kontynuowano dyżury w Gminnym Centrum Informacji. Przy udziale finansowym urzędu powstały nowe miejsca pracy. 50 bezrobotnych założyło własną firmę, korzystając z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zaś w lokalnych zakładach pracy zostało utworzonych prawie 100 subsydiowanych stanowisk pracy dla bezrobotnych.

Dane PUP potwierdzają stabilny, dość wysoki poziom liczby ofert na lokalnym rynku pracy. W 2007 roku było ich łącznie 4498 (w tym 935 to oferty pracy subsydiowanej), rok wcześniej ofert pracy było 4454 (w tym 793 oferty subsydiowane przez urząd). Do prac subsydiowanych należą: prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej w wyniku dotacji udzielonej przez urząd pracy oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. W 2006 roku na jedną ofertę subsydiowaną przypadała 5,6 ofert niesubsydiowanych, w 2007 roku - 4,8 ofert niesubsydiowanych.
- Wskaźnik ten jest korzystny i pokazuje, że większość ofert pochodzi z wolnego rynku pracy, natomiast miejsca pracy tworzone przy wsparciu finansowym urzędu są uzupełnieniem i odpowiedzią na konkretne potrzeby lokalnego rynku pracy - uważa Andrzej Koba.

2008 rok przyniesie nowe perspektywy finansowania działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. Jastrzębski urząd pracy będzie realizował nowe projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w listopadzie 2007 roku


Kategoria
Liczba pod koniec miesiąca sprawozdawczego
ogółem
w tym kobiety
do 25 roku życia 807 547
67,78%
długotrwale bezrobotni 2649 2071
78,18%
powyżej 50 roku życia 691 476
68,89%
bez kwalifikacji zawodowych 1359 1038
76,38%
samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia 210 200
95,24%
niepełnosprawni 113 74
65,49%

piątek, 11 sty 2008, Gazeta "Jastrząb"

KOMENTARZE

  • jasnet.pl | 11/01 godz. 00:00

    Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

23/03

"Nieprzytomni"

1

więcej

BLOGI

22/02

W co gra MZK?

29

18/02

Radni hipokryci

7

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X