Dzisiaj jest: czwartek, 18 stycznia 2018   Imieniny: Piotr, Małgorzata, Liberta

więcej ›

WIADOMOŚCI

"Dość tego!", "Oddaj kasę!"

"Nie zgadzamy się na ordynarne obrażanie załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej!" - głoszą w swoim apelu związkowcy z Federacji Związków Zawodowych Kadra JSW S.A. Chcą wszcząć procedurę odwołania wiceprezesa Artura Wojtkowa za "sprzeniewierzenie się" załodze, która go wybrała. To sprzeniewierzenie widzą we poparciu przez niego Waldemara S., byłego dyrektora KWK "Zofiówka", który biorąc udział w imprezie sportowej doznał kontuzji i zgłosił to jako wypadek w pracy. Wojtków miał głosować za tym, żeby powierzyć Waldemarowi S. funkcję doradcy Zarządu JSW S.A. po pozbawieniu go funkcji dyrektora "Zofiówki".

Związkowcy domagają się również od wiceprezesa ds. technicznych Józefa P. zwrotu całego wynagrodzenia, które ich zdaniem pobrał bezprawnie, zatajając toczące się przeciwko niemu postępowanie prokuratorskie w sprawie o korupcję. Gdyby je ujawnił, nie uzyskałby tego stanowiska i nie zarobił tak dużej kwoty pieniędzy. Miało to być, zdaniem związkowców, "żerowanie na krwawicy załogi", więc "niech odda kasę!".

Swoja akcję związkowcy chcą rozpocząć od odwołania wiceprezesa ds. pracowniczych Artura Wojtkowa i rozpoczęli już zabieganie o zdobycie poparcia załogi JSW S.A.

 

piątek, 10 mar 2017, informacja własna

KOMENTARZE

 • Bolec | 23/03 godz. 19:25

  JSW europejskim liderem

 • Doradcy JSW | 20/03 godz. 21:31

   
  USTAWA
  z dnia 9 marca 2017 r.
  o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
  Art. 1.  W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:
  1)     w art. 8e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
  „2. W przypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oz więcej »naczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) nie stosuje się.
  3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na podstawie zdarzeń prawnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2, jeżeli ich nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub przedsiębiorstwo górnicze.”;
  2)     w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury - w wymiarze do czterech lat.”.
  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
   
   
                                                                                                MARSZAŁEK SEJMU
   
   
   
                                                                                                  / – / Marek Kuchciński

 • R | 13/03 godz. 18:55

  Do Ciekawski, to prawda czekamy na sprawiedliwość i oby nadeszła czas najwyższy.

 • ciekawski | 13/03 godz. 17:51

  Rozprawa w sadzie o korupcje rusza 15 maja .czekamy na SPRAWIEDLIWOSC

 • do Marka Zofiówka | 13/03 godz. 14:38

  Wypisałem się ze związków już dawno.
  Niestety mam kolegów myślących inaczej.
  Oni utrzymują związki a one są reprezentatywne.
  Ktoś mnie reprezentuje mimo mojej woli!
  Mam sprzedać liścia koledze spod haka?

 • jasnet.pl | 10/03 godz. 15:23

  Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

zamknij

WIADOMOŚCI

więcej wydarzeń

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

KALENDARZ WYDARZEŃ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X