Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 czerwca 2018   Imieniny: Elżbieta, Marceli, Marek

więcej ›

WIADOMOŚCI

"Skandal i kompromitacja"

„Skandal, kompromitacja” – tak przedstawiciele Sierpnia '80 komentują uchwaloną w ekspresowym tempie nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" - pisze Paweł Bednarz  w artykule zamieszczonym na portalu Onet.pl 16 marca br. "W myśl jej zapisów działający w kopalniach związkowcy będą mogli korzystać z takich samych przywilejów jak górnicy dołowi. Skorzystać na tym mają m.in. członkowie NSZZ "Solidarność". Związek odrzuca zarzuty i podkreśla, że nie było żadnych rozmów „pod stołem” z rządem".

"Projekt uchwalony przez obie izby parlamentu (czeka na podpis prezydenta) umożliwia związkowcom przejście na tzw. urlop górniczy. Znalazł się w nim bowiem zapis, który zrównuje w sposobie traktowania górników pracujących pod ziemią oraz związkowców. Działaczom czas oddelegowania do pracy w związku zawodowym będzie wliczał się do stażu pracy, który upoważnia do przejścia na urlop górniczy. Do tej pory było to świadczenie, na które mogli przejść wyłącznie górnicy dołowi na cztery lata przed emeryturą górniczą (przysługującą po 25 latach pracy na dole), na którym wynagrodzenie sięga 75 procent dotychczasowej pensji" - można dalej przeczytać w artykule.

Zobacz więcej >>>Ostry spór między związkowcami. „To kłamstwo, że sprzedaliśmy KHW za przywileje”

fot. JSW

poniedziałek, 20 mar 2017, Tekst zaczerpnięty

KOMENTARZE

 • Mieszkaniec Jastrzębia | 01/04 godz. 17:01

  Jak widzę nazwiska Samrządne Jastrzębie jak ta ola i inne to co to za ludzie jakie doświadczenie. Kto taki może uwierzyć

 • panowie fizole | 28/03 godz. 08:46

  Związkowcy pensje mają płacone od sredniego wynagrodzenia na ich rodzimych oddziałach z których poszli do związków + dodatki. i takie też będą ich urlopy górnicze jak z tych oddziaów

 • Bolec | 26/03 godz. 19:59

  Mija dwa lata od powstania Stowarzyszenia Samorządne Jastrzębie. Mimo „młodego wieku” zapisało się już wyraźnie na jastrzębskiej scenie społeczno-politycznej. Charakteryzuje je głównie otwartość i troska o sprawy miasta jak i duża aktywność i dynamika działania w wielu dziedzinach. Mówi o tym jego lider Marcin G.

 • Pani nadsztygar | 25/03 godz. 09:07

  Proszę przeczytać artykuł w GW "ojciec chrzestny JSW "

 • pracownik | 22/03 godz. 13:57

  Zamiast nadawać na związki po prostu wypiszmy się tak też zrobiłem nie będę pracować no psibrzuchów

 • Bronek | 22/03 godz. 07:03

  Tak to wygląda !
  Jak związki mają dobrze działać kiedy płaci ich dyrektor kopalni ?
  Kto sobie pozwoli aby pies , którego się karmi gryzł rękę karmiącego gospodarza .
  Że z tym problemem nie można się przez jedną noc uporać Panie pośle !
  Stary komunistyczny fakt z którym należy walczyć bo Was zjedzą !

 • mornik | 21/03 godz. 13:28

  Związki poza bramę. Nie ma wewnętrznych zwiazków tylko na zewnątrz. I płaceni mają być ze składek. Pasibrzuchy jedne.

 • ttrtytr | 21/03 godz. 12:48

  Do Waldek. Trzeba zamykać nierentowne i budowac nowe. Przez tyle lat ile sie kopie węgiel chyba już wiadomo jak ma wyglądać nowoczesny zaklad gorniczy!!! Co do bzia-przekręt i ciągle moczenie kapitalu

 • EDEK | 21/03 godz. 09:25

  A NAJLEPSZE JEST TO ze ci NAJWAzniejsi czyli wydobycie cale brygady heheh wszyscy naleza do tych cwaniakow z zwiazkow bo pojada 2 razy w roku na tania wycieczke jednak oni sa tepia pozdro od fachowca sie nadaja tylko do kilofa i lopaty haha

 • Śmiech na Sali | 21/03 godz. 09:04

  W Jastrzębskiej Spółce Węglowej działają obecnie następujące związki:
  1. ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16A
  2. ZZ „Solidarność Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Borynia”
  3. NSZZ „Solidarność „Jas-Mos” z siedzibą przy KWK „Jas-Mos”
  4. ZZ „Solidarność Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Pniówek”
  5. ZZ „Solidarność” Pracowników JSW S.A. z siedzibą przy KWK „Krupiński”
  6. Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A. (KWK „Zofiówka)
  więcej »
  7. ZZG JSW S.A. „Borynia”
  8. ZZG JSW S.A. „Budryk”
  9. ZZG JSW S.A. „Jas-Mos”
  10. ZZG JSW S.A. „Krupiński”
  11. ZZG JSW S.A. „Zofiówka”
  12. ZZG JSW S.A. „Pniówek”
  13. ZZG JSW S.A. ZLM
  14. ZZG JSW S.A. ( KWK „Krupiński”)
  15. ZOK ZZG w Polsce JSW S.A. KWK „Pniówek”
  16. ZZ „Kadra” Pracowników JSW S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1
  17. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Borynia”
  18. ZZ „Kadra” KWK „Jas-Mos”
  19. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Krupiński w Suszcu
  20. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Pniówek”
  21. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Zofiówka”
  22. ZZ „Kadra” JSW S.A. ZLM
  23. ZZ Pracowników Technicznych i Administracyjnych przy KWK „Budryk”
  24. ZZK „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju ( KWK „Jas-Mos”)
  25. ZZK „Solidarność 80” KWK „Borynia’ w Jastrzębiu Zdroju
  26. ZZ ”Kadra-Solidarność 80” JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu
  27. ZZ „Kadra-Solidarność 80” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
  28. ZZ Pracowników Dozoru i Administracji JSW S.A. KWK „Krupiński”
  29. ZOK ZZ Kontra” przy JSW S.A., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul, Rybnicka 6
  30. ZZ „Kontra” – Konfederacja z siedzibą przy KWK „Pniówek”
  31. ZOK NSZZ „Solidarność 80”JSW S.A z siedzibą w KWK „Pniówek”
  32. ZOK ZZRG w Polsce przy JSW S.A. (KWK „Pniówek”)
  33. Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” JSW S.A. (KWK „Pniówek”)
  34. Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” JSW S.A. z siedzibą w KWK „Budryk”
  35. WZZ „Sierpień 80” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” JSW S.A.
  36. ZOK ZZ „Przeróbka” JSW S.A. (KWK „Borynia”)
  37. ZZ „Przeróbka” JSW S.A. z siedzibą w KWK „Jas-Mos”.
  38. ZZ Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy JSW S.A. (KWK „Pniówek”).
  39. ZOK ZZMWK w Polsce (KWK „Borynia”)
  40. Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach
  41. ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. z siedzibą w KWK „Budryk”
  42. ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Krupiński”
  43. ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Budryk”
  44. Związek Zawodowy „Wsparcie” JSW S.A. KWK „Budryk”
  45. Związek Zawodowy „Porozumienie” Pracowników JSW S.A.

 • zagranie spólki | 21/03 godz. 08:48

  Wyczyścić JSW ze związkowców, potem wprowadzić nowy układ zbiorowy,
  Reprezentatywni emeryci podpiszą wszystko.

 • Adam | 21/03 godz. 04:03

  Odejdą starzy panowie związkowcy,zrobią miejsce młodym ambitnym- którzy również mają upośledzenie- dwie lewe ręce do roboty.

 • d123 | 21/03 godz. 00:51

  Jeszcze tylko brakuje tego, aby te wszystkie lata, przez które siedzieli, tzn. prężnie działali w biurach, mieli przeliczone do emerytury jako "praca w przodku", czyli x 1,8. To może być wdzięczność i podziękowanie dla związkowców za to, że za tej „dobrej zmiany” nie przywieźli górników z oponami do Warszawy. Przy tych rządach wszystko jest możliwe, a górnicy jak zwykle zostaną zrobieni na szaro!

 • Nauczyciel | 20/03 godz. 22:07

  Wpis niezgodny z regulaminem!

 • No i doradzili doradcy JSW | 20/03 godz. 21:32

   
  USTAWA
  z dnia 9 marca 2017 r.
  o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
  Art. 1.  W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:
  1)     w art. 8e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
  „2. W przypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oz więcej »naczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) nie stosuje się.
  3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na podstawie zdarzeń prawnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2, jeżeli ich nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub przedsiębiorstwo górnicze.”;
  2)     w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury - w wymiarze do czterech lat.”.
  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
   
   
                                                                                                MARSZAŁEK SEJMU
   
   
   
                                                                                                  / – / Marek Kuchciński

 • Bolec | 20/03 godz. 21:30

  Już Wiecie dlaczego niektórzy z Was nie odejdą na urlop górniczy ?
  Bo Związkowcom się on należy w pierwszej kolejności !
   
  USTAWA
  z dnia 9 marca 2017 r.
  o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
  Art. 1.  W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:
  1)     w art. 8e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
  „2. W prz więcej »ypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) nie stosuje się.
  3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na podstawie zdarzeń prawnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2, jeżeli ich nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub przedsiębiorstwo górnicze.”;
  2)     w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury - w wymiarze do czterech lat.”.
  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
   
   
                                                                                                MARSZAŁEK SEJMU
   
   
   
                                                                                                  / – / Marek Kuchciński

 • Do przeczytania | 20/03 godz. 21:28

   
  USTAWA
  z dnia 9 marca 2017 r.
  o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
  Art. 1.  W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:
  1)     w art. 8e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
  „2. W przypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oz więcej »naczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) nie stosuje się.
  3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na podstawie zdarzeń prawnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2, jeżeli ich nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub przedsiębiorstwo górnicze.”;
  2)     w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury - w wymiarze do czterech lat.”.
  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
   
   
                                                                                                MARSZAŁEK SEJMU
   
   
   
                                                                                                  / – / Marek Kuchciński

 • Górnik może zrozumie | 20/03 godz. 21:09

  że czasy związków skończyły sie w 90 latach, teraz to biura podróży i prywatne interesy.

  Poproście o rozliczenia roczne swoich kochanych związkowców za tamten rok.

 • Wieslaw | 20/03 godz. 20:23

  NSZZ wyciosala okragly stol pokroju "Boleka" na glowach i zaufaniu zalog gorniczych do osiagniecia korzysci emerytalnych, z reszta caly czas na nas zerowali by strajkowac ,palic opony by sie utrzymali na stolkach. Teraz jak gornictwo slabo stoi i nie mozna strajkowac bo spolka padnie trzeba isc na zaslozona emeryture. Lepszego konca nie mogli sobie wymazyc.Gdzie sa

 • rębacz | 20/03 godz. 20:23

  Co się dzieje panowie nie chce się pracować fizycznie weźcie przykład z chłopaków z sigu kiedyś pracowali w dozorze w jzr starzy i młodzi dzisiaj naginają fizycznie nikt im nie pomógł a wy co-wstyd

 • stary | 20/03 godz. 20:09

  wstyd panowie wstyd , ale wy nie wiecie co to wstyd najważniejsze dla was to chronić swoją pozycję mam nadzieję,że to początek końca

 • Hajer | 20/03 godz. 19:47

  Te Cixle nic już nie zorganizują , strajk w Warszawie :-))) !
  Cheba że jakoś wycieczka do ciepłych źródeł albo na wyspa pod Berlin !
  Na grzyby wola jeździć som z małżonką !

 • Bolec | 20/03 godz. 19:40

  Bardzo mądre posunięcie Panowie Prezesi !Pozbywacie się "lebrów" .
  A poza tym
  w SRK też muszą zostać założone Związki Zawodowe , wykwalifikowani zawodowcy juz tam biegną zakładać związki zawodowe !

 • Długopis | 20/03 godz. 19:24

  Wyborca !
  A założysz się !
  O honor ?

 • hanshanysok | 20/03 godz. 18:21

  Jak to dobrza że w czechoch mam 4000 miesiecznie i nie musza patrzeć na ten syf i hasiok na grubie

 • Adam | 20/03 godz. 18:19

  Nic tylko trzeba iść i się wypisać z tych Darmozjadów.

 • | 20/03 godz. 17:15

  Rząd potrzebował górników do wyborów a teraz potrzebuje Solidarność aby nie zorganizowali protestów w Warszawie.

 • wyborca | 20/03 godz. 16:57

  NALEŻY mieć nadzieję, że Pan Prezydent DUDA NIE PODPISZE tego gniotu. Niech weźmie pod uwagę, że to jest niesprawiedliwe i niezgodne z niczym. Związkowcy siedząc w biurach zarabiali więcej niż górnicy - stawka nadsztygara - to jeszcze wcześniejsze emerytury. Tak GŁUPIO to tylko w Polsce i za czasów PiS!!!

 • Kuba | 20/03 godz. 16:47

  publicznie przepraszam, że głosowałem na PiS. Już się więcej nabrać nie dam.

 • Fan | 20/03 godz. 14:58

  Prawo? Sprawiedliwość to na pewno nie jest. Jeśli się to okaże prawdą, że górnicy, którzy pracowali na dole będą musieli ustąpić miejsca związkowcom, co siedzieli w biurach przez całe lata. O czym mowa, jakie przywileje dla kogo? Oni już od lat korzystają ze swoich przywilejów. Teraz chcą skorzystać z przywilejów ludzi pracy i ich wykiwać. W pierwszej kolejności powinni odejść górnicy pracujący. Związkowcy wstyd, wozicie się na ludzkim garbie.

 • Fładek | 20/03 godz. 14:00

  Jo lubia związki

 • Deuter | 20/03 godz. 13:46

  Zlikwidujcie związki,wyrzucicie legitymacje,nie płaćcie składek i po ptakach związki macie z głowy.W czym macie problem?w odwadze?Wszystkie związki a nie wybrane.

 • waldek | 20/03 godz. 13:22

  Solidarność (ORMO) za przywileje dla swych działaczy sprzedała górników i zgodziła się na likwidację polskiego górnictwa. W samej JSW dwie kopalnie do zamknięcia (Jas-Mos , Krupiński). Dla przypomnienia poprzedni rząd nie zlikwidował ani jednego zakładu górniczego a wręcz przeciwnie budował nowe szyby (np Bzie) i były przyjęcia na kopalnie.

 • | 20/03 godz. 12:42

  Darmozjady jedne. Górnicy powinni Związki wywalic poza bramę. Nie powinny byc zależne od kopalni, tak jak jest to w innych państwach. I utrzymywanie ze składek a nie z pensji górnika dołowego.
  W tym kraju nie bedzie dobrze,jak tak będą robić! Komuna dalej trwa w górnictwie.

 • Lol | 20/03 godz. 12:33

  Zawsze tak jest przy korycie robia co chca sprzedali was normalne tylko o sobie.

 • Oto Polska Właśnie | 20/03 godz. 12:18

  Granda !
  Wywalić górników i uniemożliwic im możliwość skorzystania z urlopu górniczego aby Panowie Związkowcy mogli skorzystać z przywilejó GÓRNICZYCH i odejść zamiast nich na urlop górniczy . Bo przeciez ilość w SRK jest ograniczona !!!

 • Pikador | 20/03 godz. 12:07

  Odrabianie chorobowego też załatwili związkowcy pod stołem. .Brzydzę się tym ludziom , którzy beznamiętnie płacą składki na tych nierobów tylko po to aby pojechać na wycieczkę za połowę ceny.

 • Do górników | 20/03 godz. 12:05

  Macie swoich :kochanych" związkowców którzy się obijają i nie wiedzą co to ciężka praca a pójdą na emeryturę tak jak wy........Śmiech na sali hahahahhaa

 • To chore | 20/03 godz. 11:37

  Wg mnie tylko i wyłącznie dodatki W stylu czternastka itd powinny mieć pracownicy dołowi. To oni narażają swoje zdrowie a często życie żeby zapewnić byt rodzinie. A reszcie emerytom, związkowcom, pracownikom biura zabrać.

 • To chore | 20/03 godz. 11:36

  Wg mnie tylko i wyłącznie dodatki W stylu czternastka itd powinny mieć pracownicy dołowi. To oni narażają swoje zdrowie a często życie żeby zapewnić byt rodzinie. A reszcie emerytom, związkowcom, pracownikom biura zabrać.

 • max | 20/03 godz. 11:32

  W 2 dni uchwalili gniota dodam ze uchwale redagowal poseł PiS z Jastrzebia.Gornicy którzy byli na listach sa skreślani by zrobić miejsca związkowca co dolu nie widzieli.

 • Kakalarz | 20/03 godz. 11:29

  Obłudny pis.

 • jasnet.pl | 20/03 godz. 11:05

  Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

zamknij

WIADOMOŚCI

więcej wydarzeń

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

KALENDARZ WYDARZEŃ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X