Jastrzębie wyszkoli przyszłych żołnierzy?

„W Jastrzębiu-Zdroju powstanie klasa przygotowania wojskowego. Radni wystąpili z wnioskiem o zezwolenie do MON” – informuje jastrzębski magistrat.

fot. pixabay

W 2020 roku weszły w życie nowe przepisy prawa oświatowego, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego prowadzące i mające pod opieką szkoły publiczne mogą starać się o uruchomienie oddziału przygotowania wojskowego. Szansę tą postanowiła wykorzystać dyrekcja i kadra III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa adepci klas profilu przygotowania wojskowego w ramach programu szkolenia powinni między innymi nabyć wiedzę z podstawowych aspektów służby wojskowej, zagadnień związanych z musztrą i ceremoniałem wojskowym oraz podstaw szkolenia bojowego.

„Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkolenia wojskowego, w tym salę gimnastyczną oraz boisko szkolne i salę do zajęć z samoobrony. Dzięki wsparciu Fundacji JSW oraz miasta pozyskała środki na budowę sprawnościowego toru przeszkód, który powstanie w terminie do końca marca 2021 roku na terenie przy boisku szkolnym. W placówce znajduje się również strzelnica laserowa. Ponadto klasy mundurowe swoje umiejętności strzeleckie doskonalą podczas zajęć ze strzelectwa sportowego na miejskiej strzelnicy. Minimum raz w roku szkoła organizuje dla klas mundurowych turniej strzelecki na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Jest też wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne wykorzystywane do praktycznego szkolenia wojskowego. Zatrudniamy ponadto kadrę pedagogiczną posiadającą uprawnienia instruktora samoobrony, instruktora strzelectwa sportowego i prowadzącego strzelanie” – wymienia dyrektor III LO Wioletta Brzykcy.

Aby w pełni realizować elementy składające się na program kształcenia przyszłych żołnierzy, niezbędna jest współpraca z przedstawicielami służb mundurowych z terenu miasta oraz regionu. Na tym polu „Wyspiański” aktywnie współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, Komendą Miejską Policji oraz Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu i placówką Straży Granicznej w Bielsku-Białej. (źródło: UM Jastrzębie-Zdrój)

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry