JSW: „Haniebne traktowanie pracowników”?

W niedzielę, 9 maja, w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł red. Marcina Pietraszewskiego pt. „Działacze Solidarności proszą prezydenta Dudę o odwołanie szefów JSW. Wyrzucają z pracy członków PiS”. Redaktor powołuje się na list Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

fot. JSW

W związku z zawartą w nim treścią, oskarżeniami, pomówieniami i kłamstwami dotyczącymi zarówno przedstawicieli Zarządu JSW S.A., jak i jej Pracowników, władze Spółki po raz kolejny wzywają cytowanych w ww. artykule przedstawicieli Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW w osobach: pana Sławomira Kozłowskiego oraz pana Romana Brudzińskiego do natychmiastowego zaprzestania szykanowania i szkalowania dobrego imienia Zarządu i Pracowników JSW S.A., a także stosowania gróźb bezpodstawnych strajków oraz działań na szkodę wizerunkową samej Spółki.

Zawarte w treści artykułu pomówienia, obelgi i bardzo krzywdzące kłamstwa, choćby takie jak przykłady zawarte w poniższych fragmentach wypowiedzi ww. związkowców:

„(…) Działacze podkreślili w liście do głowy państwa, że spółka obchodzi 28-lecie istnienia, a związkowcy nigdy nie doświadczyli takiego „haniebnego traktowania pracowników” i „stosowania komunistycznych metod prześladowania Solidarności jak teraz (…)

czy te:

„(…) prezesi spółek Skarbu Państwa powołani przez Prawo i Sprawiedliwość stosują metody UB-eckie. Poniżają naszych pracowników i nas! Zastraszają naszych pracowników”

są wyrazem braku szacunku dla prawdy, dla Spółki i jej Pracowników, a także brakiem poszanowania Urzędu Głowy Państwa. To brak zrozumienia i poparcia, że dla zachowania miejsc pracy i płacy najważniejsza jest kondycja całej Grupy i tworzony wokół niej klimat.

JSW jest spółką giełdową, największym europejskim producentem węgla koksowego, surowca wpisanego na listę krytycznych, a więc strategicznych dla Unii Europejskiej. Ma dziś realne szanse na dobre wykorzystanie potencjału rynkowego.

Wprowadzane zmiany i oszczędności są konieczne. Jednak dziś wypłaty i miejsca pracy są bezpieczne. Zarząd JSW traktując Pracowników jako najwyższą wartość firmy przedłużył gwarancje pracy o 10, a nie jak wnioskowali cytowani związkowcy jedynie o 5 lat. Podjął też decyzję o podwyżkach o 3,4% od lipca 2021 r. inwestując w Załogę i wynagradzając ją za codzienny trud pracy. W porozumieniu z organizacjami związkowymi działającymi w JSW chce także wdrożyć stałe rozwiązania w zakresie polityki płacowej w kolejnych latach działalności Spółki.

Prezes JSW wprowadziła nową jakość w kontaktach z Załogą, będąc z Pracownikami
w stałym kontakcie bezpośrednim, poprzez spotkania, listy do załogi, komunikację wideo, sms w ważnych sprawach i komunikaty w wewnętrznym Portalu Pracownika Spółki. W przygotowaniu jest też stały czat członków Zarządu JSW z Załogą, a także inne rozwiązania komunikacyjne przygotowywane w miarę potrzeb.

Ponadto, pierwszy raz od wielu lat, wprowadzona została nowa jakość także w kontaktach ze stroną społeczną. Regularne spotkania tylko z trzema Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi to za mało, więc 5 maja 2021 r. z inicjatywy prezes JSW S.A. Barbary Piontek odbyło się pierwsze w tak szerokim składzie spotkanie Zarządu JSW S.A., na które zaroszono wszystkie 65 organizacji związkowych działających w Spółce. Takie nowe spotkania, z pełną reprezentacją pracowników JSW S.A., będą się odbywać raz w miesiącu online, co zostało przyjęte z entuzjazmem i poparciem strony społecznej działającej w JSW. Termin kolejnego wydarzenia strony ustaliły na 7 czerwca 2021 r.

Zarząd JSW S.A. wspólnie i każdy z członków Zarządu osobno ponownie wyrazili gotowość do dialogu społecznego i podkreślili jego rolę. Uruchomiony został także specjalny adres e-mail, a prezesi zadeklarowali wyznaczenie w swoich terminarzach stałych tzw. dni otwartych drzwi dla strony społecznej i wszystkich pracowników Spółki.

Dziś bardzo ważny jest stabilny rozwój firmy, który jest możliwy do osiągnięcia poprzez poprawę efektywności organizacyjnej, technologicznej, produkcyjnej i handlowej, otwarcie na globalne szanse, poszukiwanie nowych potencjałów, dbałość o partnerów biznesowych, a przede wszystkim o Załogę, która jest najwyższą wartością firmy.

Chcemy, aby JSW była silną, polską marką dbającą o bezpieczeństwo pracowników, wysoką jakość pracy, doceniającą zaplecze kadrowe oraz wartość, hart ducha i energię do działania, jaką mają pracownicy JSW.

Zarząd JSW apeluje do całej Strony Społecznej o odpowiedzialne działania, którym nade wszystko powinna przyświecać troska o dobrą, stabilną przyszłość Spółki oraz bezpieczeństwo jej Pracowników na kolejne dekady.

JSW S.A. stanowczo oświadcza, że nie ma zgody na szykanowanie, pomawianie, szarganie dobrego imienia Pracowników JSW. Dlatego Spółka informuje, że wszelkie działania na szkodę Spółki i członków jej Załogi będą bezzwłocznie kierowane na drogę sądową. (źródło: JSW)

  1. tych pasożytów związkowych pogonić, a Ci niby przewodniczący związków to niczym sekretarze PZPR siedzą dziesiątki lat na stołkach i tylko kasę doją, i mydlą pracownikom oczy jak to dbają o nich, tak naprawdę to tylko o swoje koryta.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry