JSW: „Pracownicy będą za swoje wypłaty kupować mniej…”

fot. JSW

„Pani Prezes na czas koniunktury i zysków proponuje podwyżki 'inflacyjne’, realnie zaniżone o połowę (3,4% względem 4,8% inflacji w maju 2021) i ich brak w sytuacji, gdy ceny węgla spadną. Oznacza to, że bez względu na to, jak będzie wyglądał rynek, pracownicy JSW S.A. będą za swoje wypłaty kupować mniej lub dużo mniej. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody! To są praktyki żywcem przeniesione z najbardziej wyzyskujących firm sektora prywatnego” – oceniają autorzy listu otwartego, Reprezentatywne Organizacje Związkowe z JSW, do prezes Spółki Barbary Piontek. Bezpośrednią przyczyną jego wystosowania było, jak to określono, kontrowersyjne oświadczenie Zarządu JSW w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Oczywiście, cytowany fragment jest tylko częścią całego pisma, odnoszącą się bezpośrednio do kwestii planowanego wzrostu górniczych uposażeń. (źródło: Portal Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego „Solidarność Górnicza”)

  1. To nie górnicy tylko pasi brzuchy działacze związkowi szumią bo im ciągle mało, a górnik haruje. Zlikwidować 50% związków zawodowych i będzie więcej do podziału.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry