JSW: „To bardzo dobry sygnał dla Spółki”

„Obserwujemy wyraźne zwiększenie zapotrzebowania na produkty Grupy Kapitałowej JSW. Po wielomiesięcznym zastoju gospodarka zaczyna wracać na dobre tory, a to bardzo dobry sygnał dla naszej Spółki” – zaznacza Barbara Piontek, prezes Zarządu JSW SA, komentując wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał tego roku.

fot. JSW

Sprzedaż koksu w I kwartale 2021 r. realizowana była przez GK JSW zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 917,6 mln zł. Znacznie wyższa była produkcja koksu i wyniosła ponad 0,9 mln ton. To więcej o 12,5 proc. w porównaniu do tego samego kwartału minionego roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych w analizowanym okresie sięgnęły 974,3 mln zł i były wyższe o 29,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Łączne przychody GK JSW ze sprzedaży były wyższe o 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i osiągnęły wartość niemal 2 mld zł.

„Grupa Kapitałowa JSW powoli odrabia straty po trudnym 2020 roku. Na bieżąco analizujemy wpływ pandemii koronawirusa na sytuację rynkową i wszelkie sygnały płynące od naszych kontrahentów, mające bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na produkty naszej Grupy, a co za tym idzie wielkość przychodów” – podkreśla prezes JSW SA.

Korzystny wpływ na przychody Grupy miała średnia cena koksu, która wyniosła 885,60 zł za tonę, a więc była wyższa o 5,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. Dużo niższa, bo aż o 15,4 proc., była średnia cena węgla do celów metalurgicznych, która w omawianym okresie uzyskała wartość 413,08 zł za tonę.

Wydatki na inwestycje w GK JSW w omawianym okresie wyniosły 536,4 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były wyższe o 10,1 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego.

W pierwszym kwartale tego roku pandemia COVID-19 w dalszym ciągu wywierała znaczący wpływ na światową gospodarkę oraz sytuację w kraju. Oddziaływanie koronawirusa przeniosło się również na działalność GK JSW i osiągane przez nią wyniki. GK JSW zamknęła pierwszy kwartał 2021 r. ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 179,2 mln zł netto. (źródło: JSW)

Wpisy na temat “JSW: „To bardzo dobry sygnał dla Spółki””

  1. Dżordż Lowerboj

    Dobrym sygnałem dla spółki byłoby uzależnienie wypłat od kursu akcji JSW. Może wówczas pracownikom zależałoby na utrzymaniu dobrej sytuacji finansowej w spółce, a nie, że tak jak teraz wszystko jest rozkradane dokładnie jak za komuny.

  2. Bardzo dobra informacja akcje spółki poszły
    W górę z 8,60 zł na ponad 30 zł JSW lecimy na 60 zł !!!!! Jest moc.

  3. „JSW zamknęła pierwszy kwartał 2021 r. ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 179,2 mln zł netto”

    Zlikwodowac te fabryki smrodu razem z ich sygnalami.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry