JSW: Związki oczekują wzrostu płac

W czwartek, 8 kwietnia, trzy reprezentatywne związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Górników i Kadra – skierowały pismo do prezes JSW Barbary Piontek, wskazując na nierespektowanie porozumienia z lutego ubiegłego roku, które, jak podali związkowcy, zakładało wzrost stawek płac zasadniczych w JSW o 4 procent od 1 marca ubiegłego roku oraz wypłatę jednorazowej nagrody pieniężnej. O całej sprawie pisze portal nettg.pl.

„Zarząd JSW S.A. oświadcza, że dokument, na który powywołują się reprezentatywne organizacje związkowe, nie był przedmiotem obrad Zarządu i nie był przedmiotem raportu giełdowego spółki. W związku z tym Zarząd JSW S.A. wezwie organizacje związkowe do przedłożenia dokumentu, na który się powołują, celem zapoznania się z jego treścią” – poinformowała Spółka. Z punktu widzenia Zarządu JSW, jak podano w oświadczeniu, działanie reprezentatywnych organizacji związkowych należy uznać za próbę zainicjowania bezprzedmiotowego konfliktu społecznego. W opinii Zarządu jest to wprowadzanie pracowników i opinii publicznej w błąd.

Niedługo potem życie dopisało swoją puentę. „Jesteśmy w przededniu zatwierdzenia planu techniczno-ekonomicznego. Pewnie słyszeli państwo, że planujemy pewną optymalizację kosztową. Ale wasze miejsca pracy, wasze płace są bezpieczne. Zaprogramowaliśmy podwyżki płac od 1 lipca na poziomie 3,4 procent – to jest poziom inflacji. Nie jesteśmy w stanie jej udzielić państwu wcześniej z uwagi na podpisane umowy finansowe, między innymi z PFR” – poinformowała prezes JSW Barbara Piontek. (źródło: nettg.pl)

  1. Pamiętamy 2015 rok! ” Zagórowski Musi odejść ” Romuś pomiarowiec jak krzyczał na Zofiówce na CECHOWNI . I w efekcie straciliśmy co najmniej po 30 tysięcy złotych z naszych zarobków .

  2. Akcjonariusze JSW oczekują od pracowników spółki takiego zaangażowania w pracę, które zaowocuje wzrostem wartości akcji.

  3. Przecież to jasne jak słońce. Związki zaczęły wojnę z zarządem Spółki i chcą do niej wciągnąć górników. Więc żeby ich podpuścić to wyciągają zawsze chwytliwy temat płac.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry