przewróć kartkęWystawy - strona 18. Przewróć kartkę- wystawa zbiorowa J.K.F. "Niezależni" - "W górach ulubionych"

"Zielona Góra - Cztery Odsłony"

Barbara Panek i Paweł Janczaruk

z Zielonej Góry
WEDŁUG SUSAN SONTAG:
Uwolnieni od konieczności podejmowania szczegółowych decyzji, jakie musi podejmować malarz, dzięki szybkości, z jaką aparat fotograficzny wszystko zapisywał, fotografowie patrząc marzyli o nowym ideale: zdawało im się, że oglądając świat dostatecznie wytrwale i uporczywie mogą faktycznie pogodzić dążenie do prawdy i potrzebę odkrywania piękna w świecie.
Aparat fotograficzny zrazu stanowił przedmiot podziwu z powodu zdolności wiernego zapisywania świata, a i pogardy z powodu nikczemnej dokładności, ale najbardziej przyczynił się do powstania ogromnej machiny reklamowej sławiącej wartość pozorów widzianych tak, jak je zapisuje. Fotografowie nie oddają po prostu realistycznie rzeczywistości. To rzeczywistość oglądamy i oceniamy właśnie z punktu widzenia wierności, jakiej dochowuje fotografia: "nie można stwierdzić, że się coś naprawdę dostrzegło, dopóki się tego nie sfotografowało" Zdjęcia fotograficzne stały się normą, kryterium, według którego rzeczy nam się jawią zmieniając przez to samo pojęcie rzeczywistości i realizmu. O fotografie sądzono, że jest on bystrym, ale neutralnym obserwatorem- skrybą, nie poetą. Szybko jednak stwierdzono, że nikt nie robi identycznego zdjęcia tego samego przedmiotu. Przypuszczenie, że aparaty fotograficzne dostarczają bezosobowy, obiektywny obraz ustąpiło wobec faktu, że zdjęcia dostarczają dowodów nie tylko na to, co jest na świecie, ale i na to, co fotograf widzi: nie tylko sam zapis, ale i przetworzoną własną ocenę świata.
Stało się jasne, że nie istnieje prosta, jednoznaczna czynność zwana widzeniem wspomaganym przez aparat fotograficzny, lecz "spostrzeganie fotograficzne", które jest nową odmianą ludzkiej percepcji.
Trzeba o tym wiedzieć, trzeba o tym pamiętać również oglądając prace na tej wystawie.BARBARA PANEK
Urodziła się w 1973 roku w Zielonej Górze. Fotografią zajmuje się od roku 1989. W latach 1989 - 1994 członkini Młodzieżowego Laboratorium Fotograficznego w Zielonej Górze, od 1991 roku Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego, w którym w latach 1991 - 2000 pełniła funkcję skarbnika, a od roku 2000 jest prezesem.
Od 1989 roku uczestniczka i organizatorka Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie. Od 1993 roku współprowadząca galerię fotografii "Pod Kaczką". Współzałożycielka działającej w latach 1995 - 1997 grupy RAF (Ruch Alternatywnej Fotografii).
W latach 1997 - 1998 prowadząca galerię fotografii "Ostatni Seans" Od 1998 roku członkini Grupy Inicjatyw Fotograficznych. Od 1999 współprowadząca galerię fotografii "Projekt" w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Brała udział w ponad 130 wystawach zbiorowych i konkursach fotograficznych, na których otrzymała 15 nagród. Autorka 1 wystawy indywidualnej i współautorka (z Pawłem Janczarukiem) 13 wystaw oraz 2 albumów: "Gdzie przydrożny Chrystus stał" i "Zielona Góra - Cztery Odsłony".
Od roku l999 jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców ze statusem Artysty (AFRP).
Pracuje w Biurze Dokumentacji Artystycznej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.
PAWEŁ JANCZARUK
Urodził się w 1964 roku w Chrobienicach. fotografią interesuje się "od zawsze". Działalność fotograficzną rozpoczął w Osiedlowym Klubie Fotograficznym przekształconym w 1982 roku w Młodzieżowe Laboratorium Fotograficzne, którego był współtwórcą. Członek Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1982 roku, w którym przez szereg lat pełnił funkcję skarbnika, następnie wiceprezesa i do roku 1998 prezesa.
W latach 1989 -1991 był instruktorem fotografii w Amatorskim Klubie Fotograficznym "AKFA", gdzie współstworzył i prowadził galerię fotografii. Współtworzył Ruch Alternatywnej Fotografii (RAF). Od 1998 roku działał w Grupie Inicjatyw Fotograficznych. Współprowadzi od 1993 roku galerię fotografii "Pod Kaczką" i od roku 1999 galerię "Projekt". Prowadzi również wydawnictwo "BiP", przemianowane obecnie na "PaJa". Współtwórca, a od roku 1995 główny organizator Ogólnopolskich Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie.
Oznaczony za działalność artystyczną i organizacyjną w ruchu fotograficznym Złotą Odznaką Lubuskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Brązową Odznaką Polskiej Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych. W latach 1995 i 1997 otrzymał Stypendium Kulturalne Miasta Zielona Góra.
Brał udział w ponad 260 wystawach zbiorowych i konkursach fotografii, na których otrzymał około 60 nagród. Autor 10 wystaw indywidualnych, współautor 13 wystaw oraz (z Barbarą Panek) albumów fotograficznych "Gdzie przydrożny Chrystus stał" i "Zielona Góra - Cztery Odsłony". Od roku 1999 jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców ze statusem Artysty (AFRP).
Jest fotoreporterem w "Gazecie Lubuskiej" w Zielonej Górze.


powrót
Powrót na okładkę wystaw