administracja
zadaj nam pytanie
napisz do nas: ppp@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie Zdrój, ul.Wrocławska 12, Tel.fax: (32) 471 78 78
Moja Rodzina z ...niepełnosprawnością  19.05.2014 

 „Moja rodzina...z niepełnosprawnością”

 

 

            Wyczekiwanie na dziecko wyzwala w rodzicach mnóstwo wizji i pragnień. Wyobrażają sobie jak to będzie, gdy ten nowy członek  rodziny pojawi się na  świecie. Co jednak wtedy, gdy ich wymarzony obraz tak bardzo różni się od rzeczywistości? Moment narodzenia maleństwa może być początkiem spełnienia marzeń rodziców, ale też może okazać się chwilą pożegnania z tymi marzeniami. Gdy pojawia się na świecie dziecko z niepełnosprawnością rodzice muszą pogodzić się ze stratą  dotychczasowego obrazu dziecka zdrowego, a to niewątpliwie wymaga czasu i wytrwałości.

            Każdy człowiek radzi sobie z kryzysową sytuacją na swój odmienny sposób. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością przechodzą od pytania „dlaczego właśnie nas i nasze dziecko dotknęło to nieszczęście?” do pytania „co i jak możemy zrobić, aby pomóc naszemu dziecku?”.

            M. Popielecki wyróżnia cztery fazy radzenia sobie z kryzysem:

FAZA I – SZOK – następuje zaraz po tym, gdy rodzice dowiadują się, że ich dziecko jest niepełnosprawne. Trwa zwykle kilka dni (w niektórych przypadkach może się wydłużyć). Na tym etapie dochodzi do zachwiania psychicznej równowagi i paraliżu zdolności do działania. Pojawia się obniżony nastrój oraz niekontrolowane reakcje (krzyk, płacz). Zachowanie rodziców wobec dziecka przepojone jest lękiem. Pojawiają się ambiwalentne uczucia wobec siebie i dziecka (miłość-nienawiść, czułość-odrzucenie itd.).

FAZA II – ROZPACZ – rodzice przeżywają przygnębienie i rozpacz (ale nie tak intensywnie jak w fazie pierwszej). W przeżyciach dominuje poczucie klęski życiowej, osamotnienie. W tym okresie doświadcza się znacznego przeciążenia emocjonalnego i fizycznego obowiązkami. Rodzice pesymistycznie oceniają wizję przyszłości.

FAZA III – POZORNE PRZYSTOSOWANIE – zdarza się, że rodzice zaprzeczają niepełnosprawności dziecka, bagatelizują diagnozę, co prowadzi do wytworzenia nieprawdziwego obrazu rzeczywistości. Rodzice poszukują specjalistów, idą w stronę rozwiązań pozamedycznych. Często szukają winnych- oskarżają lekarza o zaniedbania. Faza ta może trwać bardzo długo. Jeśli rodzice wyczerpią wszystkie pomysły, mogą dojść do przekonania, że nic już im nie pomoże i popaść w apatię. Niezwykle ważne jest tutaj otrzymywane wsparcie.

FAZA IV – KONSTRUKTYWNE PRZYSTOSOWANIE SIĘ – polega na pełnej akceptacji dziecka i własnej sytuacji jako rodzica. Pojawia się umiejętność korzystania z własnych doświadczeń oraz doświadczeń innych osób. U rodziców zaczynają dominować pozytywne uczucia, kontakt z dzieckiem przynosi im satysfakcję. Życie i funkcjonowanie rodziny organizuje się wokół wspólnego celu- pomocy dziecku.

            Tak naprawdę nie ma recepty na to, jak żyć z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością, trzeba odnaleźć swój sposób bycia z nim.

            Jak można pomóc dziecku już od początku? Odpowiedzią na to pytanie jest WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU.

            Wczesna interwencja to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych koncentrujących się na dziecku z niepełnosprawnością. Wczesna pomoc jest ważna z uwagi na dużą plastyczność układu nerwowego w początkowym okresie życia. Daje to większe możliwości w rehabilitacji.

            Instytucjami uprawnionymi do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju są przedszkola, szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

            Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju muszą udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu złożenia wniosku o potrzebie wczesnego wspomagania. Konieczne jest także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na niepełnosprawność dziecka. W zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecko może zostać przebadane przez psychologa. Po złożeniu kompletu dokumentów, wniosek zostaje rozpatrzony przez Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenie uprawniające dziecko do korzystania z wczesnej interwencji. W czasie rozpatrywania wniosku przez Zespół Orzekający rodzice mogą być obecni na spotkaniu. Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zespół Orzekający rodzice mogą wybrać placówkę w której chcieliby realizować program.

 

Na terenie Jastrzębia-Zdroju WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU prowadzone jest w następujących miejscach:

-   ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10,  ul. Szkolna 1,

-  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9,  ul. 11 Listopada 4

- PRZEDSZKOLE SPECJALNE w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci ul. Kościuszki 14.

 

 

Rady dla rodziców

  1. Nie doszukuj się winnych- obwinianie współmałżonka czy innych członków rodziny do niczego nie prowadzi, a w tym trudnym okresie należy trzymać się razem, być dla siebie wsparciem.
  2. Zachowaj umiar w oddziaływaniach wychowawczych- ani odrzucanie, ani nadmierna opiekuńczość nie sprzyjają dziecku.
  3. Unikaj etykietowania- każde dziecko jest inne, jego niepełnosprawność nie określa go w 100 %.
  4. Utrzymuj stały kontakt ze specjalistami- lekarze, rehabilitanci, psycholodzy.
  5. Stwórz dziecku ciepłą, rodzinną atmosferę- otul go miłością i staraj się koncentrować na nim, a nie na jego niepełnosprawności.
  6. Zapewnij dziecku kontakt ze światem zewnętrznym- nie jest wskazane, aby stale przebywało tylko w domu.
  7. Zadbaj o rodzeństwo niepełnosprawnego dziecka- nie może czuć się odrzucone, powinno być zapoznane z sytuacją rodzinną i angażować się w pomoc (nie wolno go jednak przeciążać tą pomocą).
  8. Ignoruj niestosowne zachowania innych ludzi.

 

Nie pozwól na to, by opieka nad dzieckiem pochłonęła cię do tego stopnia by zapomnieć o samym sobie. Dla swojego dobra i dobra dziecka, wygospodaruj sobie czas na aktywność, która pozwoli na czerpanie sił w celu dalszego funkcjonowania.

 

Opracowała- Ksenia Szulik

 

 

LITERATURA:

 

„Mapa pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym” część I Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 2009 rok,

 

„Mapa pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym” część II Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 2010 rok

 Autor:  Ksenia Szulik 

Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole.  4.03.2014 

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Poradni  14.10.2013 

Wsparcie uczniów z niepełnosprawnością  1.10.2013 

Terapia EEG Biofeedback  17.06.2013 

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka 2- letniego  17.06.2013 

Co to jest autyzm  17.06.2013 

Rola konsekwencji w wychowaniu dziecka  5.02.2013 

JASTRZĘBSKI ZESPÓŁ DOSKONALENIA LOGOPEDÓW KALENDRIUM 2007- 2012 r.  29.01.2013 

O byciu rodzicem- słów kilka  7.01.2013 

Zaburzenia integracji sensorycznej  25.10.2012 

Stres pourazow u dzieci. Objawy, formy pomocy  25.10.2012 

Jak pomóc dziecku obronić się?  5.08.2012 

Jak rozpoznać zdolne dziecko  30.05.2012 

"Bunt dwulatka"  23.05.2012 

Trudności w czytaniu i pisaniu  7.05.2012 

"Baraszkowanie" - zabawa wspierajaca rozwój dziecka  15.04.2012 

Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie  12.03.2012 

Mamo, Tato sprawdź jak widzę  2.02.2012 

Wspomaganie rozwoju mowy i artykulacji dziecka przedszkolnego.  17.01.2012 

Jak pięknie mówić.  17.11.2011 

Przyjaciele Zippiego  25.10.2011 

Jastrzebskie Drogowskazy Kariery  27.09.2011 

O samobójstwie nastolatka  2.06.2011 

Jak pięknie mówić  18.05.2011 

Pomoc dziecku w sytuacji rozwodu rodziców – wskazówki dla opiekunów.  4.04.2011 

Przeciwwskazania zdrowotne w planowaniu przyszłości zawodowej  23.02.2011 

Co wpływa na rozwój zawodowy mojego dziecka?  17.11.2010 

Co to jest dysleksja?  15.04.2010 

Moc dialogu  6.01.2010 

Blaski i cienie młodości  5.01.2010 

Jakanie - krótki przewodnik dla rodziców  4.06.2009 

Czy warto sie trudzic?  10.02.2009 

Zespół Doskonalenia Logopedów  22.01.2009 

ŻAŁOBA W RODZINIE  8.05.2008 

Obserwacje z terapii dzieci z ADHD  3.02.2008 

Ziarenka marzeń  19.01.2008 

„MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM” – SYTUACJA OSÓB SŁABO WIDZĄCYCH  6.10.2007 

Giełkot, czyli co wiedzą a czego nie wiedzą rodzice…  20.09.2007 

Póki nie jest za późno  12.03.2007 

Kontakt z bliskimi a uzależnienie  15.01.2007 

Dziecko z zespołem FAS  4.01.2007 

Terapia rodzin  12.11.2006 

Dzieci Ery Wodnika  25.10.2006 

Autyzm - tajemnicza i fascynująca osobowośc  23.10.2006 

Zachowania agresywne u dzieci w wieku szkolnym  31.05.2006 

Spotkanie z logopedą  22.05.2006 

O problemach dzieci nadpobudliwych i ich funkcjonowaniu w społeczeństwie  14.05.2006 

Materiały z konferencji "Zrozumieć dziecko z ADHD" z dnia 5 kwietnia 2006  5.04.2006 

Co to jest ADHD  16.03.2006 

Copyright 2006 by PPP Design by JasNet