administracja
zadaj nam pytanie
napisz do nas: ppp@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie Zdrój, ul.Wrocławska 12, Tel.fax: (32) 471 78 78
Dojrzałość społeczna  26.02.2013 

 

Dojrzałość społeczna.

 

Każde dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole reprezentuje już pewną dojrzałość społeczną.

 

Dlatego większość potrafi:

  •   Podać swoje imię i nazwisko, ale często może mieć jeszcze problemy ze szczegółowym podaniem adresu;
  •  wymienić imiona i nazwiska najbliższych członków rodziny i zaczyna orientować sięw rolach społecznych, które pełnią;
  •  wyrazić swoje oczekiwania i pragnienia tak, aby inni go rozumieli;
  • obdarzyć uwagą drugą osobę, aby wiedzieć o czym ona mówi;
  • być usłużnym wobec innych osób ( dzieci, dorosłych) na miarę swoich możliwości;
  • współpracować z rówieśnikami w taki sposób, że bierze udział w wspólnych zabawach;
  • §  spokojnie czekać na to, czego nie może natychmiast otrzymać i rozumieć, że dorośli mają ograniczone możliwości w spełnianiu jego pragnień.

 

 

Jakie kompetencje społeczne powinno mieć dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole?

 

§         Mieć poczucie własnej odrębności i musi ponosić odpowiedzialność za to, co robi
i jak się zachowuje;

§         Umieć porozumiewać się z innymi w ważnych sprawach: w czytelny i akceptowany sposób ma mówić o swoich potrzebach i zamierzeniach oraz słuchać i starać się rozumieć innych, gdy mówią o swoich problemach;

§         rozumieć, że otaczający świat jest tak zorganizowany, aby wszyscy wszystkim pomagali (dzieci - dzieciom, dzieci  - dorosłym);

§         wiedzieć, że przynależność do grupy społecznej oznacza przestrzeganie w niej umów społecznych;

§         zachowywać się zgodnie z przyjętymi zwyczajami (kulturalne zwracanie się do siebie i używanie słów: proszę, dziękuję, przepraszam itp.).

 

 

Wszystko to mieści w możliwościach umysłowych dzieci i przy ścisłym współdziałaniu
z rodzicami jest do zrealizowania.

 

 

 

 

 Autor:  mgr Agata Wolanin 

Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole  26.02.2013 

Punkt Konsultacyjny  2.02.2013 

Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole?  2.02.2013 

Copyright 2006 by PPP Design by JasNet