administracja
zadaj nam pytanie
napisz do nas: ppp@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie Zdrój, ul.Wrocławska 12, Tel.fax: (32) 471 78 78

Dział Opieki nad Rodziną z Małym Dzieckiem proponuje:

"Ludzie nie mogą od urodzenia odczuwać tego co jest dla nich najlepsze. Pomóżmy dzieciom - ich przyszłość w dużej mierze zależy od nas".

- wczesne wykrywanie upośledzeń rozwojowych, udzielanie porad, wskazówek do pracy korekcyjno - wyrównawczej,
- diagnozowanie zakłóceń rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego pod kątem gotowości do nauki szkolnej,
- badania psychologiczne i indywidualną terapię dzieci z niską sprawnością grafomotoryczną, dysfunkcjami percepcyjnymi, obu i leworęcznością,
- terapię dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania,
- terapię rodzinną (rodzina dysfunkcyjna, niepełna, problemowa),
- spotkania z rodzicami i nauczycielami - warsztaty i treningi umiejętności wychowawczych,
- opiniowanie i kwalifikowanie dzieci do różnych form opieki.

W Dziale Pomocy Rodzinie Dziecka Szkolnego diagnozujemy:

"Pamiętaj! Człowiek to głęboka studnia, nigdy do końca nie wykorzystanej siły"

- poziom rozwoju intelektualnego,
- opóźnienia rozwojowe i deficyty percepcyjne,
- dysleksję i ryzyko dysleksji,
- poziom wiadomości i umiejętności szkolnych,
- lateralizację,
- osobowość.

Prowadzimy terapię:
- z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce,
- z dzieckiem dyslektycznym,
- z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
- z dzieckiem zahamowanym psychoruchowo,
- z dzieckiem z zaburzoną mową,
- z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanym społecznie.

WSPOMAGAMY RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM
I POPULARYZUJEMY WIEDZĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ.

Dziale Poradnictwa i Pomocy Młodzieży:

Pamiętaj! "Twoje życie jest jedyne i niepowtarzalne. Możesz zmieniać je na lepsze. Ty jesteś za nie odpowiedzialny i nikt nie może Cię zmusić do czegoś, czego nie akceptujesz. Można jednak pomóc Ci w zmianie i możesz zachować szacunek dla siebie - na tym zależy nam w naszej pracy."

Diagnozujemy i prowadzimy terapię:
- trudności dydaktycznych,
- trudności wychowawczych,
- zaburzeń zachowania,
- zaburzeń emocjonalnych,
- specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
- uzależnień.

Przeciwdziałamy przemocy, promujemy zdrowie i zdrowy styl życia poprzez:
- terapię rodzin,
- terapię grupową, indywidualną, ukierunkowaną na zmianę zachowania,
- spotkania psychoedukacyjne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli,
- pośrednictwo w pomocy prawnej, socjalnej dla ofiar przemocy,
- poradnictwo w zakresie umiejętności wychowawczych,
- organizowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy,
- konsultacje w sprawach dotyczących patologii społecznej.

NIE JESTEŚ SAM !

„Słowo jest wielkim mocarzem, bo choć małe i niepozorne dokonuje rzeczy boskich" Gorgiasz

 

Dział Logopedyczny proponuje:

 • diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami mowy
 • terapię grupową dla dzieci i młodzieży jąkających się prowadzoną według autorskich programów
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży jąkających się prowadzone metodą warsztatową
 • bezpłatne przesiewowe badania słuchu SŁYSZĘ i mowy MÓWIĘ realizowane w miejscu zainteresowanej badaniem placówki
 • przesiewowe badanie słuchu SŁYSZĘ realizowane na terenie PPP dla dzieci w wieku 6-19 lat.
 • warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców realizowane zgodnie z potrzebami klienta
 • konsultacje i warsztaty w zakresie emisji głosu oraz dykcji dla nauczycieli, uczniów, dzieci przedszkolnych oraz rodziców
 • zajęcia z młodzieżą uzdolnioną artystycznie  prowadzone metodą warsztatową na terenie PPP z emisji głosu mówionego oraz dykcji i mowy ciała z elementami pantomimy
 • bezpłatne diagnozy logopedyczne dla wszystkich zainteresowanych w tym dorosłych organizowane  w ramach Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
 • spotkania integrująco- szkoleniowe dla logopedów w ramach Jastrzębskiego Zespołu Doskonalenia Logopedów
 • udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom poprzez realizację autorskich warsztatów Logopedzi Czytają Dzieci Słuchają
 • zajęcia warsztatowe prowadzone w bibliotekach z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi i młodzieżą

Zanim zaczniesz szukać dalszej drogi kształcenia możesz uzyskać pomoc fachową w Dziale Poradnictwa Zawodowego

"Chociaż człowiek potrzebuje samotności by odnaleźć siebie, potrzebuje także PRZYJACIELA by wzrastać i dochodzić do pełni rozwoju własnej osoby."

Skontaktujcie się z nami aby:
- określić siebie,
- poznać możliwości rozwoju własnej osoby,
- podnieść samoocenę,
- zwiększyć efektywność porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi,
- poszukiwać odpowiedzi na nurtujące Was pytania (problemy, trudności) związane z okresem dojrzewania,
- poznać swoje pragnienia na przyszłość,
- określić preferencje zawodowe,
- wspólnie podjąć decyzję zawodową, szczególnie gdy stan zdrowia niesie wiele ograniczeń.

W tutejszej Poradni ukierunkowujemy do odpowiednich form pomocy w ramach:
poradnictwa psychologicznego,
punktu konsultacyjnego dla młodzieży,
popularyzacji wiedzy pedagogicznej i psychologicznej,
spotkań dyskusyjnych o szerokiej problematyce,
zajęć aktywizujących wybór zawodu,
grup wsparcia dla dzieci,młodzieży i rodziców.


RODZICE !!

Jeżeli dostrzegacie nieprawidłowości w rozwoju umysłowym
Waszego dziecka
W rozwoju mowy (zaburzenia i wady wymowy)
Martwicie się jego nerwowością, nadpobudliwością, nieśmiałością
Szukacie wyjaśnień dla nietypowych zachowań (lęki, moczenie nocne,
tiki nerwowe, agresja, jąkanie się)
Chcecie porozmawiać o trudnościach w nauce Waszego dziecka
Potrzebujecie informacji, wsparcia przy wyborze zawodu i kierunku
kształcenia Waszego dziecka

PRZYJDŹCIE DO NAS

Spróbujemy wyjaśnić, pomóc zrozumieć, poradzić. Zadzwońcie i umówcie się na spotkanie tel. 032/471- 78- 78

W Poradni działa Punkt Konsultacyjny w środy od 13.00 - 17.00


UWAGA !!
- nie wymagamy skierowań na konsultacje
- wszystkie porady są bezpłatne

Copyright 2006 by PPP Design by JasNet