administracja
zadaj nam pytanie
napisz do nas: ppp@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie Zdrój, ul.Wrocławska 12, Tel.fax: (32) 471 78 78

Kadrę Poradni stanowią pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.

dyrektor placówki
mgr Aurelia Przybysz - Maleńczyk - psycholog
psycholodzy
mgr Bogumiła Białończyk - psychoterapueta
mgr Aleksanadra Femiak
mgr Beata Kałuża
mgr Agata Wolanin - oligofrenopedagog
mgr Ewa Stanek - Siembieda
mgr Aneta Ząbczyńska
pedagodzy
mgr Mirosława Gnutek - Cypryś
mgr Magdalena Pinecka - doradca zawodowy
mgr Renata Skomra - Gajda - oligofrenopedagog, socjoterapeuta
mgr Zyta Szotek - tyflopedagog
mgr Tadeusz Więciorek - surdopedagog
mgr Katarzyna Matuszkiewicz - socjoterapueta
logopeda
mgr Marianna Głębocka - Czarniecka - neurologopeda
mgr Jolanta Ho - Janecka
pracownicy administracji
mgr Waltar Marcin - główny księgowy
Małgorzata Ślazińska - starszy referent
mgr Andżelika Januś - referent
pracownicy obsługi
Maria Oracz
Marzena Tulke
Copyright 2006 by PPP Design by JasNet