„Wszystko było ważne”

Ubiegły rok był bardzo trudny. Pandemia położyła się cieniem na wszystkich dziedzinach życia na całym świecie.

Kiedy na początku roku z optymizmem tworzyliśmy plany działań, nikt z nas nie przypuszczał, co nastąpi, jak ich realizacja stanie się trudna, a w wielu przypadkach niemożliwa. Wirus uniemożliwił wiele form aktywności, ale też wymusił wiele innych koniecznych działań.

To był także trudny rok dla senator Ewy Gawędy.

Niemniej starała się sprostać wszystkim wyzwaniom, wypełniać jak najlepiej swoje obowiązki i angażować się tam, gdzie to było potrzebne i możliwe. Przedstawia szeroki zakres swojego działania.

Senacka aktywność to w dużej mierze działalność w komisjach, zespołach oraz grupach parlamentarnych. Jako senator podjęłam pracę w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ochrony Środowiska. Ponieważ bardzo ważny jest dla mnie rozwój naszego regionu, zostałam członkiem Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego. Dzięki temu mogę bardziej efektywnie wzmacnia nasze województwo. W 2020 roku zostałam wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu „Grupa Schumana”, którego działania opierają się na fundamentalnych wartościach, takich jak chrześcijaństwo, solidarność, wolność, patriotyzm. W pierwszym roku parlamentarnej działalności udało nam się również powołać Senacki Zespół Strażaków, w którym dbamy o sprawy bezpieczeństwa pożarowego kraju, potrzeby funkcjonariuszy Państwowych Straży Pożarnych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Górnictwo ma ogromny wpływ na potencjał rozwojowy naszego regionu, a węgiel koksowy został uznany za surowiec strategiczny w Unii Europejskiej. Wielokrotnie uczestniczyłam w spotkaniach na tematy górnicze. Poznaję pracę górników i darzę ją ogromnym szacunkiem. Chciałabym, żeby szanowali ją wszyscy, nawet ci najmłodsi. Z ogromną radością uczestniczyłam też w akcjach edukacyjnych, skierowanych do najmłodszych mieszkańców. Wspólnie z Fundacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwiedziliśmy wiele przedszkoli w naszym regionie. Spotkania z przedszkolakami miały przede wszystkim charakter miłych rozmów na temat węgla i ciężkiej pracy górników.

Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa w Europie spowodowała bardzo wiele uciążliwości dla osób pracujących za granicą. Problemy pracowników transgranicznych zawsze były mi bardzo bliskie. Dlatego od samego początku udzielałam im swojego wsparcia w sprawie funkcjonowania przejść granicznych. Interwencje, które podejmowałam wspólnie z wojewodą śląskim, komendantem Straży Granicznej, wójtem Mariuszem Adamczykiem oraz wójtem Danielem Jakubczykiem przyczyniły się m.in. do otwarcia przejścia granicznego w Gołkowicach, cofnięcia decyzji w sprawie całkowitego zamknięcia węzła Gorzyce, możliwości przekraczania granic przez rolników. Wielokrotnie interweniowałam też w ministerstwach w sprawie ponownego otwarcia granic dla pracowników transgranicznych.

Moje działania w ubiegłym roku były w dużej mierze skierowane na wsparcie służby zdrowia. Od samego początku starałam się pomagać placówkom medycznym, m.in. w Jastrzębiu – Zdroju, Wodzisławiu Śląskim oraz Raciborzu. Zostałam także powołana w skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Usilnie zabiegałam o wsparcie naszych szpitali nie tylko w Ministerstwie Zdrowia, ale również o dotacje ze spółek skarbu państwa i Unii Europejskiej. Dzięki licznym staraniom placówki pozyskały ogromne środki finansowe na walkę z Covid-19, zakup kosztownych sprzętów do wykonywania specjalistycznych chirurgicznych operacji oraz wyposażenia umożliwiającego wykrywanie patogenów takich jak wirus SARS-CoV-2. W okresie pandemii podejmowałam aktywne działania umożliwiające doposażenie placówek w środki ochrony osobistej. Wspólnie z JSW SA angażowałam się w akcje zbiórki krwi i osocza ozdrowieńców, które jest bardzo pomocne w walce z Covid-19. Usilnie zabiegałam również o dodatkowe wynagrodzenie dla ratowników medycznych, którzy w sposób szczególny są narażeni na zarażenie koronawirusem.

Jako członek senackiej Komisji Środowiska angażuję się w sprawy związane z klimatem i czystym powietrzem. Sukcesem zakończyło się zorganizowane przeze mnie spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w Katowicach, którego celem było zachęcenie włodarzy miast i gmin do tworzenia punktów konsultacyjnych programu „Czyste powietrze”. Dziś punkty świetnie już prosperują w wielu miastach i gminach mojego okręgu, co znacznie ułatwia mieszkańcom uzyskanie funduszy. Działałam też w sprawie pozyskania środków na dofinansowanie projektu: „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.” Projekt otrzymał łącznie 16 786 080,49 zł.

Sprawy społeczne, którymi zajmuję się w Senacie to między innymi wspieranie tych, którzy bardziej niż inni potrzebują pomocy. Od wielu lat wspieram lokalne grupy osób niepełnosprawnych. Współpracuję także z organizacjami aktywizującymi seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Dzięki pozyskaniu środków z programów ministerialnych mogą oni uczestniczyć w m.in. w zajęciach ruchowych, warsztatach kulinarnych, wycieczkach rowerowych, czy kultywować śląskie tradycje.

Budowa Kolei Dużych Prędkości to niewątpliwie szansa na rozwój naszego regionu. Bardzo ważne jest dla mnie, aby wypracować taki wariant przebiegu linii, który będzie najbardziej korzystny dla mieszkańców mojego okręgu, a jednocześnie będzie możliwy do realizacji z punktu widzenia górniczych spółek. Dlatego zorganizowałam szereg spotkań, m.in. lokalnych samorządowców z odpowiedzialnym za projekt wiceministrem Marcinem Horałą. Po spotkaniu w ministerstwie z mojej inicjatywy odbyła się konferencja robocza włodarzy z naszego regionu z przedstawicielami CPK, JSW, PGG oraz SRK.

Epidemia COVID-19 oznaczała nowe wyzwania także dla pracy parlamentarzysty. Od początku odpowiadałam na liczne prośby mieszkańców o wsparcie w związku z działalnością lokalnego Sanepidu. Ja i moi asystenci staraliśmy się znaleźć rozwiązanie w każdej trudnej sprawie. Kierowaliśmy też pisma do ministerstw i innych instytucji nadzorczych. Interweniowałam też u Wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości załogi, niezbędnej do wykonywania zadań przez PSSE w Wodzisławiu.

Codzienna praca to też wiele różnorodnych działań, bieżących, interwencyjnych i sytuacyjnych. Trudno tu wymienić wszystkie. Przykładowo to interwencje ws. 500+ w Urzędzie Wojewódzkim, wsparcie działań w sprawie poprawy infrastruktury drogowej, szeroka współpraca z samorządami, zabieganie o sprawiedliwe pozyskanie środków dla naszego regionu, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a także tak potrzebne teraz pozyskanie środków i angażowanie się w społeczną akcję szycia maseczek. Nie było dla mnie nieważnych spraw. Starałam się w pełni angażować w te ważne jak i pomagać w wielu drobnych. Dla mnie wszystkie były ważne. (materiał sponsorowany)

Również warto przeczytać
Czy to realne i możliwe?
IMG_20201207_090527089-1
„Od kilku lat trwa dyskusja na temat przywrócenia linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój-Katowice. Miałaby ona powstać na bazie starej, historycznej 'nitki’. Czy to realne i możliwe?” – pyta nasz Czytelnik. „Kolej w...
"Nie chcemy takich wrzodów..."
5e9d3d72
W ostatnim wydaniu gazety „Twoja Spółdzielnia” zająłem się tematem patologii. Patologia z narkotykami w tle. To nie tylko indywidualne zażywanie narkotyków, to również dilowanie, awantury pod wpływem substancji psychotropowych, zagrożenia...
Beton i jeszcze raz beton...
IMG_20221123_130005
„Od kilku lat trwa rewitalizacja Parku Zdrojowego. Wydano miliony złotych. Ale czy efekt końcowy będzie oczekiwany przez mieszkańców?” – zastanawia się nasz Czytelnik. „Już teraz widać, że jest to tak...
Gdzie parkować?
e2ddd999
„Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę zaadresować to odwieczne pytanie? I czy udzielone odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek? Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta, nie stanowi tu zbytniego...
Dlaczego piesi giną na pasach?
35-692857
Gdzie przechodzący przez jezdnię powinien bać się o swoje życie? I to do tego stopnia, żeby w myślach gorączkowo „klepać zdrowaśki”? No cóż, może wydać się to nieco kuriozalne, ale...
"My, jako policja, służymy ludziom..."
66-709479
„Głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy poczuli, że mają wpływ na swoje bezpieczeństwo, a my, jako policja, służymy ludziom…” Te szczególne słowa wybrzmiały swego czasu w sali jastrzębskiego magistratu i...
Przewiń do góry