„Zamykanie kopalń nieuchronne”

Fot. Ł. Parylak (UM Jastrzębie-Zdrój)

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, przygotowanie terenów pod inwestycje i współpraca z innymi organizacjami były tematami spotkania Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych.

Podczas spotkania, które odbyło się 7 października 2020, przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Anna Hetman, podkreślała, że transformacja terenów pokopalnianych to prawdziwe wyzwanie:

Z informacji, które do nas napływają, wynika, że zamykanie kopalń jest nieuchronne. Naszym zadaniem jest maksymalne złagodzenie skutków społecznych i gospodarczych tych działań. To ogromne wyzwanie. W oczywisty sposób, pojedyncze gminy nie mają ku temu ani wystarczających środków, ani instrumentów. Tu potrzebna jest pomoc rządu i innych instytucji. Ogromną szansą mogą być pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Będziemy walczyć o te środki – zaznaczała Anna Hetman podczas spotkania.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jeden z trzech filarów unijnego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji – pozwala on między innymi pozyskać środki wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na terenach pogórniczych. Pomoc ta ma być udzielana na podstawie opracowywanych właśnie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji – dokumentów wykazujących potrzeby i cele, jakie powinny zostać osiągnięte do 2030 roku, a także konkretne działania, mające umożliwić ich osiągnięcie.

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce zamierza również we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa wytworzyć nowe narzędzia, które ułatwią współpracę gmin i inwestorów – między innymi bazy danych zewidencjonowanych terenów pogórniczych. Planowane jest rozpoczęcie współpracy stowarzyszenia z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz z organizację Climate-Kic, działającą na rzecz klimatu. To właśnie w tak szerokiej współpracy – zarówno między gminami, jak i z instytucjami zewnętrznymi Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce – dostrzega szansę na pozyskanie inwestorów oraz dodatkowych środków finansowych.

W planach stowarzyszenia jest również organizacja Dorocznej Konferencji Gmin Górniczych na przełomie października i listopada 2020 roku. Konferencja odbyłaby się w systemie hybrydowym, lecz plany te uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej.

Źródło: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry