1. TYTUŁ PROJEKTU

Afrykańskie spotkania

Cykl imprez przybliżający Afrykę uczniom Szkoły Podstawowej Nr 20

2. WSTĘP

W roku szkolnym 2003/04 zostanie zorganizowany cykl imprez związanych tematycznie z Afryką.

3.OPIS PROBLEMU

Ankieta przeprowadzona w 2002r. z okazji akcji „Szkoła z klasą” wykazała, że na trzy pytania -  czy szkoła 1) uczy robić coś dla innych, 2) zachęca do współpracy  i 3) rozwija zainteresowania i pasje - pozytywnie odpowiedziało 74-75% ankietowanych. Naszym zamiarem jest zwiększenie ilości uczniów pozytywnie odpowiadających na te pytania.

4.CEL

Celem działań projektu „Afrykańskie spotkania” jest kształtowanie postawy tolerancji, altruizmu, otwartości i wrażliwości. Afryka symbolicznie ogniskuje cele poznawcze, twórcze i wychowawcze. Misją SP 20 im. Henryka Jordana jest motto „Dawać dzieciom radość poprzez gry i zabawy w słońcu i na powietrzu”. W Afryce niektóre dzieci mają dużo słońca i powietrza, ale mało radości. Może podzielimy się naszą radością z innymi?

 5. ADRESAT

Cykl imprez „Afrykańskie spotkania” przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

6.TERMIN REALIZACJI

Imprezy będą odbywać się przez cały rok szkolny 2004/05.

 7.OSOBA KOORDYNATORA

Koordynatorami są: Krystyna Szczęsny, Danuta Radomska-Filipek i Maria Pacan.

8.SPOSÓB REALIZACJI

Nauczyciele przeprowadzą lekcje tematyczne według uznania. Zostaną zorganizowane konkursy tematyczne, gazetki okolicznościowe, prelekcje, pokazy filmów, wycieczki do muzeum.

9.HARMONOGRAM

Harmonogram organizacyjny:

Przedmiot

Nauczyciel

 Zadania

Formy

Ewaluacja

Uwagi

 

Język polski

K. Szczęsny

Obraz Afryki w literaturze polskiej.

Lektura „W pustyni i w puszczy”

 

Listy do dzieci w misji w Gabonie

 

Język angielski

D. Radomska-Filipek

 

1.Korespondencja

2. Afrykańskie elementy na lekcjach jęz. angielskiego

 

Kontakt internetowy ze szkołami  w Afryce

Lektura książki „African Adventure”

Wierszyki

 

Wymiana internetowa

Listy do dzieci w Kenii, Nigerii, Ghanie i Mali

 

19.11.04

09.03.05

Mwende in Mali –lekcja

 j. ang

 

Biologia

D.Radomska-Filipek

D. Bańka

Roślinność Afryki

Zielony Pas – Pokojowy Nobel za sadzenie drzew.

 

Akcja sadzenia roślin afrykańskich.

Wyhodowanie szkolnych roślin tropikalnych

Grudzień-

Czerwiec

2005

Geografia

R. Korzeniewski

Krajobrazy w Afryce

Oglądanie filmów

Projekt - Album

Czerwiec

Historia

A. Jarosz

Starożytny Egipt

Projekt - Korzenie kultury europejskiej

Projekt - Plakat

Czerwiec

Sztuka

M. Patek

Afrykańskie malarstwo, maski

Rysunki, maski

Wystawa rysunków

Listopad 2004

 

Technika

M. Krupińska

 Sztuka inspirowana Afryką

Maski, patchwork,

Wielkanocne kartki

Wystawa

Aukcja

Marzec

Maj

2005

 

Religia

Ks. Kuczera

I. Remplewska

 

Misje w Afryce

 

Informacje i filmy

Adopcja na odległość

Marzec Maj, 2005

Informatyka

Agata Kulas- Mizera

D. Radomska

-Filipek

 

Projekt strony w Internecie

Prezentacja w Power Point

Afrykańska strona

www.jasnet.pl/sp20/index.htm

 

 

 

 

Matematyka

Dorota Bień

Afrykańska lekcja matematyki

Zadania z geometrii - piramidy

*Bryły

 

Zadania dodatkowe

Czerwiec 2005

 

Nauczanie początkowe

M. Pacan

A. Mizera- Kulas

D. Radomska

-Filipek

 Afrykańskie  Zwierzęta -

origami,

słownictwo ang.

Origami,

Wielkanocne kartki

Aukcja kartek

Zebrano

Biblioteka Sz

Z. Romaniuk

Książki o Afryce w szkolnej bibliotece

Wystawa

Wystawa książek

Wykonano 13.01 – 07.02

Biblioteka M

M. Korniluk

Książki o Afryce w Filii nr 16

Konkurs

Konkurs „Afryka Czarny Ląd”

Wykonano

10.04

 

Kółko teatralne

K. Szczęsny, I.Remplewska

M. Patek

W.Żankowska

 

Jasełka

 

Afrykańskie Jasełka

Przedstawienia dla szkoły i rodziców

Zebrano 495zł

Wykonano 22.12.04

12.01.05

13.01.05

 

Lekcja wychowawcza

Wychowawcy

 

 

Tolerancja, współczucie, altruizm, pomoc, aktywność, informacje o programie adopcji

 

Film – Mój kolega z Afryki

Uczniowie sami zdecydowali o „adopcji serca”

Zbiórka pieniędzy.

Zebrano:

Gazetka

Dwudziestka

D. Radomska -Filipek

Afrykańska tematyka

Relacje uczniów, fotoreportaż...

Afrykański numer gazetki szkolnej

 

 

Dodatkowe zajęcia

K. Szczęsny

D. Bańka,

D. Radomska

-Filipek,

Z. Romaniuk

Podróżujemy po  Afryce

Warsztaty

Wycieczka do Działu Kultur Pozaeuropejskich w Muzeum Miejskim w Żorach

Spotkanie z misjonarzem z Zambii, ks. W. Stenclem

 

Reportaż z Afrykańskiej wioski

Klasa VB

01.10.04

Klasa VC  17.12.04

I w kolejnych miesiącach

 

Rada pedagogiczna

B. Langosz

Adopcja na odległość”,

Propagowanie akcji w klasach,

 

zbieranie darów, środków finansowych,

 

Propagowanie pracy na rzecz innych,

 

Zachęcanie do współpracy,

 

Rozwijanie zainteresowań

 

Materiały wspomagające dla nauczycieli

 

Lista ciekawych książek, filmów, materiały pomocnicze

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych

 

Listy nauczycielki z Afryki dotyczące jej uczniów i warunków pracy

 

Powierzenie opiece SP20 Ornelii, dziewczynki  Gabonu.

Cały rok

 

 

 

 

15.06.2005

Sklepik

 

S. Rożek

Smakołyki z Afryki

Wystawa przypraw, owoców

 

Cały rok

10. BUDŻET

Budżet[1] – załącznik

 11. SPOSÓB PREZENTACJI

Imprezy odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 20 im.  Henryka Jordana w Jastrzębiu Zdroju.

 12. SPOSÓB EWALUACJI

Po zakończeniu imprez na godzinach wychowawczych przeprowadzone zostaną sondaże na temat „Jak oceniasz Afrykańskie spotkania”.

13. MIERNIK SUKCESU

Miernikiem sukcesu będzie zaangażowanie jak największej ilości uczniów w przygotowanie się i wzięcie udziału w imprezach i konkursach. Niezmiernie cenne będzie włączenie w prace przygotowawcze rodziców, pogłębienie kontaktów z Radą Szkoły i Radą Osiedla oraz kontynuowanie współpracy z Filią Biblioteki Miejskiej.


There are black people and black ebony
There is white salt and white ivory
There are red flowers and red parrots
There is yellow sand and yellow lions
There is the blue Nile and green grass
There are pink flamingoes
In the film I’d like to make about Africa.

Aleksandra, class 6

Agnieszka, Ola, Ania i Patrycja namalowały mapę Afryki, która przypominała nam, że Afryka jest tematem kilku projektów w roku szkolnym 2004/2005. 

Agnieszka, Ola, Ania i Patrycja painted the map of Africa, which reminded us that Africa was the theme of a few projects in 2004/2005.

                   

Projekt 1 - Korespondencja
Listy z/do Afryki

Letters & e-mails from/to Africa

W roku szkolnym 2004/2005 prowadziliśmy korespondencję z dziećmi z Afryki. Wysyłaliśmy im nie tylko listy i emaile, ale i zeszyty, ołówki i kredki.

1 września 2005 czekała na nas niespodzianka. Uczniowie z Nigerii przysłali swoje prace – patchworki, które przedstawiają Afrykę. Wszystkie pocztówki umieściliśmy na wystawie w holu.

In 2004/2005 school year we corresponded with children in Africa. We sent them not only letters and emails but also notebooks, pencils and crayons.

On 1 September 2005, we got a big surprise. Students from Nigeria sent us some postcards with patch work made of cloth depicting Africa. We put the cards on display in our school hall.

 

A chief in front of his house – Wódz przed domem

A Princess - Księżniczka

A young lad fishing - Chłopak łowiący ryby

 

 

Poland

Dear friends,

 

My name is Wojtek. I am a twelve-year-old boy. I am tall and slim with blue eyes and brown hair. I live in Jastrzębie Zdrój (That’s a town in the south of Poland.).

 

There are four people in my family. My dad, Jerzy, works in a coalmine. My mum, Janina, works in a hospital. I have an elder brother. His name is Michał and he is twenty years old. He is a student. Our family lives in a block of flats.

 

I am a student in the fifth grade. Our school is called The Henryk Jordan School. It is quite big. There is a big gym, a library, a canteen, computer laboratories and twenty-one classrooms. There are twenty-four students in my class but only nine girls! We are a swimming class. We go to the swimming-pool three times a week and practice finswimming. My favourite subject is history. We have history on Mondays and Tuesdays.

 

In my free time I like playing computer games, watching TV and reading books. I am interested in animals. I would like to have a dog, but I am allergic and I can’t have it.

 

What about you? Could you tell me about your family and school?

Looking forward to hearing from you.

 

Best wishes,

Wojtek

Ghana

2005-May-16 19:02:04

The Class was very happy to hear that would soon be reading from their friends. We Learn English, Mathematics, Science, Enviromental Studies, Social Studies, Ghanaian Language, Physical Education and Music and Dance.
 

Mali

Great Friend,

 
Children from your countries so much pampered compared to the mamjority of our kids, who would be overexcited if they would get 1/4 of you privilege.

Nigeria

Thank you for your reply.I saw the pictures.It was warming and beautiful. I teach and consult for economic disadvantage children we would be gald if you can send us used storybooks and learning materials like pencils crayon, this would really make their day .

 

Kenia

Let me start talking about our weather. It is always hot like right now you can’t put on a pullover.From January to April it’s hot, June, July and August it’s cold but we don’t experience snow, but it’s good to always put on your pullover,September and October sometimes it rains then November and December we throw our pullovers away but the weather do change and some times the whole year we dont experience any rain. That’s when we know there will be starvation and price of things will increase drastically.


Food stufs will be scarse and most people will die of hunger especially from province other than Nairobi where they depend only on agriculture.Our staple food is usually maize and beans that’s what most farmers will plant, they plant twice in a year in January and mid July

.

 

Afryka Południowa

Dear Polish friends,

We want to tell you about OUR School: The name of our school is Arbor Primary. Our sports are netball, swimming, T-ball, hockey, athletics, dancing, soccer, cricket, tennis, wildlife. Our school has 856 students and 30 teachers. We are also a Christian school. We start school at 8:00 am and end at 2:00pm that’s when we participate in sports. When do YOU start and end school? We have two big fields, netball courts and tennis courts. We don’t have any ice or snow sports in South Africa. We’ve just been on holiday and went to the Kruger Park which is a national game reserve. We saw lots of elephant, buffalo, giraffe, lion, leopard, cheetah, and birds.

Kenia

Habari! My name is Kerubo. I live in Nairobi with my father and mother. We are 6 in our family. We live in 2 bedrooms house. I share my bed with my small sister who is 5 years old. My mom works as a trader, she sells foodstuffs at the street and my dad works at a city company.

I go to school in the city and am in class 3. We board public transport which I get to pay 20 shillings. Our classes start at 8:00 o clock in the morning and if I get late to class my teacher beats me or she gives me punishment so I always try my best to wake up early and reach school at the right time.

My class has 70 students, who come from different places. We break for break at 10:30. We only play and then go back to class. At lunchtime, I only eat fruits that my mother sells and sometimes I stay hungry or borrow from my friends. I leave school at 4:00 o clock, try and board a bus to home which sometimes is difficult and stay at the stage for more than 3 hours and get home at 7:00. When I get home and my parents are not there I will have to go to the market and buy food and cook it.

When my mom is around i would spend some few times with my friend Njeri who stays in a mud house, Her family is made up of 10 children and her sisters have also given birth to 2 children who live with them. Her mother sell brew in order to get some money for the family, her dad drinks alcohol everyday which the mother brew and he beats the children and chases them away from the house when he is so drunk. My friend Njeri will mostly go to the streets to beg money and sniffs glue in order to forget the problems that are at home. she will take the money back to the mom who will buy some food.

I love school and my parents always advice me to go to read hard. My future depends on what I do now and what marks I get, I would love to go to the university and get a good job then I help my family and my friend Njeri!

That's what life to a normal Kenyan child is...They really don't think about computers and none of them will know how they are used. Going to college or university is our dream which will never happen.

 

Emmy Burasi jest nauczycielką informatyki w Nairobi, stolicy Kenii

 

Jumbo Rafiki,

 

On Saturday I went to the hospital to visit children who were suffering from cancer and was shocked. The ward was for children who were from poor family. We helped to pay hospital bills. There was a child, I think she was aged 2 years and her leg was all swollen up and she couldn’t walk or do anything. She was just seated, the parents were not there and I think she doesn’t get to see the parents more often. One her eye was all swollen up. Some children were just crying in pain and another boy just wanted to see the dad, whom I think would not see him for a while coz maybe the fares are expensive.

Jumbo Rafiki,

W sobotę poszłam do szpitala odwiedzić dzieci, które chorują na raka i byłam zaszokowana. Był to oddział dla dzieci z biednych rodzin. Pomagamy im zapłacić rachunek za szpital. Dwuletnia, jak sądzę, dziewczynka miała bardzo spuchniętą nogę, więc nie mogła ani chodzić, ani niczego robić. Po prostu siedziała sama, bez rodziców. Nie sądzę, że widuje ich często. Jedno oko miała zupełnie zapuchnięte. Niektóre dzieci płakały z bólu a pewien chłopczyk chciał tylko widzieć swojego tatę, którego z pewnością nie zobaczy przez jakiś czas, prawdopodobnie z powodu wysokich opłat za przejazd.

7 marca wysłaliśmy do Nairobi paczkę z zeszytami i długopisami.

 

 

 

 

List do misji do Gabonu


                       Projekt 2 – Gazetka „Cooler”

Cooler 21

„Afryka” tematem roku szkolnego

 

W naszej szkole najbardziej zaciekawiło mnie to, że mamy rok o Afryce. Tak mi się zdaje, że wszystko zaczęło się od lektury Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Były już Jasełka Afrykańskie, a na wiosnę będziemy malować pisanki w stylu afrykańskim. Po prostu Afryka jest tematem tego roku szkolnego.  (Marcin S.)

 

W naszej szkole odbywa się Rok Afrykański. Zbieramy przeróżne informacje na temat Afryki, sadzimy egzotyczne owoce takie jak: mandarynki, pomarańcze, cytryny, daktyle, ale też i kwiaty. Robimy maski afrykańskie, zwierzątka z modeliny i dekorujemy świeczki. Korespondujemy z innymi szkołami w Afryce. Bardzo nam się podobają te pomysły.

        (Marta K.)


        

Projekt 3 – Wycieczka do muzeum

W Afrykańskiej Wiosce 

17 grudnia 2004r.  wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum w Żorach, aby zobaczyć, jak żyją ludzie w Afryce.  Pan kustosz bardzo interesująco opowiadał, a my siedzieliśmy i słuchaliśmy.  W Afryce są dwie pory roku: sucha i deszczowa. Pora sucha jest niesprzyjająca Afrykanom, ponieważ zbiorniki wody wyparowują i wszystkim jej brakuje. W Mali domy są budowane z gliny. Po każdej porze deszczowej należy uzupełnić braki w murach. Budynki są piętrowe. Na górze w rogach są spichlerze na ziarno. Są one tak zlokalizowane, ponieważ gdy nieprzyjaciel atakuje dom, to najczęściej chce zdobyć pożywienie. W dzień gospodarze trzymają zwierzęta na dworze, ale w nocy, w obawie przed złodziejami i drapieżnikami, zwierzęta są zamykane w domu na dole.  Ludzie śpią na górze.  Kiedyś mężczyźni zajmowali się polowaniem na małpy, hieny i zebry. Do polowania używali włóczni i łuków. Kobiety gotowały w specjalnie wypalanych glinianych garnkach. Dzieci z plemion Dogon w Mali nie chodziły do szkoły. Codziennie pomagały rodzicom w pracach domowych. Dzieciom nie jest tam łatwo, zresztą dorosłym też nie. Wszyscy żyją i pracują w trudzie i niepokoju. Mam nadzieję, że wkrótce w Afryce będzie żyło się łatwiej i spokojniej. Normalnym stanie się dostęp do wody, lekarstw i szkół.

 Juta O. I Magda Cz,kl.5


     Projekt 4 - Afrykańskie Jasełka

 

W tym roku jasełka na cześć Narodzenia Pańskiego były bardzo nietypowe.  Otóż były to Jasełka w stylu afrykańskim. 

Najpierw była pierwsza próba, na której Pani rozdała uczniom role. Potem uczyliśmy się ich na pamięć. I znowu były próby, na których uczyliśmy się śpiewać świąteczne i afrykańskie piosenki. I tak dobiegły do końca te próby i był występ przed całą szkołą.

Wszystko oddawało nastrój Afryki. Dzieci przebrane za Murzynów składały Jezusowi kolory Afryki. Był nawet taniec, ale ja w nim nie brałam udziału, ponieważ opowiadałam o pięknie Afryki. Było wesoło i kolorowo. Wykonawcy tańczyli i śpiewali w rytmach afrykańskich oraz składali dary. Teksty i śpiewy uświadomiły nam cierpienie Afrykańczyków.

Przedstawiono dwa oblicza Afryki – jedno to piękno afrykańskich krajobrazów a drugie to ból, rozpacz i cierpienie afrykańskich dzieci.

Przedstawienia oglądali wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nasi rodzice. Dzięki hojności rodziców zebraliśmy 495zł na „Adopcję na odległość”. 

(Agnieszka P.,  Patrycja Z.,  Natalia T.,  Magda Cz., Vimala V., Monika D.)

Główne organizatorki: pani Krystyna Szczęsny – naucz. j. polskiego, pani Małgorzata Patek – naucz. plastyki, Iwona Remplewska – naucz. religii, pani Wioleta  Żankowska – naucz. muzyki.

Wykonawcy: Uczniowie SP 20 i Gimnazjum nr 9


         Projekt 5 – Biblioteka

 Wystawa książek o Afryce w szkolnej bibliotece

Books about Africa in our school library

W dniach 13.01. – 07.02. 2005 r czynna była wystawa książek o Afryce, które znajdują się w naszej bibliotece szkolnej. Możesz pogłębić swoje wiadomości o Afryce przeglądając następującą lekturę:

 

1.    African Adventure – G. Grengoss, H. Puchta

2.    Jak wyglądało życie – Nad brzegiem Nilu

3.    Afryka – Kraje i ludzie

4.    Egipcjanie

5.    Afryka – Wielka Encyklopedia dla dzieci

6.    Historia Świata – Starożytny Egipt

7.    Ilustrowany Atlas Świata – Pierwsi ludzie na Ziemi,... Handel w Afryce, Handel niewolnikami

8.    Historia Tajemnic – Klątwa faraona, Sekret hieroglifów, Piramida Cheopsa

9.    Od liczydła do kalkulatora – Hieroglificzny system liczbowy Egipcjan

10.  Jeziora i mokradła – Krokodyl nilowy, Pelikan, Czerwonak, Batalion

11.  Pielęgnice – Jeziora Tanganika

12.  Wielkie podwodne poszukiwania – Morze Czerwone: Wrak statku

13.  Malarstwo Egipskie

14.  Atlas Zwierząt – Afryka

15.  Atlas Świata - Afryka

16.  Z legend dawnego Egiptu – H. Sienkiewicz

17.  W pustyni i w puszczy – H. Sienkiewicz

18.  Śladami Stasia i Nel – M. Brandys

19.  Chata wuja Toma – S. Stampfl

20.  Przygody Tomka na Czarnym Lądzie – A. Szklarski

21.  Tomek w grobowcach Faraonów – A. Szklarski

22.  Daniel na Saharze – D. Bieńkowski

23.  Nil rzeka wielkiej przygody – K. Giżycki

24.  W pogoni za MWE - K. Giżycki

25.  Wśród piasków Sahary – W. Disney

26.  Zasadzki Nilu – W. Disney

27.  Egipt starożytny

28.  W czarnej Afryce przedkolonialnej

29.  Podróż dookoła świata – afrykańskie safari

30.  Wielki Atlas Zwierząt – Afryka

31.  100 największych cudów natury – Krater Ngorongoro, ....

32.  Pożegnanie z Afryką – Karen Blixen

Opr. mgr. Zofia Romaniuk, bibliotekarka


   Projekt 6 – Biologia

Sadzimy palmy... nie tylko

W 2004r. pokojową nagrodę Nobla otrzymała Kenijka prof. Wangarii Maathai , która zapoczątkowała akcję sadzenia drzew nazwaną Green Belt Movement. www.ProfessorWangariMaathai-NobelPeacePrizeLaureate2004 . Dzięki niej w ciągu 30 lat posadzono w Afryce 30 milionów, które pomagają chronić naturalne środowisko i zapewniają ludziom pracę. Dlatego i my próbujemy wyhodować symboliczne palmy w naszej szkole.  Wystarczy

mała pestka daktyla... ,aby wyrosło takie drzewo.

 

     Projekt 7 – Sztuka i technika

Rysunki, maski, patch worki, pisanki, kartki, origami p.à


 

     Projekt      najważniejszy –

Adopcja Serca

Salezjański Ośrodek Misyjny

Warszawa

www.adopcja.salezjanie.pl

„Drodzy Przyjaciele Misji!

Serdecznie dziękuję za włączenie się do misyjnego dzieła Adopcji na odległość. „Dzieci są najcenniejszym skarbem, jaki ma cała ludzka rodzina, do tego tak bardzo delikatnym i bezbronnym” -  powiedział Jan Paweł II, apelując o szacunek dla nich i troskę o ich los. Wasza podstawa, otwarta i wrażliwa na los dzieci, pomaga budować lepszą przyszłość dla następnych pokoleń. 

Dzieckiem potrzebującym pomocy, które Wam powierzamy jest:

Ornelia (...) z Gabonu.”

Ornelia ma siedem lat i trzy siostrzyczki. Mieszka z rodzicami w Port-Gentil

 

  

PODSUMOWANIE

projektu Afrykańskie spotkania:

Po zakończeniu Afrykańskich spotkań przeprowadzona została ankieta. Uczniowie odpowiadali na pytania:

 

Czy wiesz, że rok szkolny 2004/05 poświecony był w naszej szkole Afryce?

Czy, Twoim zdaniem, szkoła uczy robić coś dla innych i zachęca do współpracy?

Czy ubiegły rok przyczynił się do pogłębienia Twojej wiedzy o Afryce?

Czy brałeś udział w akcji na rzecz adopcji dziecka w Afryce i pomocy afrykańskim dzieciom poprzez:

a. jasełka [30]

b. kartki [48]

c. pisanki wielkanocne [83]

d. świeczki [30]

e. korespondencję [43]

f. zbiórkę zeszytów i długopisów [52]

 Na 128 ankietowanych 126 odpowiedziało twierdząco na pytanie pierwsze i 109 na pytanie drugie, co stanowi 86,5%. Rok wcześniej na podobne pytanie, czy szkoła uczy robić coś dla innych i zachęca do współpracy,  twierdząco odpowiedziało 75%. 99 uczniów stwierdziło, że Afrykański Rok przyczynił się do pogłębienia ich wiedzy. Można więc powiedzieć, że projekt „Afrykańskie Spotkania” spełnił swój cel. Adopcja dziewczynki z Gabonu będzie automatycznie zmuszała nas do kontynuowania akcji.