W ramach programu COMENIUS

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

w latach 2007-2009 w naszej szkole

będzie realizowany projekt

„Kromka chleba” –

„A Slice of Bread” 

Comenius - European Cooperation on School Education

COMENIUS  focuses on the first phase of education, from pre-school and primary to secondary school, and it is addressed to all members of the education community in the broad sense – pupils, teachers, other education staff, but also local authorities, parents' associations, non-government organisations ...

COMENIUS supports school partnerships, projects for the training of school education staff, and school education networks. It thus aims to enhance the quality of teaching, strengthen its European dimension and promote language learning and mobility.

COMENIUS also emphasises certain important issues: learning in a multi-cultural framework, which is the cornerstone of European citizenship, support for disadvantaged groups, countering under-achievement at school and preventing exclusion.

Socrates

Unia Europejska pozostawia sprawy oświaty w gestii każdego państwa. Jednakże pragnąc wzmocnić współpracę między krajami, zainicjowała program edukacyjny Socrates  skierowany do prawie 70 milionów uczniów w Europie. Od 2007r., program został nazwany „Uczenie się przez całe życie” – „Lifelong Learning Programme”. W Polsce koordynacją programu zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.  http://www.frse.org.pl/. Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji.

 Program „Uczenie się przez całe życie”  składa się z sześciu podprogramów: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty studyjne, Wizyty przygotowawcze LLP. 

 Program Comenius  http://www.comenius.org.pl/   wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych, uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego oraz  przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli.

Comenius 2006

 W 2006r., korzystając z programu Comenius 2.2.c, mgr Danuta Radomska-Filipek, nauczycielka języka angielskiego naszej szkoły, otrzymała grant i wzięła udział w kursie doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej.  Kurs „Developing Oral Fluency in the European Primary Classroom” odbywał się od  20 sierpnia do 2 września 2006r. w  International Project Center  w ExeterExeter to malownicze, starożytne, uniwersyteckie  miasteczko w zachodniej Anglii, mniej kosmopolityczne niż Londyn, dające więcej szans na poznanie kraju, którego język jest przedmiotem  studiów polskich uczniów. Dodatkowo zamieszkanie u typowej angielskiej rodziny, bardzo sympatycznych państwa Roberts, przyczyniało się do doskonalenia języka i poznawania realiów życia codziennego. Nauczycielce  towarzyszyła szkolna maskotka – smok Baltazar – i to on ostatecznie założył swój blog, gdzie można obejrzeć zdjęcia: http://drf-dragon.blogspot.com/

Organizatorzy kursu zapewnili nie tylko intensywne ćwiczenia lingwistyczno-metodyczne, ale praktyczne zajęcia kulturoznawcze m.in. poprzez wycieczki do Bath – uzdrowiska znanego z wspaniale zachowanych łaźni rzymskich, Dartmoors – słynnych wrzosowisk i Tintagel – miejsca narodzenia króla legendarnego Artura (co prawda przewodnik wspomniał o sześciu innych miejscach, gdzie miał się urodzić ten narodowy bohater. ). W gronie 25 nauczycieli z różnych europejskich krajów nieunikniona była wymiana doświadczeń zawodowych i nawiązywanie bliższych kontaktów. Ich celem było przygotowanie projektów, które mogłyby być realizowane przez całe szkoły.  Nauczycielki:  Peterne Julia Karasz z Węgier i Anita Vihtelic Janez ze Słowenii były szczególnie zainteresowane dalszą współpracą.

eTwinning 2006/2007

 Po zakończeniu kursu, szkoły polska, węgierska i słoweńska kontynuowały współpracę wykorzystując akcję eTwinning i jej portal, który umożliwia realizację własnych projektów edukacyjnych przy pomocy Internetu. Dzięki akcji eTwinning dotychczasowy Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „The Golden Key” nabrał charakteru międzynarodowego. http://www.etwinning.net/twinspace/index.cfm

 Do nauczycielek z Polski, Węgier i Słowenii przyłączyły się także nauczycielki: Ivana Buchtova z Czech i Caroline Elneus ze Szwecji. Współpraca pięciu europejskich szkół przebiegała sprawnie. Zostały zrealizowane dwa projekty i telekonferencje. Nauczycielki doszły do przekonania, że są w stanie zrealizować wielostronny partnerski projekt  wspierany finansowo przez Unię Europejską.

COMENIUS

PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

07-POL01-CO06-00797-1

A Slice of Bread – Kromka chleba

 

'A Slice of Bread' is an interdisciplinary (CLIL) project which addresses the areas of education, culture, school curriculum and everyday life. The national curriculum is integrated into the project. While learning about national tradition and customs, this project will enhance the pupils' multicultural empathy and awareness. The project teaches respect for BREAD which represents hard work, tradition and collaboration for the common welfare. The project requires ICT abilities and early acquisition of a foreign language. Based on a folk tale and using a variety of languages, pupils will write, illustrate, and perform their own stories; they will publish projects on the Internet using Blogs, Photostory, and Podcasting. The project will help pupils develop linguistic competencies, promote intercultural awareness and prepare students for their future as adult members of the European community. Collaboration on the European level will educate pupils and teachers about planning, responsibility and team work. The project aims at pupils aged seven to fifteen with diverse backgrounds. It will allow parents, senior citizens and a wide range of associated partners to be involved. Competition and quizzes will help to evaluate expected pupils' achievement. The final joint products -a book and a calendar will be sent all over the world.

                                                                                    

Rok szk. 2007/2008

 COMENIUS - UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE to program edukacyjny Unii Europejskiej. Celem programu jest  rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiana w dziedzinie edukacji.

Program Comenius wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych, uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego oraz  przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli.

Program Comenius ma pomóc uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do społeczności europejskiej, która ma różne tradycje, ale wspólne korzenie. Jednocześnie Comenius promuje zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnej i naukę języków obcych.

Zespół Szkół Nr 11 zaprosił szkoły w Szwecji i Czechach do współpracy nad projektem  „A Slice of Bread” – „Kromka chleba”.

Nasze starania zostały uwieńczone sukcesem i Unia Europejska przyznała nam grant na zrealizowanie zadań: zagranicznych wyjazdów i stworzenie wspólnego produktu finalnego. Ostatecznie Grupę Projektu tworzą trzy szkoły:

Základní škola w Dubu nad Moravou, Czechy;  koordynator  -  Ivana Buchtová

Torskolan w Torsås, Szwecja;  koordynator  -  Caroline Elnéus

Zespół Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju, Polska, koordynator  -  Danuta Radomska-Filipek

Szkoła polska jest koordynatorem całego projektu. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2007/2008 i 2008/ 2009. Końcowym produktem projektu mają być książka i kalendarz. Końcowe prace zostaną zaprezentowane w Internecie, rozesłane do szkół partnerskich w całej Europie i do stowarzyszonych partnerów.

Projekt ma opracowany: haromonogram działań, oczekiwane rezultaty a  także budżet. Uczniowie naszej szkoły będą nie tylko realizować konkretne działania związane z projektem, ale także wyjeżdżać do partnerskich szkół. Jednocześnie nasi partnerzy przyjadą do naszej szkoły.

Chleb jest obecny w życiu każdego człowieka. Jednocześnie chleb prezentuje tradycję i kulturę narodową  a także pojawia się w treści nauczania przedmiotów szkolnych. 

Przez dwa lata polscy, czescy i szwedzcy uczniowie:               

                                                       

A SLICE OF BREAD – KROMKA CHLEBA

Harmonogram działań

Przewidywany okres

Opis działań

 

Wykonawcy działań

 

Rok 1

 

 

październik 2007

listopad

POZNAJMY SIĘ   Otwarcie współpracy. Wystawy przedstawiające dzieci i szkoły w trzech krajach Unii Europejskiej. Uczniowie rozpoczynają blogi, w zależności od wieku i umiejętności ICT. Grupa zatwierdza  harmonogram. współpracy.

 

Wszystkie szkoły: dyrekcje, grono, uczniowie

CZERWONA KURKA Dzieci poznają bajkę, przeszukiwać Internet, wybierają różne wersje. Nauczą się, jak robi się książkę. Bajka będzie wykorzystana szczególnie w pracy z młodszymi dziećmi.

 

Uczniowie, grono pedagogiczne, biblioteka

Grudzień 2007

BOŻONARODZENIOWA NIESPODZIANKA Szkoły wymienią życzenia pisane w językach ojczystych. Starsi uczniowie przygotują prezentację Power Point na temat świątecznego pieczywa i zwyczajów około Bożonarodzeniowych. 

 

Wszystkie szkoły, partnerzy

 

Luty 2008

DWUJĘZYCZNA BAJKA  Dzieci będą pisały swoje wersje bajki o Czerwonej Kurce w językach ojczystych oraz po angielsku; będą używały słowników. Zilustrują swoje wersje,  wykorzystując tradycyjne techniki,  a także  ICT: PowerPoint, PhotoStory oraz Podcasting.

 

Uczniowie , nauczyciele

Marzec/ Kwiecień 2008

DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE  Na podstawie bajki o Czerwonej kurce uczniowie przygotują przedstawienie dla szkół, przedszkoli, bibliotek i zaproszonych gości.  Nagrają film. Zostanie przeprowadzona telekonferencja.

 

Szwecja  telekonferencja

 

Maj 2008

EUROPEJSKA CZERWONA KURKA  Uczniowie komunikują się poprzez email, blogi. Tworzą wspólnie międzynarodową  książkę, słownik obrazkowy; stosują 4 języki. Zastanawiają się nad moralnym przesłaniem bajki.

 

Czechy metodyka

Nauczyciele, uczniowie, biblioteki

Czerwiec 2008

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA Uczniowie sprawdzają się w konkursach, quizach, grach i zabawach. Edukacja interkulturowa: uczniowie prezentują różne formy spędzania wolnego czasu. Quiz historyczno-geograficzny, konkurs języka angielskiego.

 

Polska konkurs

Szkoły, partnerzy

Rok 2

Październik 2008

WIZYTA W PIEKARNI / młynie/ muzeum lub na farmie. Uczniowie odwiedzą miejsca związane z produkcja pieczywa: będą piekli chleb, zrobią reportaż, plakat lub film. Zastanowią się nad wyborem przyszłego zawodu.

 

Szkoły, partnerzy

 

Listopad  / Grudzień 2008

LEKCJE TEMATYCZNE, CLIL  Lekcje interdyscyplinarne: uczniowie wykonają badania, nauczą się pracować w grupie. Będą okazywać szacunek dla chleba, jako symbolu ciężkiej pracy i współpracy.  Lekcje będą dokumentowane kamerą cyfrową.

 

Nauczyciele przedmiotów, uczniowie

Luty 2009

PRZEPIS KULINARNY Uczniowie będą szukać miejscowych przepisów; tworzyć książkę kucharską, w różnych językach, ilustrowaną rysunkami i/ lub zdjęciami, typowego chleba/pieczywa. Chleb w przysłowiach.

 

Uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne

Marzec 2009

ZWYCZAJE I TRADYCJA Dzieci będą dyskutować o rodzimych tradycjach, zwyczajach związanych z chlebem; pieczywo w pieśniach ludowych, przysłowiach powiedzeniach. Wykonają plakaty, które zostaną wysłane do partnerskich szkół.

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice, izba regionalna

Kwiecień /

Maj 2009

KALENDARZ EUROPEJSKI CHLEB  Dzieci wybiorą najlepsze prace i przepisy, aby stworzyć wspólny kalendarz, jako produkt finalny , który będzie rozpowszechniany na całym świecie.

 

Szkoły, rodzice, partnerzy

 

Czerwiec 2009

PODZIELMY SIĘ KROMKĄ CHLEBA!  Końcowa telekonferencja podsumowująca. Analiza i ewaluacja projektu. Witajcie w Krakowie, mieście naszej wspólnej historii, źródle inspiracji dla nowego projektu.

 

 

Wszyscy

                             Oczekiwane rezultaty, w tym produkty. Co najmniej jeden produkt musi być stworzony wspólnie przez wszystkich partnerów.

Przewidywany okres (miesiąc/rok)

Opis osiągniętych rezultatów

Rok 1

 

 

2007-11-30

Edukacja interkulturowa: wystawy we wszystkich 3 europejskich krajach, informacje na szkolnych stronach internetowych, blogi; wspólnie wytworzone mini multilingwalne słowniczki języka codziennego. Każda szkoła ma przygotowany plan.

 

CLIL:   uczniowie będą potrafili opowiedzieć historyjkę, przygotować  krzyżówki,  wykonać ilustracje do bajki, używać komputera do przeszukiwania sieci. Będą umieli  zrobić własną książeczkę.

 

2007-12-30

Edukacja interkulturowa: Zostanę przesłane paczki niespodzianki i prezentacje PowerPoint dotyczące świąt.  Uczniowie i nauczyciele będą mogli podzielić się informacjami, doświadczeniami, przeżyciami  dotyczącymi zwyczajów i tradycji Bożego Narodzenia.

 

2008-02-01

CLIL: Uczniowie  opublikują dwujęzyczne książki  ilustrowane obrazkami, zdjęciami. Opublikują  PhotoStory w Internecie. Będą  posługiwali się  mono- i  bilingwalnych słownikami tradycyjnych i elektronicznych. 

 

2008-03-21

Uczniowie będą w stanie wystawić przedstawienie CZERWONA KURKA w języku ojczystym i angielskim. Telekonferencja, jak i oglądanie partnerskich przedstawień w językach rodzimych; uwrażliwi dzieci na różnorodność językową w Europie.

 

2008-05-01

EUROPEJSKA CZERWONA KURKA to pierwszy wspólny produkt  wytworzony w sposób tradycyjny i elektroniczny (na stronie internetowej).  Książce towarzyszyć będzie PhotoStory, Podcasting, słowniczek multilingwalny

 

2008-06-01

Edukacja interkulturowa: uczniowie prezentują różne formy spędzania wolnego czasu. Quizy i zabawy, międzynarodowy konkurs języka angielskiego The Golden Key.

 

 

Wspólny projekt nr 1:  EUROPEJSKA CZERWONA KURKA – KSIĄŻKA

 

Rok2

2008-10-01

Uczniowie dowiedzą się jak się robi chleb; poznają różne zawody. Przeprowadzą  wywiad z piekarzem, zrobią PhotoStory oraz plakat, który będzie prezentowany w miejscach publicznych: szkołach, bibliotekach, lokalnych piekarniach.

 

2008-11-30

Uczniowie będą umieli napisać opowiadanie i/lub wiersz, rozwiązywać zadania matematyczne, określać położenie geograficzne krajów, rozpoznawać rodzaje zbóż, poznają cykl wzrostu zboża, będą świadomi symbolicznego, duchowego znaczenia chleba.

 

2009-02-28

CLIL  Uczniowie napiszą przepis  w L1 i L2 i wykonają własną książkę kucharską. Poznają pieczywo i posiłki w różnych krajach europejskich. Rozwiną swoje umiejętności ICT i świadomość interkulturową.

 

2009-03-31

Edukacja interkulturowa: Wielkanocna paczka  niespodzianka; PP na temat Wielkanocnych wypieków i tradycji związanych z jedzeniem. Wystawa książek kucharskich w partnerskich szkołach.

 

2009-05-01

Drugi wspólny produkt, międzynarodowy kalendarz; zostanie rozesłany do stowarzyszonych partnerów i szkół partnerskich grupy projektu na całym świecie.

 

2009-06-15

Młodzi Europejczycy dzielą się z innymi. Refleksje nad wartościami moralnymi, duchowymi, praktycznymi oraz nowymi zdolnościami i umiejętnościami. Trwałe kontakty partnerskie pomiędzy szkołami na europejskim poziomie.

 

 

Wspólny projekt  nr 2:  EUROPEJSKI CHLEB – KALENDARZ.

 

                                              ICT – Information Communication Technology = TIK – technologia informacyjno-komunikacyjna

                                             CLIL – Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane nauczanie języka I przedmiotu

                                            L1 – mother tongue  - język ojczysty

                                           L2 – foreign  language – język obcy

                                           Opr. drf