Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj600
mod_vvisit_counterWczoraj3806
mod_vvisit_counterW tygodniu600
mod_vvisit_counterTydzień temu29064
mod_vvisit_counterW miesiącu21548
mod_vvisit_counterMiesiąc temu145563
mod_vvisit_counterRazem5628697

Online: 53
Twoje IP: 18.232.186.117
,
Dzisiaj mamy: Lip 06, 2020

12
Wrz
2019
Projekt unijny - Wiedza naszą przyszłością PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 proj1

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Projekt pt. „Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu - Zdroju”

Czas realizacji: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.

 

Wartość projektu: 332 578,35 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 299 320,51 zł

 

Celem głównym projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu – Zdroju w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych, dzięki tworzeniu warunków nauczania opartych na metodzie eksperymentu, który prowadził będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 126 uczniów (57K). Uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych, a szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, utworzona zostanie także mobilna pracownia komputerowa. Projekt prowadzi do osiągnięcia wskaźników obligatoryjnych (produktu i rezultatu). Realizowany będzie w okresie od 1.07.2019 r. do30.06.2020 r. w SP nr 20 w Jastrzębiu – Zdroju.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 5

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 6

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 7 i 8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 8

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas 5

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego dla uczniów klas 6, 7, 8

3 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 90h

Zajęcia Webmastering dla uczniów klas 7

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia Grafik komputerowy dla uczniów klas 7

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia metodą eksperymentów rozwijające uzdolnienia z fizyki dla uczniów klas 7, 8

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia metodą eksperymentów rozwijające uzdolnienia z chemii dla uczniów klas 5, 6, 7, 8

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia metodą eksperymentów rozwijające uzdolnienia z biologii dla uczniów klas 5, 6, 7, 8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia metodą eksperymentów „Matematyczne koło naukowe” dla uczniów klas 5, 6, 7

3 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 90h

 

Projekt obejmuje wsparciem 126 uczniów (w tym 57K) z Szkoły Podstawowej nr 20. Są to uczniowie zamieszkujący w Jastrzębiu – Zdroju oraz miejscowościach ościennych. Grupę docelową dzieli się na uczniów zdolnych, osiągających wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych tj. przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych oraz uczniowie osiągających słabe wyniki zwłaszcza z matematyki oraz języka angielskiego wykazujących deficyty i trudności w nauce.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju.

Na początku projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, gdzie przedstawione zostaną założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami, zaprezentowane zostaną korzyści jakie mogą oni osiągnąć z udziału w projekcie. W dalszej kolejności uczniowie zapoznają się z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz stronie www szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów z poszczególnych przedmiotów, zostaną one przeprowadzone

wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiot.

Kryteria rekrutacji:

- test kwalifikacyjny;

- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników;

- średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiot. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in . umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godz. wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.

Dodatkowy nabór zostanie przeprowadzony w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych do projektu spośród uczniów wskazanych przez nauczycieli wychowawców (odpowiednie wyniki nauczania). Ponadto w przypadku kiedy taka sama liczba chętnych otrzyma te same wyniki wówczas Projektodawca przeprowadzi dodatkowy test kwalifikujący, a informacja o nim zostanie upubliczniona na stronie szkoły oraz przekazana rodzicom. Wagi punktowe: test kwalifikacyjny -15 pkt.; średnia ocen - 10 pkt; opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników - 5 pkt. Ponadto nauczyciele będą odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, dzięki któremu możliwe będzie wyłonienie grupy docelowej.

 

Załączniki rekrutacyjne

- formularz zgłoszeniowy

- oświadczenie

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie