„ZUS ma gdzieś Twoją krew”

„Największym problemem w stażu emerytalnym dla pracowników dołowych jest krwiodawstwo” – czytamy w tekście pod zamiennym tytułem „ZUS ma gdzieś Twoją krew”, opublikowanym na stronie Związku Zawodowego „Kadra”.

fot. pixabay

„Obecnie pracownik, który odda krew lub jej składniki, ma prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy. W krajowym porządku prawnym nie obowiązuje żaden przepis, który wyłączałby okres zwolnień od pracy z tytułu oddawania krwi ze stażu pracy, uzasadniającego nabycie praw do emerytury, zmuszając dawcę do odpracowania tych zwolnień” – dowiadujemy się.

„Wyjątek stanowią emerytury górnicze, do których prawo zależne jest od okresu wykonywania pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Do okresów pracy górniczej nie są bowiem zaliczane okresy krwiodawstwa, co w ocenie górników jest dla nich krzywdzące i stawiające ich w nierównej pozycji w stosunku do pozostałych krwiodawców. Okresy krwiodawstwa muszą być przez górników odrabiane przed przejściem na emeryturę, co w przypadku krwiodawców niebędących górnikami nie ma zastosowania. Pomimo licznych interpretacji w tej sprawie, przepis nadal nie został zmieniony i pozostał krzywdzący dla krwiodawców, będących pracownikami dołowymi” – pada na koniec. (źródło: ZZ „Kadra”)

  1. Gdyby ci co niby twierdzą że robią uczciwie do 65 roku życia. Musieli odrabiać wojsko, krew czy L4 tak jak dołowcy. To ci uczciwie robiący do 65 roku musieli by bakać nie rzadko do 90 roku życia albo i dłużej.
    A jak ktoś oddaje to wie i liczy się z tym że musi odrobić – sam tak miałem. Dziwią mnie tylko koledzy co oddawali notoryczni i chwała im za to. A pod koniec okresy robotniczego narzekają ile to dodatkowo muszą robić żeby odrobić krew. To samo tyczy się głównie pseudo tatuśków biorących „opiekę” maksymalnie ile w danym roku da rady wyciągnąć.
    A potem płacz bo 5 lat dłużej musi robić. Trzeba było myśleć przed anie po szkodzie!

  2. Oddaje krew i nawet nie zanoszę zwolnienia i nie płaczę. Oddaję krew bo chcę pomagać a nie po to żeby mieć wolne od pracy.

  3. A CO Z pracownikami kopalni którym zabrano prawa nabyte takie , jak deputat węglowy tym nikt się nie przejmuje a mówią że prawo nie działa wstecz.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry