4 300 złotych nagrody dla górników

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że w dniu 13 września 2021 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi.

fot. JSW

W wyniku postępowania mediacyjnego w sprawie zakończenia sporu zbiorowego w związku ze zgłoszonymi w dniu 5 maja 2021 r. postulatami, strony uzgodniły, że:

  1. Od dnia 1 września 2021 r. wdraża się do stosowania nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6%, co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4% od lipca br. pozwoli zrealizować wzrost stawek płac o 5%.
  2. W dniu 1 października pracownikom, będącym w stanie zatrudnienia na dzień 31.08.2021 r., wypłacona zostanie nagroda jednorazowa w następującej wysokości:

a/ 4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią,

b/ 3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,

c/ 3 100 zł – pozostali.

       3. Począwszy od dnia 1 października 2021 r. wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić będzie 21 zł/dzień przepracowany.

Szacowany koszt ww. decyzji wynosi:

  • wzrost stawek w tabelach płac o 1,6% od m-ca września: 23,5 mln zł w roku 2021
  • nagroda jednorazowa: 113,5 mln zł
  • posiłki, posiłki profilaktyczne: 2,3 mln zł w roku 2021

Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego porozumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021.

Niniejsze Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w ww. zakresach. (źródło: JSW, Raport bieżący nr 30/2021)

Skomentuj Kris Cancel Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry