Budowa balkonów w SM “JAS-MOS”

Nowe balkony w Knurowie

W waszej Spółdzielni przeprowadzono lustrację?

Zgodnie prawem spółdzielczym działalność każdej spółdzielni, raz na trzy lata, jest poddawana pełnej lustracji pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. W bieżącym roku przeprowadzona została lustracja pełna z działalności Spółdzielni w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Lustrator wyznaczony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach czynności lustracyjne przeprowadził w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia 2020 r. Szczegółowy zakres lustracji i pełny opis działalności Spółdzielni zawarty jest w protokole z lustracji sporządzonym przez lustratora.

Czy lustrator znalazł jakieś uchybienia?

W wyniku przeprowadzonego badania lustracyjnego nie stwierdzono żadnych uchybień co do legalności, rzetelności i gospodarności w działalności Spółdzielni w badanym okresie. W liście polustracyjnym skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej nie sformułował żadnych wniosków. Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie przedstawiania Radzie Nadzorczej (na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.09.2020 r.) informacji dotyczącej przeprowadzonej lustracji, lustrator o działalności Spółdzielni wypowiadał się w samych superlatywach.

Macie za sobą lustrację i Walne Zgromadzenie, co dalej?

Jak co roku, obecnie planujemy na przyszły 2021 r. budżet, plan finansowo-gospodarczy, realizację inwestycji. W ubiegłych latach, w miesiącu listopadzie organizowaliśmy z lokatorami tak zwane spotkania remontowe. W tym roku w związku z COVID-19 będziemy musieli prawdopodobnie zmienić zasady konsultacji.

Mamy trudny okres we wszystkich dziedzinach gospodarczego. Czy to dotknęło także SM „JAS-MOS”?

Pierwszy etap zagrożenia na wiosnę przebrnęliśmy w miarę spokojnie. Udało się nam zrealizować praktycznie wszystkie inwestycje, remonty i modernizacje. Pomimo że wielu pracowników było na kwarantannie, to pracowaliśmy normalnie. Choć musieliśmy w znaczny sposób ograniczyć kontakt z lokatorami. Tylko jeden z pracowników zachorowała na tę chorobę (nadal przebywa na L-4 ). Obecnie, od 19 października 2020 r. jesteśmy zmuszeni do ograniczenia kontaktu. U kilku pracowników stwierdzono zakażenie wirusem. Są izolowani, mamy nadzieję przejść przez ten trudny okres jak najbezpieczniej dla nas i lokatorów. My ze swej strony musimy starać się zachować spokój i wykonywać swoje obowiązki. Planujemy przyszły rok, poza normalnymi obowiązkami, aby był rokiem przygotowania dwóch projektów.

Czy może Pan zdradzić, jakie to projekty?

Ważnym projektem jest poszukiwanie miejsc parkingowych i ich tworzenie. Mamy zamiar w okolicy ul. Zielonej i Wrzosowej zaprojektować i zmodernizować parkingi. Na tyle, ile pozwoli nam teren i prawo. Drugim oczekiwanym przez sporą część lokatorów ul. Pomorskiej i Warmińskiej projektem jest zabudowa balkonów.

Faktycznie, gdy przejeżdżamy ul. Podhalańską, widzimy bloki, które mają wyjścia balkonowe, ale są bez tych balkonów.

Tak, w ten sposób zostały zaprojektowane i wykonane te budynki. Co jakiś czas ten temat powraca na naszych spotkaniach. W obecnych czasach, gdy w związku z COVID-19 występują ograniczenia w wychodzeniu z domów, balkon jest najbardziej pożądanym miejscem dla naszych lokatorów. Dlatego w miesiącu listopadzie przeprowadzimy ankietę we wszystkich budynkach i zgodnie z naszymi zasadami większość zdecyduje. Zaczniemy realizację projektu i budowy balkonów od tego budynku, który uzyska najwięcej głosów pozytywnych. Na fotografii przedstawiamy już wykonany projekt na innych budynkach w Knurowie.

Jakie restrykcje wprowadzono w SM „JAS-MOS” z powodu pandemii?

Tak jak już mówiłem, kontakt z pracownikami tylko drogą elektroniczną i telefoniczną, niezbędna wizyta tylko po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem. W biurach zamontowano przegrody szklane, tak aby pracownicy nie byli narażeni na długą emisję. Na korytarzach poruszmy się tylko w maseczkach lub półprzybicach, częsta dezynfekcja rąk. Czyli to najprostsze DDM i o takie bezpieczne zachowanie się prosimy naszych lokatorów.

Dziękuję i życzę zdrowia Panu i wszystkim członkom SM „JAS-MOS”.

Rozmowa przeprowadzona z Prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” Piotrem Szeredą (materiał sponsorowany)

Kancelaria Rachunkowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
ryczałtu ewidencjowanego,
usług kadrowych,
sporządzanie deklaracji,
weryfikacja dokumentów.

Czytaj więcej »

Badania prenatalne

Badania Prenatalne NFZ.
Wyliczenie ryzyka możliwości
wystąpienia chorób genetycznych,
wykluczenie wad rozwojowych płodu,
potwierdzenie dobrostanu płodu.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny