CBA skontrolowało JSW KOKS

Kontrola CBA przeprowadzona w JSW KOKS S.A. została zakończona wystąpieniem pokontrolnym. W ocenie funkcjonariuszy Biura doszło do nieprawidłowości przy wyborze trybu wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 milionów złotych.

fot. CBA

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach zakończyli postępowanie kontrolne w JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu. Kontrola obejmowała sprawdzenie podejmowania i realizacji decyzji w zakresie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin”.

Postępowanie prowadzono od 28 stycznia do 26 kwietnia 2021 roku. Następnie przeprowadzono czynności pokontrolne określone w ustawie o CBA. W toku postępowania ujawniono nieprawidłowości dotyczące trybu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 milionów złotych. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności zakończyło wystąpienie pokontrolne skierowane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucji udzielającej finansowania i nadzorującej realizację tej inwestycji. (źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA)

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
radiator
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?