Do kwalifikacji wojskowej wzywa się…

„Od 2 do 24 września w Jastrzębiu-Zdroju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa przy ulicy Kaszubskiej 2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00” – informuje jastrzębski magistrat.

fot. pixabay

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2002 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  3. kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U., poz. 944),
  4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w wyżej wymienionym terminie i wskazanym miejscu. (źródło: UM Jastrzębie-Zdrój)

 1. Niech ten rząd daruje sobie, czas w wojsku jest czasem straconym!!! Ten kraj nie ma odpowiedniej broni do obrony własnego terenu, liczymy na sojuszników z którymi wiadomo jak było. W wojskowej jednostce może brakować pieniedzy wiec i żadnych kursów nie zrobicie, znam to z własnego doświadczenia można też poczytać troche fachowej literatury wojskowej, wszystkie projekty zbrojeniowe raczkują lub nawet nie weszły do fazy przygotowań (tak dumnie zapowiadane przez morawieckiego), w razie realnego konfliktu ten kraj ginie w oczach

 2. Hahaha i co komu zrobią jak nie przyjdzie bobjie dostał wezwania. Paskiem po dupie dostanie czy do kryminału go wsadzą? Nie ma zasadniczej służby to skąd ktoś będzie miał wiedzieć. Chętnych do wojska chyba też za bardzo nie ma.

  1. Dz.U.2021.372, Art. 32, Pkt.10 : W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
radiator
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?