Droga Wolności jak nowa

Zdjęcie wyremontowanej drogi.

Zakończyła się kompleksowa modernizacja kolejnej jastrzębskiej drogi.

Na odcinku 1,37 km, od łącznika z ulicą Ludową do ulicy 3 Maja, drogę poszerzono do 5 metrów. Na odcinku tym wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z pełną konstrukcją podbudowy.

Remont objął też wykonanie nowego pobocza utwardzonym kruszywem, a także oczyszczenie istniejących i wykonanie nowych rowów i przepustów. Przebudowano też wjazdy do posesji oraz sieć gazową, teletechniczną, wodociągową oraz zainstalowano nowe oświetlenie uliczne.

Kosz robót wyniósł 3 515 597,13 zł. Większość tej kwoty pozyskano od Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach ugody o naprawie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK „Borynia-Zofiówka”-Ruch Borynia. Na przebudowę ulicy Wolności JSW przeznaczyła 3 384 289,34 zł, a miasto 131 307,79 zł.

UM Jastrzębie

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
radiator
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?