„Fundacja JSW – Jesteśmy blisko ludzi”

Chcemy nie tylko korzystać, chcemy również pomagać” – mówi wiceprezes JSW i zarazem prezes zarządu Fundacji JSW Artur Dyczko. I w tym celu powstała rok temu Fundacja JSW, która wspiera ciekawe lokalne zamierzenia, pomaga, gdzie pomoc jest potrzebna, jest animatorem i współtwórcą tego, co w tym regionie się dzieje. Jest dobrym partnerem i współtworzy lokalną rzeczywistość.

Jak mówi wiceprezes Artur Dyczko, JSW jest świadoma i otwarta na potrzeby społeczne, czuje się odpowiedzialna społecznie, chce być członkiem lokalnej społeczności, brać czynny udział w jej życiu i być godnym zaufania partnerem

Mimo że jej działalność przypadła na trudne nawet dla najbardziej prężnych przedsiębiorstw czasy, nie zamierza jej wstrzymywać, rozumie potrzeby lokalnych społeczności i w miarę możliwości chce wyjść im naprzeciw. Oczywiście najbardziej potrzebuje teraz pomocy służba zdrowia w walce z pandemią. Fundacja zakupiła na jej potrzeby między innymi 30 respiratorów, które przekazała 12 szpitalom i placówkom medycznym w regionie. Najwięcej, bo 10, otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu. Wcześniej jego Oddział Urologii otrzymał bardzo nowoczesny laparoskop. I tu pokazało się prawdziwe, wzajemne partnerstwo – jastrzębska urologia przeprowadziła szeroką akcję badania prostaty wśród pracowników Spółki.

Fundacja dofinansowała też zakup nowoczesnej aparatury do przeprowadzania testów covidowych dla wodzisławskiego szpitala. Dzięki temu testy mogą być teraz przeprowadzane w naszym regionie, a czas jego wykonania to tylko 40 minut.

W sumie Fundacja przekazała już służbie zdrowia ok. 3 mln zł, a przecież to nie koniec potrzeb. Pomoc służbie zdrowia jest zgodna ze statutem Fundacji i mieści się w zakresie jej czterech głównych zadań. Dokładniej mówiąc jest to zadanie „Zdrowie i bezpieczeństwo”. Oprócz pomocy szpitalom, tak istotnej w czasie pandemii, obejmuje ono wiele innych celów, między innymi: pomoc społeczną skierowaną do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ekologię i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, pomoc ofiarom klęsk i katastrof, przeciwdziałanie patologiom społeczny czy pomoc różnym wolontariatom.

W ramach zadania „Nauka i edukacja” mieści się szeroki wachlarz zagadnień. To między innymi wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, szerokiej oświaty i wychowania, działalność na rzecz integracji zawodowej, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji cudzoziemców, rozwoju gospodarczego, wspomaganie grup i wspólnot społecznych, działalność na rzecz integracji europejskiej i szereg innych. W zadaniu „Kultura i tradycja” mieszczą się: wspieranie szerokiej działalności kulturalnej, pomoc grupom i stowarzyszeniom kultury w naszym regionie, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kultury, podtrzymania tradycji historycznej i świadomości obywatelskiej a także pomoc grupom weteranów, kombatantów, osób represjonowanych czy grup polonijnych. Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa to główne cele zadania „Wypoczynek i rekreacja”. Największe jastrzębskie kluby sportowe dumnie noszą na koszulkach logo JSW, która jest ich sponsorem.

To tylko niektóre z celów, które chce wspierać Fundacja JSW. Zakres jej działania jest bardzo szeroki i od początku jej istnienia – a to dopiero rok – spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Rozpatrzyła 600 wniosków, 50 dalszych oczekuje w kolejce, przyznała prawie 400 darowizn. To wskazuje, jak bardzo potrzebne i na czasie było jej powołanie. Jak mówi wiceprezes Artur Dyczko, JSW jest świadoma i otwarta na potrzeby społeczne, czuje się odpowiedzialna społecznie, chce być członkiem lokalnej społeczności, brać czynny udział w jej życiu i być godnym zaufania partnerem. Chce być kojarzona nie tylko, jako największa firma i pracodawca w regionie, ale też jako partner, dobry sąsiad, który chce pomagać i z uwagą wsłuchiwać się w lokalne potrzeby.

Obszarem działania Fundacji jest region działania JSW, która chce być jego współgospodarzem, rewanżować się za zrozumienie i życzliwość, rekompensować ewentualne wyrządzane przez nią uciążliwości i szkody. Jej działalność nie jest ukierunkowana na pomoc poszczególnym ludziom w ich problemach życiowych. Pomaga grupom i podmiotom o charakterze prawnym. Szczególnie wspiera działania o szerokim społecznie charakterze, wprowadzające nową jakość, o trwałym skutku czy przyciągającym szeroką uwagę, z których może skorzystać jak najwięcej osób.

Szczególnie chętnie działa wśród dzieci i młodzieży, współpracuje z przedszkolami i szkołami. Jedne z jej większych akcji to zakup 100 oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli. W postępującym zanieczyszczeniu powietrza i coraz częściej powtarzających się alarmach smogowych to gest nie do przecenienia. Ufundowała też kilka placów zabaw i pomogła w doposażeniu przedszkoli. Przykład pomocy szkołom to ufundowanie 15 specjalistycznych pracowni. W te wakacje pomogła zorganizować półkolonie dla ponad 3 tys. dzieci. W tej działalności jej głównym partnerem jest Caritas Polska, z którym na przykład wspólnie przygotowała wyprawki dla dzieci z domów dziecka.

Fundację prowadzi 4-osobowy zarząd kierowany przez wiceprezesa JSW S.A. Artura Dyczko, a jej prace nadzoruje Rada Fundacji, której przewodniczy prezes JSW Włodzimierz Hereźniak. Honorowym członkiem i wiceprzewodniczącym jest zasłużony prałat Bernard Czernecki. W skład rady wchodzą również przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, którzy z pełnym zrozumieniem odnoszą się do zgłaszanych potrzeb i propozycji pomocy, wyraźnie tym zaprzeczając stwierdzeniom, że cechuje ich tylko postawa roszczeniowa. Jedynym donatorem Fundacji jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która przyznała 16 mln zł na jej działania. 14 mln z tego już zostało wydanych i Fundacja zabiega o następną transzę. Wszystkie wydatki są skrupulatnie dokumentowane i rozliczane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wiceprezes Artur Dyczko mocno podkreśla wolę JSW, żeby być dobrym partnerem w życiu lokalnej społeczności, mecenasem wartościowych działań. Właśnie dlatego Spółka powołała do życia swoją Fundację. Jej działalność już po roku zdobyła duże uznanie i wdzięczność. Bardzo dobrze układa się współpraca z lokalnymi samorządami. Dobrym tego przykładem jest wspólne przeprowadzenie dwóch widocznych akcji: upamiętnienie z dużym rozmachem 40-stej rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, jak i bardzo ważnej akcji „Nie oczerniaj górnika”, przeciwdziałającej szkodliwym aktom wobec górników i ich rodzin w czasie nasilonego kryzysu pandemicznego w kopalniach. Mimo krótkiego funkcjonowania, roli Fundacji i możliwości, jakie proponuje, nie da się przecenić. Ale przede wszystkim nadziei i zachęty do działania, jakie wzbudza.

Wpisy na temat “„Fundacja JSW – Jesteśmy blisko ludzi””

  1. Czemu nie ma rehabilitacji na kwk Borynia. Fundację płace od 14 lat a muszę jeździć do przychodni w Wodzisławiu

Twój wpis

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Badania prenatalne

Badania Prenatalne NFZ.
Wyliczenie ryzyka możliwości
wystąpienia chorób genetycznych,
wykluczenie wad rozwojowych płodu,
potwierdzenie dobrostanu płodu.

Czytaj więcej »

Skup aut

Skup, złomowanie samochodów.
Gotówka i umowa od ręki.
Dojazd do klienta.
Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Czytaj więcej »

Carte Blanche

Usługi wykończeniowe,
gładzie, malowanie, kafelkowanie
sufity podwieszane, sufity napinane,
panele podłogowe i ścienne,
montaż drzwi i parapetów.
meble na wymiar.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny