„Fundacja JSW – Jesteśmy blisko ludzi”

Chcemy nie tylko korzystać, chcemy również pomagać” – mówi wiceprezes JSW i zarazem prezes zarządu Fundacji JSW Artur Dyczko. I w tym celu powstała rok temu Fundacja JSW, która wspiera ciekawe lokalne zamierzenia, pomaga, gdzie pomoc jest potrzebna, jest animatorem i współtwórcą tego, co w tym regionie się dzieje. Jest dobrym partnerem i współtworzy lokalną rzeczywistość.

Jak mówi wiceprezes Artur Dyczko, JSW jest świadoma i otwarta na potrzeby społeczne, czuje się odpowiedzialna społecznie, chce być członkiem lokalnej społeczności, brać czynny udział w jej życiu i być godnym zaufania partnerem

Mimo że jej działalność przypadła na trudne nawet dla najbardziej prężnych przedsiębiorstw czasy, nie zamierza jej wstrzymywać, rozumie potrzeby lokalnych społeczności i w miarę możliwości chce wyjść im naprzeciw. Oczywiście najbardziej potrzebuje teraz pomocy służba zdrowia w walce z pandemią. Fundacja zakupiła na jej potrzeby między innymi 30 respiratorów, które przekazała 12 szpitalom i placówkom medycznym w regionie. Najwięcej, bo 10, otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu. Wcześniej jego Oddział Urologii otrzymał bardzo nowoczesny laparoskop. I tu pokazało się prawdziwe, wzajemne partnerstwo – jastrzębska urologia przeprowadziła szeroką akcję badania prostaty wśród pracowników Spółki.

Fundacja dofinansowała też zakup nowoczesnej aparatury do przeprowadzania testów covidowych dla wodzisławskiego szpitala. Dzięki temu testy mogą być teraz przeprowadzane w naszym regionie, a czas jego wykonania to tylko 40 minut.

W sumie Fundacja przekazała już służbie zdrowia ok. 3 mln zł, a przecież to nie koniec potrzeb. Pomoc służbie zdrowia jest zgodna ze statutem Fundacji i mieści się w zakresie jej czterech głównych zadań. Dokładniej mówiąc jest to zadanie „Zdrowie i bezpieczeństwo”. Oprócz pomocy szpitalom, tak istotnej w czasie pandemii, obejmuje ono wiele innych celów, między innymi: pomoc społeczną skierowaną do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ekologię i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, pomoc ofiarom klęsk i katastrof, przeciwdziałanie patologiom społeczny czy pomoc różnym wolontariatom.

W ramach zadania „Nauka i edukacja” mieści się szeroki wachlarz zagadnień. To między innymi wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, szerokiej oświaty i wychowania, działalność na rzecz integracji zawodowej, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji cudzoziemców, rozwoju gospodarczego, wspomaganie grup i wspólnot społecznych, działalność na rzecz integracji europejskiej i szereg innych. W zadaniu „Kultura i tradycja” mieszczą się: wspieranie szerokiej działalności kulturalnej, pomoc grupom i stowarzyszeniom kultury w naszym regionie, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kultury, podtrzymania tradycji historycznej i świadomości obywatelskiej a także pomoc grupom weteranów, kombatantów, osób represjonowanych czy grup polonijnych. Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa to główne cele zadania „Wypoczynek i rekreacja”. Największe jastrzębskie kluby sportowe dumnie noszą na koszulkach logo JSW, która jest ich sponsorem.

To tylko niektóre z celów, które chce wspierać Fundacja JSW. Zakres jej działania jest bardzo szeroki i od początku jej istnienia – a to dopiero rok – spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Rozpatrzyła 600 wniosków, 50 dalszych oczekuje w kolejce, przyznała prawie 400 darowizn. To wskazuje, jak bardzo potrzebne i na czasie było jej powołanie. Jak mówi wiceprezes Artur Dyczko, JSW jest świadoma i otwarta na potrzeby społeczne, czuje się odpowiedzialna społecznie, chce być członkiem lokalnej społeczności, brać czynny udział w jej życiu i być godnym zaufania partnerem. Chce być kojarzona nie tylko, jako największa firma i pracodawca w regionie, ale też jako partner, dobry sąsiad, który chce pomagać i z uwagą wsłuchiwać się w lokalne potrzeby.

Obszarem działania Fundacji jest region działania JSW, która chce być jego współgospodarzem, rewanżować się za zrozumienie i życzliwość, rekompensować ewentualne wyrządzane przez nią uciążliwości i szkody. Jej działalność nie jest ukierunkowana na pomoc poszczególnym ludziom w ich problemach życiowych. Pomaga grupom i podmiotom o charakterze prawnym. Szczególnie wspiera działania o szerokim społecznie charakterze, wprowadzające nową jakość, o trwałym skutku czy przyciągającym szeroką uwagę, z których może skorzystać jak najwięcej osób.

Szczególnie chętnie działa wśród dzieci i młodzieży, współpracuje z przedszkolami i szkołami. Jedne z jej większych akcji to zakup 100 oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli. W postępującym zanieczyszczeniu powietrza i coraz częściej powtarzających się alarmach smogowych to gest nie do przecenienia. Ufundowała też kilka placów zabaw i pomogła w doposażeniu przedszkoli. Przykład pomocy szkołom to ufundowanie 15 specjalistycznych pracowni. W te wakacje pomogła zorganizować półkolonie dla ponad 3 tys. dzieci. W tej działalności jej głównym partnerem jest Caritas Polska, z którym na przykład wspólnie przygotowała wyprawki dla dzieci z domów dziecka.

Fundację prowadzi 4-osobowy zarząd kierowany przez wiceprezesa JSW S.A. Artura Dyczko, a jej prace nadzoruje Rada Fundacji, której przewodniczy prezes JSW Włodzimierz Hereźniak. Honorowym członkiem i wiceprzewodniczącym jest zasłużony prałat Bernard Czernecki. W skład rady wchodzą również przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, którzy z pełnym zrozumieniem odnoszą się do zgłaszanych potrzeb i propozycji pomocy, wyraźnie tym zaprzeczając stwierdzeniom, że cechuje ich tylko postawa roszczeniowa. Jedynym donatorem Fundacji jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która przyznała 16 mln zł na jej działania. 14 mln z tego już zostało wydanych i Fundacja zabiega o następną transzę. Wszystkie wydatki są skrupulatnie dokumentowane i rozliczane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wiceprezes Artur Dyczko mocno podkreśla wolę JSW, żeby być dobrym partnerem w życiu lokalnej społeczności, mecenasem wartościowych działań. Właśnie dlatego Spółka powołała do życia swoją Fundację. Jej działalność już po roku zdobyła duże uznanie i wdzięczność. Bardzo dobrze układa się współpraca z lokalnymi samorządami. Dobrym tego przykładem jest wspólne przeprowadzenie dwóch widocznych akcji: upamiętnienie z dużym rozmachem 40-stej rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, jak i bardzo ważnej akcji „Nie oczerniaj górnika”, przeciwdziałającej szkodliwym aktom wobec górników i ich rodzin w czasie nasilonego kryzysu pandemicznego w kopalniach. Mimo krótkiego funkcjonowania, roli Fundacji i możliwości, jakie proponuje, nie da się przecenić. Ale przede wszystkim nadziei i zachęty do działania, jakie wzbudza.

Wpisy na temat “„Fundacja JSW – Jesteśmy blisko ludzi””

  1. Czemu nie ma rehabilitacji na kwk Borynia. Fundację płace od 14 lat a muszę jeździć do przychodni w Wodzisławiu

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Również warto przeczytać
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?
radiator
Wsłuchuję się w morze informacji codziennie serwowanych w programach informacyjnych. Nawet niedawno (wbrew swoim zasadom) postanowiłem obejrzeć „dziennik telewizyjny” w telewizji rządowej. Byłem nieomal szczęśliwy, ekstaza, rzekłbym „orgazm intelektualny”. Kraj...
Trudny kompromis
PSE
Budowa linii 400 kV Godów – Pawłowice wchodzi w kolejny etap prac. To strategiczna inwestycja dla Śląska. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zakończyły prace nad studium wykonalności projektu budowy linii 400...
"Towaaar przywieźli!!!"
b1cbfb2c
Taki obrazek rodzajowy. Była trzecia, może czwarta nad ranem. Za oknem panowały wciąż grudniowe ciemności. Do pokoju, w którym spałem, wkradał się anemiczny snop światła. Wstałem, przetarłem z dziecięcą manierą...
Ile kosztuje magister?
studies-g0a9142017_640
Wpisujemy kilka niepozornych słów. „Pisanie prac magisterskich – Jastrzębie-Zdrój”. Potem machinalnie przyciskamy klawisz „enter”. Zaś efekt naszej zapobiegliwości szybko zostaje wynagrodzony. Ekran komputera wypełniają najpopularniejsze ogłoszenia. „Gotowe prace dyplomowe, eseje...
Czy kolej wróci do Jastrzębia?
IMG_20220810_061634
Aby przyciągnąć turystów z zaborów pruskiego, rosyjskiego i Austro-Węgier do obecnego Jastrzębia-Zdroju (kiedyś Bad Koenigsdorff Jastrzemb), wybudowano kolej i stację kolejową. Dla kolejarzy oraz obsługi pociągów postawiono niedaleko dworca budynek,...
Dzieci to zbędny balast?
boy-g6a0eea0e9_640
Co robią nasze dzieci po szkole? Kto powinien sprawować nad nimi opiekę? Kiedy już szkolny plecak wyląduje niedbale w kącie? W sposób naturalny nasz wybór pada na rodziców. Ci jednak...
Przewiń do góry
radiator
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?