„Fundacja JSW – Jesteśmy blisko ludzi”

Chcemy nie tylko korzystać, chcemy również pomagać” – mówi wiceprezes JSW i zarazem prezes zarządu Fundacji JSW Artur Dyczko. I w tym celu powstała rok temu Fundacja JSW, która wspiera ciekawe lokalne zamierzenia, pomaga, gdzie pomoc jest potrzebna, jest animatorem i współtwórcą tego, co w tym regionie się dzieje. Jest dobrym partnerem i współtworzy lokalną rzeczywistość.

Jak mówi wiceprezes Artur Dyczko, JSW jest świadoma i otwarta na potrzeby społeczne, czuje się odpowiedzialna społecznie, chce być członkiem lokalnej społeczności, brać czynny udział w jej życiu i być godnym zaufania partnerem

Mimo że jej działalność przypadła na trudne nawet dla najbardziej prężnych przedsiębiorstw czasy, nie zamierza jej wstrzymywać, rozumie potrzeby lokalnych społeczności i w miarę możliwości chce wyjść im naprzeciw. Oczywiście najbardziej potrzebuje teraz pomocy służba zdrowia w walce z pandemią. Fundacja zakupiła na jej potrzeby między innymi 30 respiratorów, które przekazała 12 szpitalom i placówkom medycznym w regionie. Najwięcej, bo 10, otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu. Wcześniej jego Oddział Urologii otrzymał bardzo nowoczesny laparoskop. I tu pokazało się prawdziwe, wzajemne partnerstwo – jastrzębska urologia przeprowadziła szeroką akcję badania prostaty wśród pracowników Spółki.

Fundacja dofinansowała też zakup nowoczesnej aparatury do przeprowadzania testów covidowych dla wodzisławskiego szpitala. Dzięki temu testy mogą być teraz przeprowadzane w naszym regionie, a czas jego wykonania to tylko 40 minut.

W sumie Fundacja przekazała już służbie zdrowia ok. 3 mln zł, a przecież to nie koniec potrzeb. Pomoc służbie zdrowia jest zgodna ze statutem Fundacji i mieści się w zakresie jej czterech głównych zadań. Dokładniej mówiąc jest to zadanie „Zdrowie i bezpieczeństwo”. Oprócz pomocy szpitalom, tak istotnej w czasie pandemii, obejmuje ono wiele innych celów, między innymi: pomoc społeczną skierowaną do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ekologię i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, pomoc ofiarom klęsk i katastrof, przeciwdziałanie patologiom społeczny czy pomoc różnym wolontariatom.

W ramach zadania „Nauka i edukacja” mieści się szeroki wachlarz zagadnień. To między innymi wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, szerokiej oświaty i wychowania, działalność na rzecz integracji zawodowej, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji cudzoziemców, rozwoju gospodarczego, wspomaganie grup i wspólnot społecznych, działalność na rzecz integracji europejskiej i szereg innych. W zadaniu „Kultura i tradycja” mieszczą się: wspieranie szerokiej działalności kulturalnej, pomoc grupom i stowarzyszeniom kultury w naszym regionie, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kultury, podtrzymania tradycji historycznej i świadomości obywatelskiej a także pomoc grupom weteranów, kombatantów, osób represjonowanych czy grup polonijnych. Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa to główne cele zadania „Wypoczynek i rekreacja”. Największe jastrzębskie kluby sportowe dumnie noszą na koszulkach logo JSW, która jest ich sponsorem.

To tylko niektóre z celów, które chce wspierać Fundacja JSW. Zakres jej działania jest bardzo szeroki i od początku jej istnienia – a to dopiero rok – spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Rozpatrzyła 600 wniosków, 50 dalszych oczekuje w kolejce, przyznała prawie 400 darowizn. To wskazuje, jak bardzo potrzebne i na czasie było jej powołanie. Jak mówi wiceprezes Artur Dyczko, JSW jest świadoma i otwarta na potrzeby społeczne, czuje się odpowiedzialna społecznie, chce być członkiem lokalnej społeczności, brać czynny udział w jej życiu i być godnym zaufania partnerem. Chce być kojarzona nie tylko, jako największa firma i pracodawca w regionie, ale też jako partner, dobry sąsiad, który chce pomagać i z uwagą wsłuchiwać się w lokalne potrzeby.

Obszarem działania Fundacji jest region działania JSW, która chce być jego współgospodarzem, rewanżować się za zrozumienie i życzliwość, rekompensować ewentualne wyrządzane przez nią uciążliwości i szkody. Jej działalność nie jest ukierunkowana na pomoc poszczególnym ludziom w ich problemach życiowych. Pomaga grupom i podmiotom o charakterze prawnym. Szczególnie wspiera działania o szerokim społecznie charakterze, wprowadzające nową jakość, o trwałym skutku czy przyciągającym szeroką uwagę, z których może skorzystać jak najwięcej osób.

Szczególnie chętnie działa wśród dzieci i młodzieży, współpracuje z przedszkolami i szkołami. Jedne z jej większych akcji to zakup 100 oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli. W postępującym zanieczyszczeniu powietrza i coraz częściej powtarzających się alarmach smogowych to gest nie do przecenienia. Ufundowała też kilka placów zabaw i pomogła w doposażeniu przedszkoli. Przykład pomocy szkołom to ufundowanie 15 specjalistycznych pracowni. W te wakacje pomogła zorganizować półkolonie dla ponad 3 tys. dzieci. W tej działalności jej głównym partnerem jest Caritas Polska, z którym na przykład wspólnie przygotowała wyprawki dla dzieci z domów dziecka.

Fundację prowadzi 4-osobowy zarząd kierowany przez wiceprezesa JSW S.A. Artura Dyczko, a jej prace nadzoruje Rada Fundacji, której przewodniczy prezes JSW Włodzimierz Hereźniak. Honorowym członkiem i wiceprzewodniczącym jest zasłużony prałat Bernard Czernecki. W skład rady wchodzą również przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, którzy z pełnym zrozumieniem odnoszą się do zgłaszanych potrzeb i propozycji pomocy, wyraźnie tym zaprzeczając stwierdzeniom, że cechuje ich tylko postawa roszczeniowa. Jedynym donatorem Fundacji jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która przyznała 16 mln zł na jej działania. 14 mln z tego już zostało wydanych i Fundacja zabiega o następną transzę. Wszystkie wydatki są skrupulatnie dokumentowane i rozliczane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wiceprezes Artur Dyczko mocno podkreśla wolę JSW, żeby być dobrym partnerem w życiu lokalnej społeczności, mecenasem wartościowych działań. Właśnie dlatego Spółka powołała do życia swoją Fundację. Jej działalność już po roku zdobyła duże uznanie i wdzięczność. Bardzo dobrze układa się współpraca z lokalnymi samorządami. Dobrym tego przykładem jest wspólne przeprowadzenie dwóch widocznych akcji: upamiętnienie z dużym rozmachem 40-stej rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, jak i bardzo ważnej akcji „Nie oczerniaj górnika”, przeciwdziałającej szkodliwym aktom wobec górników i ich rodzin w czasie nasilonego kryzysu pandemicznego w kopalniach. Mimo krótkiego funkcjonowania, roli Fundacji i możliwości, jakie proponuje, nie da się przecenić. Ale przede wszystkim nadziei i zachęty do działania, jakie wzbudza.

Wpisy na temat “„Fundacja JSW – Jesteśmy blisko ludzi””

  1. Czemu nie ma rehabilitacji na kwk Borynia. Fundację płace od 14 lat a muszę jeździć do przychodni w Wodzisławiu

Skomentuj sebastian Cancel Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Również warto przeczytać
Czy to realne i możliwe?
IMG_20201207_090527089-1
„Od kilku lat trwa dyskusja na temat przywrócenia linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój-Katowice. Miałaby ona powstać na bazie starej, historycznej 'nitki’. Czy to realne i możliwe?” – pyta nasz Czytelnik. „Kolej w...
"Nie chcemy takich wrzodów..."
5e9d3d72
W ostatnim wydaniu gazety „Twoja Spółdzielnia” zająłem się tematem patologii. Patologia z narkotykami w tle. To nie tylko indywidualne zażywanie narkotyków, to również dilowanie, awantury pod wpływem substancji psychotropowych, zagrożenia...
Beton i jeszcze raz beton...
IMG_20221123_130005
„Od kilku lat trwa rewitalizacja Parku Zdrojowego. Wydano miliony złotych. Ale czy efekt końcowy będzie oczekiwany przez mieszkańców?” – zastanawia się nasz Czytelnik. „Już teraz widać, że jest to tak...
Gdzie parkować?
e2ddd999
„Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę zaadresować to odwieczne pytanie? I czy udzielone odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek? Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta, nie stanowi tu zbytniego...
Dlaczego piesi giną na pasach?
35-692857
Gdzie przechodzący przez jezdnię powinien bać się o swoje życie? I to do tego stopnia, żeby w myślach gorączkowo „klepać zdrowaśki”? No cóż, może wydać się to nieco kuriozalne, ale...
"My, jako policja, służymy ludziom..."
66-709479
„Głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy poczuli, że mają wpływ na swoje bezpieczeństwo, a my, jako policja, służymy ludziom…” Te szczególne słowa wybrzmiały swego czasu w sali jastrzębskiego magistratu i...
Przewiń do góry