Jakie ma być to miasto?

Quo vadis Jastrzębie? Dokąd zmierzasz Jastrzębie? Czym ma być i jakie ma być to miasto? Główny kierunek rozwoju, cel, który ma osiągnąć, mieści się w określeniu „strategia miasta”. Strategia powinna określać, czym miasto ma być: miastem przemysłowym, uzdrowiskiem a może portem morskim lub kosmodromem oraz jakie działania powinny być podejmowane, aby ten cel osiągnąć. Można podejmować różne działania, mogą być tylko zależnie od sytuacji i od bieżącej potrzeby, ale można też część z nich planować, aby osiągnąć ten ogólny cel, na przykład stać się miastem przemysłowo-turystycznym.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Z końcem ubiegłego roku jastrzębski samorząd przyjął dokument określający właśnie taką strategię do roku 2030. Jaki więc jest ten główny cel, główny kierunek, przyjęty przez miejskich włodarzy? Prezydent Anna Hetman podkreśla, że Jastrzębie jest i długo pozostanie jeszcze miastem górniczym, ale też rozwijającym się w innych kierunkach. Ma być miejscem, gdzie będzie żyło się dobrze, marką, z której będą dumni mieszkańcy oraz atrakcyjnym wizerunkiem na zewnątrz. Cel ten przyjęta strategia określa w trzech obszarach: aktywni ludzie, silna gospodarka i przyjazne przestrzenie. Obszary te mają się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Żaden nie może być w pełni realizowany bez pozostałych. A jak te obszary mają być realizowane? Głównie przez zadania priorytetowe.

Zadaniem priorytetowym dla obszaru Aktywni ludzie ma być utworzenie Centrum Dziedzictwa Postindustrialndego i Centrum Porozumienia Jastrzębskiego w budynku byłej łaźni KWK Moszczenica, w którym ma być przestrzeń do konferencji, spotkań i spektakli oraz innych podobnych wydarzeń. Na zrekultywowanej hałdzie pokopalnianej w sołectwie Moszczenica ma powstać rodzinne centrum rekreacji i wypoczynku, a budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym ma zostać adaptowany na centrum projektu „Wytwórnia cooltury”, a więc szeroko rozumianej aktywizacji kultury. Te i podobne działania mają pobudzić aktywność mieszkańców.

Do silnej gospodarki miasto chce dążyć między innymi poprzez przywrócenie kolei. Zbudowanie deptaka na ulicy 1 Maja ma wpłynąć na rozwój ruchu turystycznego i powstanie firm z nim związanych, jak restauracji, barów, kawiarni, galerii czy hoteli. Ma zostać utworzony Akcelerator Przedsiębiorczości jako miejsce wspieranie firm, nawiązywania współpracy między nimi. Dla młodych ludzi przewidziana jest koncepcja o nazwie „Enter Jastrzębie” w zakresie „podnoszenia kompetencji w dziedzinie oprogramowania, grafiki komputerowej, robotyki, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości”. Brzmi imponująco, ale co się będzie kryło za tymi działaniami i jaki przyniosą skutek – czas pokaże.

Trzeci obszar działania jastrzębskiej strategii to Przyjazne przestrzenie. Co się za tym kryje? Pierwsze zadanie nosi nazwę Moje mieszkanie i zmierza do powstawania nowych mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale też do stwarzania warunków do innych inicjatyw mieszkaniowych. Autorzy strategii chcą, żeby każdy mógł mieszkać, jak chce i gdzie chce. W ramach tego obszaru zakłada się rewitalizację terenów zdegradowanych, jak stawy przy ulicy Wodzisławskiej, Park Zdrojowy czy dalsze prace w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego, a także inne obszary zielone.

Prezydent Hetman mówi, że te zamierzenia mają doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy chcieli tu żyć, tu pozostać, żeby czuli się tu dobrze, mielić co tu robić i z czego korzystać. Żeby utożsamiali się z tym miastem, a jego dokonania i sukcesy traktowali jako swoje i chlubili się nimi. Ma to być miasto nie tylko emerytów, ludzi starszych, ale przede wszystkim centrum rozwoju młodych i dla młodych.

Jastrzębie to miasto górnicze, ale ma też dobre przesłanki, żeby być również miastem turystyczno-rekreacyjnym z wieloma możliwościami. Znajduje się tu wiele obiektów historycznych z przełomu 19 i 20 wieku, kiedy było znane jako uzdrowisko, ale też są znane obiekty z historii najnowszej, w których również kształtowała się najnowsza historia Polski, walki o prawa pracownicze i niepodległość kraju. W Jastrzębiu bardzo widocznie styka się tradycja z nowoczesnością. Obiekty historyczne spotykają się z nowoczesnymi zakładami przemysłowymi, jakimi są kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nowoczesne i korzystające z bardzo nowoczesnych rozwiązań. Jest to również świetna baza wypadowa w inne bardzo atrakcyjne obszary turystyczne naszego regionu.

Anna Hetman wskazuje, że miasto żyje w bliskiej symbiozie z JSW. Cały czas trwa bardzo dobra współpraca i ta współpraca to również wielka szansa na przyszłość. Wyrazem tego są różne inwestycje i inne działania wykonywane przy wzajemnej współpracy Przykładem może być wiadukt na ulicy Pszczyńskiej, którego remont wykona miasto na koszt JSW. Duże nadzieje związane są również z zagospodarowaniem terenów pogórniczych, ale tutaj zdaniem prezydent Hetman jest to w sferze decyzji rządu, a miasto ma na to niewielki wpływ.

Wielką wartością miasta są młodzi ludzie i ważne jest, żeby oni chcieli tu pozostać. Niestety wielu z nich stąd wyjeżdża, ale to nie jest tylko problem Jastrzębia. To, co młodych ludzi może tu zatrzymać, to dobre warunki bytowe, dobra praca i atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu. Miasto ma dobre warunki mieszkaniowe, jest dobrze skomunikowane z resztą kraju, a nawet z Europą. W pobliżu znajdują się ważne autostrady, prowadzi się działania do reaktywacji kolei. To daje dużo możliwości zarówno znalezienia pracy tutaj, jak i mieszkania tu, a pracy w innych miejscowościach czy korzystania z wielu atrakcji tego regionu.

Prezydent Hetman chciałaby prowadzić działania w kierunku zaszczepienia w młodych ludziach zmysłu przedsiębiorczości, żeby nie szukali pracy gdzie indziej, ale żeby potrafili zatrudnić sami siebie i tworzyć miejsca pracy dla innych. Miasto nie ma zbyt wiele terenów inwestycyjnych o dobrych uwarunkowaniach. Dużym problemem są szkody górnicze. Więc chce szukać możliwości sprowadzenia i rozwijania nowych technologii, które nie wymagają zbyt dużego obszaru. Nie jest łatwo znaleźć nowych inwestorów, każde miasto ich szuka, do tego w okresie tak ciężkim dla gospodarki. Niemniej prowadzone są rozmowy z różnymi zainteresowanymi, którzy rozważają założenie swoich biznesów właśnie tutaj.

Dużą część mieszkańców miasta stanowią ludzie starsi. Dla nich również powinny być tutaj dobre warunki do życia, odpoczynku i rekreacji, ale przede wszystkim zapewnienia opieki w trudnych sytuacjach. Prezydent Hetman wymienia liczne ośrodki zdrowia, dps-y, kluby seniora, uniwersytet trzeciego wieku i inne. Znajdują się tu również liczne obiekty rekreacyjne, z których mogą korzystać seniorzy, jak: Park Zdrojowy, OWN, lasy, alejki spacerowe czy nawet siłownie dla ludzi starszych.

Miasto dąży do usuwania barier dla niepełnosprawnych i ociężałych. Zdaniem prezydent Hetman Jastrzębie znajduje się w czołówce miast w województwie pod kątem opieki dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W 2021 roku ma powstać od dawna oczekiwany dzienny dom opieki dla seniorów. Ma być wprowadzona funkcja asystenta opieki nad niepełnosprawnymi, który ma się nimi opiekować w ich miejscach zamieszkania. To lepsze rozwiązanie niż przenosić ich do domów opieki.

Strategia może być pusto brzmiącym określeniem, przyjęta tylko z powodów czysto formalnych. Ale też, dobrze przemyślana, z wyobraźnią i realną wizją przyszłości, może być dobrym impulsem do rozwoju miasta i osiągnięcia zamierzonego celu. Czy jastrzębska strategia taka jest? Określenia i zamiary w niej zawarte z pewnością są ambitne. Ale czy realne i przyniosą zamierzony skutek? Czy zaktywizują ludzi, doprowadzą do silnej gospodarki i stworzą przyjazne przestrzenie?

Czas pokaże.

  1. Pani Prezydent nie wiem dlaczego Pani nic nie wspomniała o Centrum Miasta, gdzie ono jest ? tylko jakieś bzdety o peryferiach. Nie wstyd Wam za ten teren znajdujący się pomiędzy Warszawską, Sybiraków i Północną – to hańba aby w samym centrum Jastrzębia był taki syf. Jeżeli jacyś debile ten teren komuś odsprzedali to trzeba go ponownie odkupić i zagospodarować, i niech zrobią tam z prawdziwego zdarzenia centrum miasta. Wszystko co przeczytałam w tym artykule jest żałosne.

  2. Pani Prezydent ma bardzo ambitne plany-szkoda tylko że niemożliwe do realizacji. Może to już najwyższy czas aby po 7 latach władania miastem zacząć patrzeć realnie na jego problemy. Każda wydana złotówka na promowanie tych nieosiągalnych wizji pogarsza jeszcze sytuację naszego miasta.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Również warto przeczytać
"Nie chcemy takich wrzodów..."
5e9d3d72
W ostatnim wydaniu gazety „Twoja Spółdzielnia” zająłem się tematem patologii. Patologia z narkotykami w tle. To nie tylko indywidualne zażywanie narkotyków, to również dilowanie, awantury pod wpływem substancji psychotropowych, zagrożenia...
Beton i jeszcze raz beton...
IMG_20221123_130005
„Od kilku lat trwa rewitalizacja Parku Zdrojowego. Wydano miliony złotych. Ale czy efekt końcowy będzie oczekiwany przez mieszkańców?” – zastanawia się nasz Czytelnik. „Już teraz widać, że jest to tak...
Gdzie parkować?
e2ddd999
„Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę zaadresować to odwieczne pytanie? I czy udzielone odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek? Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta, nie stanowi tu zbytniego...
Dlaczego piesi giną na pasach?
35-692857
Gdzie przechodzący przez jezdnię powinien bać się o swoje życie? I to do tego stopnia, żeby w myślach gorączkowo „klepać zdrowaśki”? No cóż, może wydać się to nieco kuriozalne, ale...
"My, jako policja, służymy ludziom..."
66-709479
„Głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy poczuli, że mają wpływ na swoje bezpieczeństwo, a my, jako policja, służymy ludziom…” Te szczególne słowa wybrzmiały swego czasu w sali jastrzębskiego magistratu i...
A patriotyzm?!
b57fabfc
Kilka miesięcy temu obchodziliśmy rocznicę Powstania Warszawskiego. Przed nami, już za kilka dni, Narodowe Święto Niepodległości. A gdzieś w tle – pytanie o patriotyzm. Co tak naprawdę dla nas znaczy?...
Przewiń do góry