“JAS-MOS”: Nadchodzi czas sprawozdań

Pandemia COVID-19 i ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego całkowicie przedefiniował organizację naszej pracy. Zmiana zasad funkcjonowania Spółdzielni to konieczność wprowadzania pracy zdalnej dla części pracowników, pracy na dwie zmiany i ograniczenie kontaktów z lokatorami. Podjęte działania miały zagwarantować pracownikom i naszym lokatorom bezpieczeństwo w zakresie transmisji wirusa. Zalecone kwarantanny oraz izolacje z powodu choroby w znaczny sposób ograniczały wykonywanie naszych obowiązków oraz w znaczny sposób utrudniały prowadzenie działalności spółdzielczej. Podczas występowania trzeciej fali transmisji wirusa obowiązujące w Spółdzielni zasady pracy okazały się niewystarczające, gdyż bardzo duży procent zachorowań spowodował ograniczenie wykonywania niektórych prac.

Pandemia COVID-19 wywróciła nasz świat do góry nogami. Trudności w prowadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej nie wpłynęły jednak na realizację zadań w ubiegłym roku. Wobec ograniczonych możliwości zmuszeni byliśmy szukać rozwiązań umożliwiających kontynuację działalności i utrzymanie bezpiecznych warunków pracy pracowników, tak aby pogodzić to z realizacją zadań nałożonych na nas przez prawo i lokatorów.

W najbliższym numerze spółdzielczego biuletynu „Nasze mieszkanie” przedstawiamy naszym członkom spółdzielni sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu SM „JAS-MOS” za rok 2020 (rok tzw. COVIDOWY). Sprawozdania oraz bilans wraz kontrolą przeprowadzoną przez biegłego rewidenta zostały przygotowane i przyjęte zgodnie z obowiązującymi terminami. Rada Nadzorcza wraz z Zarządem przygotowała też terminarz organizacji sześciu części Walnego Zgromadzenia, choć w pełni sobie zdajemy sprawę, że wzorem ubiegłego roku w związku z panującą pandemią te terminy mogą być przesunięte. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić w sposób bezpieczny tę procedurę w miesiącu wrześniu. Mamy nadzieję, że w tym roku też zrealizujemy swoje podstawowe obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” odsyłam do spółdzielczego biuletynu „Nasze Mieszkanie”. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy pomimo sporych kłopotów organizacyjnych (zdrowotnych) zdołali wypełnić swoje zadania w terminie. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi w ubiegłym roku zadania oraz sprawozdanie z działalności zostało wykonane zgodnie z obowiązującym prawem.

Dziękuję Wam drodzy lokatorzy za współpracę, zaangażowanie oraz za wyrozumiałość w tych trudnych czasach.

Piotr Szereda, Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”

(materiał sponsorowany)

Geodezja

Sporządzenie mapy do celów projektowych,
aktualizacja mapy zasadniczej,
inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy,
wytyczenie budynków,
podział nieruchomości.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny