JAS-MOS: To był rok „pod wirusem”

Powoli zbliżamy się do końca 2020 roku. Jaki był ten rok dla Spółdzielni „JAS-MOS”? Mówi o tym jej prezes Piotr Szereda.

Jaki był ten rok dla Waszej Spółdzielni?

Mijający rok to rok „spod znaku wirusa”. Dla nas wszystkich był trudnym czasem, pełnym zmian organizacyjnych, wymuszonych wymaganiami zachowania większego bezpieczeństwa (tj. zachowania dystansu, używania maseczek, mycia rąk). Brak bezpośredniego kontaktu naszych pracowników z lokatorami powodował wiele utrudnień w funkcjonowaniu naszej Spółdzielni. Mimo przechodzenia przez wielu z nas (lokatorów i pracowników) etapu kwarantanny, a także choroby na COVID-19, staraliśmy się codziennie żyć, pracować i wykonywać swoje obowiązki na rzecz naszych lokatorów. Dzięki wyrozumiałości naszych wspaniałych lokatorów, pracownicy mogli spokojnie wykonywać swoje zadania.

Wiem, że regulacje prawne podjęte przez ustawodawcę wprowadzały pewne ułatwienia w pracy, np. odroczenia terminów administracyjno-podatkowych?

Tak, faktycznie były pewne ułatwienia w możliwości odroczenia terminów. Jednak pomimo wielu ograniczeń, Rada Nadzorcza wykonywała swoje zdania statutowe zgodnie z założonym planem na rok 2020. Zarząd również realizował swoje zadnia ustawowe i statutowe zgodnie z założonym haromonogramem. Warto przypomnieć, że gdy dotknęła nas wszystkich epidemia, pracownicy zdecydowali się na zmniejszenie części świadczeń z wynagrodzeń, co pozwoliło zakupić środki ochrony zabezpieczające lokatorów i nas przed skutkami zakażenia na kwotę blisko 80 000 złotych. Pomimo tych trudności, zostało zorganizowane Walne Zgromadzenie podsumowujące rok 2019. Dla mnie osobiście są ważne bezpośrednie spotkania z lokatorami w terenie. Dlatego jestem zadowolony, że udało mi się zorganizować jedną serię sześciu spotkań konsultacyjnych w terenie. Za udział i zaangażowanie w tych spotkanych bardzo dziękuję naszym lokatorom.

Czym możecie się pochwalić?

Z dużych prac remontowo-modernizacyjnych w tym roku m.in. wykonaliśmy: wymianę dźwigów osobowych na ulicy Śląskiej i Kaszubskiej. W sumie zostało wymienionych 8 wind za ogólną kwotę 1 360 000 złotych, malowanie klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Poprzecznej, Wiejskiej, Krasickiego, Słonecznej, Zielonej, Harcerskiej na ogólną kwotę 542 000 złotych. Na wniosek lokatorów zrealizowano termomodernizację na sześciu budynkach przy ul. Słonecznej, Krótkiej, Zielonej na ogólną kwotę 3 710 000 złotych. Ponadto zrealizowaliśmy wiele zadań, m.in.: roboty brukarskie i dekarskie, roboty elektryczne.

A jakie zadania eksploatacyjne zostały zrealizowane?

Oczywiście w tym zakresie główne usługi to administrowanie zasobami, utrzymanie ładu, czystości i porządku w budynkach i terenie zewnętrznym, windykowanie zadłużeń, rozliczanie naszych nieruchomości, np. z dostaw wody i centralnego ogrzewania, opłat za wywóz odpadów komunalnych itp. W ramach prac eksploatacyjnych realizujemy też takie zadania jak: budowa wiat na odpady komunalne, których w tym roku wykonaliśmy 6 sztuk, a także utrzymanie zieleni, w ramach której wykonaliśmy na wniosek naszych lokatorów 61 nowych ogródków przed klatkami, przycinkę, wycinkę oraz nowe nasadzania drzew. W ramach prac eksploatacyjnych również zostały zmodernizowane place rekreacyjne i place zabaw.

Jak widzę wykorzystaliście trudny czas w pełni?

Tak jak już wspominałem Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy starali się, aby nałożone na nas zadania wykonać rzetelnie w 100%. Przy okazji chcę wszystkim podziękować za współpracę, wyrozumiałość i poświęcenie. Tak, to był trudny rok, pełen wyzwań, które pokonaliśmy. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli swobodnie spotykać się w terenie z naszymi lokatorami na spotkaniach konsultacyjnych. I na zakończenie naszej rozmowy chciałbym naszym lokatorom oraz pracownikom złożyć życzenia:

Szanowni Państwo, w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok żegnamy minione miesiące. Pełni nadziei razem spoglądamy w przyszłość i razem pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile, w pokoju i wzajemnej bliskości. Życzę Wam zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów w 2021 roku.

(materiał sponsorowany)

Geodezja

Sporządzenie mapy do celów projektowych, aktualizacja mapy zasadniczej, inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy, wytyczenie budynków, podział nieruchomości.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny