Jastrzębie wyszkoli przyszłych żołnierzy?

„W Jastrzębiu-Zdroju powstanie klasa przygotowania wojskowego. Radni wystąpili z wnioskiem o zezwolenie do MON” – informuje jastrzębski magistrat.

fot. pixabay

W 2020 roku weszły w życie nowe przepisy prawa oświatowego, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego prowadzące i mające pod opieką szkoły publiczne mogą starać się o uruchomienie oddziału przygotowania wojskowego. Szansę tą postanowiła wykorzystać dyrekcja i kadra III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa adepci klas profilu przygotowania wojskowego w ramach programu szkolenia powinni między innymi nabyć wiedzę z podstawowych aspektów służby wojskowej, zagadnień związanych z musztrą i ceremoniałem wojskowym oraz podstaw szkolenia bojowego.

„Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkolenia wojskowego, w tym salę gimnastyczną oraz boisko szkolne i salę do zajęć z samoobrony. Dzięki wsparciu Fundacji JSW oraz miasta pozyskała środki na budowę sprawnościowego toru przeszkód, który powstanie w terminie do końca marca 2021 roku na terenie przy boisku szkolnym. W placówce znajduje się również strzelnica laserowa. Ponadto klasy mundurowe swoje umiejętności strzeleckie doskonalą podczas zajęć ze strzelectwa sportowego na miejskiej strzelnicy. Minimum raz w roku szkoła organizuje dla klas mundurowych turniej strzelecki na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Jest też wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne wykorzystywane do praktycznego szkolenia wojskowego. Zatrudniamy ponadto kadrę pedagogiczną posiadającą uprawnienia instruktora samoobrony, instruktora strzelectwa sportowego i prowadzącego strzelanie” – wymienia dyrektor III LO Wioletta Brzykcy.

Aby w pełni realizować elementy składające się na program kształcenia przyszłych żołnierzy, niezbędna jest współpraca z przedstawicielami służb mundurowych z terenu miasta oraz regionu. Na tym polu „Wyspiański” aktywnie współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, Komendą Miejską Policji oraz Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu i placówką Straży Granicznej w Bielsku-Białej. (źródło: UM Jastrzębie-Zdrój)

  1. Szkolić żołnierzy to można ale przez zasadnicza służbę wojskową. Jakieś fifarafa w szkole to tylko bajdurzenie on szkoleniu żołnierzy.

Twój wpis

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Geodezja

Sporządzenie mapy do celów projektowych, aktualizacja mapy zasadniczej, inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy, wytyczenie budynków, podział nieruchomości.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny