JSW dostawcą globalnych rozwiązań

Jastrzębska Spółka Węglowa przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Spółka znalazła się tym samym w gronie polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ.

JSW wierzy, że dzięki redukcji śladu węglowego i zaoferowaniu innowacyjnych produktów, mamy szansę stać się dostawcą globalnych rozwiązań” – mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes Zarządu JSW S.A. (fot. JSW/Dawid Lach)

JSW wraz z całą Grupą Kapitałową JSW przechodzi dziś transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, angażując się przy tym w projekty badawcze, których celem jest oferowanie innowacyjnych produktów technologii przyszłości. Władze Spółki mają świadomość wpływu jej działalności na otoczenie społeczne i przyrodnicze, włączając w to znaczący ślad węglowy. Dlatego chcą być aktywnym uczestnikiem transformacji ku gospodarce neutralnej klimatycznie – zgodnie z założeniami Zielonego Ładu i europejskim rygorem prawnym.

Jednocześnie JSW od lat aktywnie dąży do ograniczenia emisji metanu, wykorzystując go gospodarczo, podobnie jak szereg innych produktów ubocznych działalności wydobywczej i koksowniczej (np. gaz koksowniczy). Prowadzi też na niespotykaną skalę odsalanie wód kopalnianych, czego efektem jest czysta sól i pozytywny efekt ekologiczny w zakresie gospodarki wodnej. Spółka rekultywuje i rewitalizuje tereny pogórnicze, aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczności na terenach, na których JSW prowadzi działalność. Obok działalności Fundacji JSW, prowadzi też szereg własnych projektów adresowanych do gmin górniczych, w tym także do dzieci (JSW Dzieciom, Kopania Wiedzy). Szczególną troską otacza lokalne domy dziecka, wspiera również szkolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilach związanych z górnictwem.

„Od partnerstwa oczekujemy możliwości nawiązania relacji z innymi podmiotami, dzięki którym prowadzone działania mogłyby być jeszcze skuteczniejsze. Mamy również nadzieję, że realizowanymi już działaniami możemy przyczynić się do lepszego ukazania wkładu Polski w osiąganie globalnych celów. JSW bowiem wierzy, że dzięki redukcji śladu węglowego i zaoferowaniu innowacyjnych produktów, mamy szansę stać się dostawcą globalnych rozwiązań” – mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes Zarządu JSW S.A.

„Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to nazwa rezolucji ONZ przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa. Agenda obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 zadań. Krajowym koordynatorem wdrażania Rezolucji jest Ministerstwo Rozwoju, a przystąpienie przez JSW do partnerstwa ogłoszono podczas III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Podczas konferencji przedsiębiorstwa złożyły konkretne zobowiązania.

Wpisy na temat “JSW dostawcą globalnych rozwiązań”

  1. „JSW przechodzi dziś transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej”

    Kilka dni temu oglaszano, ze nie bedzie nic poza kopaniem wegla. Zmienili zdanie?

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry