JSW odrabia straty

Poprawia się sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na wyniki Grupy Kapitałowej JSW znaczny wpływ miała poprawa koniunktury na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali.

fot. JSW/Dawid Lach

Grupa Kapitałowa JSW po 9 miesiącach 2021 roku odnotowała 62,7 mln zł straty netto wobec 1 088, 6 mln zł straty netto rok wcześniej. Warto jednak podkreślić, że za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 267,8 mln zł. Produkcja węgla ogółem spadła o 4,1 proc. i wyniosła 10,2 mln ton, wzrosła natomiast o 15,1 proc. produkcja koksu i osiągnęła poziom prawie 2,8 mln ton.

„Od połowy sierpnia obserwujemy dynamiczny wzrost notowań węgli koksujących. Rynek nam sprzyja, tym bardziej, że wzrasta też zapotrzebowanie na węgiel koksowy poza Chinami. Pamiętajmy, że rynek koksu jest rynkiem globalnym, a koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca z całego świata” – wyjaśnia Tomasz Cudny, prezes Zarządu JSW SA – „Światowy handel koksem wyniósł w drugim kwartale tego roku 7,2 mln ton i był to najwyższy kwartalny wynik od co najmniej dziesięciu lat”.

Ogólna sprzedaż węgla wyprodukowanego w kopalniach JSW wzrosła w ciągu 9 miesięcy tego roku o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 11,1 mln ton. Wielkość sprzedaży koksu wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 2,7 mln ton. Warto zwrócić uwagę, że w omawianym okresie wzrosły również ceny węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu, odpowiednio o 4,5 proc. oraz 40,8 proc. W rezultacie przyczyniło się to do wzrostu przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW aż o 31,1 proc. Od początku roku do końca września 2021 roku przychody Grupy osiągnęły poziom ponad 6,7 mld zł. (źródło: JSW)

  1. Straty to bzie powinno się temu przyjrzeć cba cbś abw nik i kto jeszcze może, bo miała być kopalnia a nie będzie nic utopione pieniądze i straty. Jestem górnikiem zjeżdzałem tam i tego się nie da opisać. Wstyd. Za to powinni siedzieć.

    1. Uważaj co piszesz bo nikt nie jest anonimowy w internecie mogą Cię znaleźć po adresie IP i dowiedzą się z jakiego urządzenia był wystawiony komentarz a wtedy nie dość że zostaniesz zwolniony z pracy to dodatkowo będziesz miał sprawę w sądzie za rozpowszechnianie i szkalowanie JSW

  2. Zyski i straty ciekawe ile w tym jest prawdy a ile kłamstwa… Ale to już jest inna polityka kopalnia zawsze rządzi się swoimi prawami

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
PSE
Trudny kompromis