JSW: Potwierdź, że byłeś na kwarantannie

Sztab Kryzysowy JSW przypomina, że zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi koronawirusa SARS-CoV-2, każdy pracownik Spółki, który objęty został izolacją domową lub kwarantanną, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracodawcę.

W JSW odnotowano dziś, 10 listopada, 14 nowych przypadków koronawirusa

Dodatkowo w terminie trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych każdy pracownik JSW musi złożyć w swoim zakładzie pracy pisemne oświadczenie potwierdzające odbywanie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. JSW wystąpi do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu złożonym przez pracownika.

Te same zasady dotyczą osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. One również muszą poinformować pracodawcę oraz złożyć pisemne oświadczenie. W związku ze zmianą przepisów przestają obowiązywać dotychczasowe wzory oświadczeń.

Sztab Kryzysowy JSW zachęca również do samodzielnego sprawdzenia przez pracownika na Internetowym Koncie Pacjenta, czy skierowano go na kwarantannę lub izolację domową. Informacja ta jest widoczna zaraz po tym, jak Sanepid wpisze ją do systemu i pojawi się po zalogowaniu w formie alertu na górze strony. Alert będzie widoczny, dopóki obowiązywać będzie kwarantanna lub izolacja domowa, potem zniknie z konta. Dzięki temu pracownik nie będzie musiał już czekać na informacje od lekarza czy Sanepidu. Co więcej, będzie również miał możliwość pobrania elektronicznie podpisanego dokumentu, który potwierdza, że przebywa w izolacji lub kwarantannie.

W JSW odnotowano dziś, 10 listopada, 14 nowych przypadków koronawirusa: 7 w kopalni Pniówek, 3 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 2 w Ruchu Zofiówka, 1 w Ruchu Szczygłowice i 1 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywają obecnie 242 osoby. (źródło: JSW)

  1. a jakaż to ustawa

    pisemne oświadczenie ….podstawa prawa jaka ustawa obliguje, ktoś tu poszedł po bandzie. Historia choroby jest objęta tajemnicą lekarską. 🙂

  2. ech cięzkie teraz życie jest

    To jest to choroba która jest ciężka psychicznie. Nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, czy się zaczniesz dusić, czy nie. Czasem człowiek nie miał sił zwlec się rano z łózka kaszel brak apetytu a przy wysokiej temperaturze to pocenie i osłabienie.

    1. potwierdzam czasem psychicznie bardziej człowiek pzrezywa i to się później na zdrowiu odbija. coraz wiećej ludzi znerwicowanych

Twój wpis

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Poprzedni
Następny