Kolej Ostrawa-Katowice priorytetem dla Brukseli

Planowana przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny budowa linii kolejowej nr 170 Kolei Dużych Prędkości z Ostrawy do Katowic budzi wśród mieszkańców regionu sporo obaw. Są one zrozumiałe. Należy jednak zauważyć, że to ważna nie tylko z punktu widzenia Polski inwestycja. – Trasa została zaliczona przez Brukselę do transeuropejskiego korytarza TEN-T Bałtyk – Adriatyk – zaznacza senator Ewa Gawęda.

Od lipca ubiegłego roku, trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). W ramach prac CPK zorganizowało serię spotkań z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów, a także firm, zakładów pracy, spółek górniczych, przewoźników kolejowych itd. W tej chwili dla wybranych wariantów opracowywane są proponowane rozwiązania techniczne. Było one w ostatnim czasie przedstawiane mieszkańcom.

Warto zaznaczyć, że potencjalne przebiegi linii były wcześniej korygowane m.in. na podstawie uwarunkowań środowiskowych, a także uwag pozyskanych w 2020 r. od mieszkańców i samorządów podczas opracowywania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

Dla linii Katowice-Ostrawa kolejny etap konsultacji z udziałem mieszkańców, tym razem w ramach STEŚ, został zawieszony z powodu zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Jednak z uwagi na to, że spółka CPK otrzymywała od lokalnych społeczności wiele sygnałów związanych z przedstawionymi materiałami planistycznymi, 10 lutego CPK rozpoczął cykl dodatkowych spotkań informacyjnych online – z mieszkańcami poszczególnych gmin i sołectw. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia uwag do proponowanych wariantów przebiegu za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej ww.cpk.pl /zakłada “Dla mieszkańca”/ w terminie do 15 marca br. CPK podkreśla, że spotkania on-line i ankiety nie zastępują konsultacji społecznych. Ich celem jest szczegółowe wyjaśnienie przebiegu poszczególnych wariantów linii kolejowej Katowice – Ostrawa oraz odpowiedzenie na pytania i wątpliwości.

Warto dodać, że jeśli chodzi o linię Katowice-Ostrawa, to jak przyznaje spółka CPK, teren do trasowania Kolei Dużych Prędkości jest bardzo trudny z uwagi na obszary szkód górniczych, tereny zurbanizowane i sąsiedztwo autostrady A1. Dodatkowym ważnym czynnikiem, który należy uwzględnich jest kolejowa inwestycja przygotowywana po czeskiej stronie granicy. Spółka CPK jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem Správa železnic, czyli zarządcą infrastruktury kolejowej w Czechach. Wspólnie wyznaczono dwie potencjalne lokalizacje dla przejścia Kolei Dużych Prędkości przez granicę.

W ciągu najbliższych miesięcy właśnie m.in. w wyniku konsultacji z mieszkańcami i samorządami wytypowany zostanie w drodze analizy wielokryterialnej tzw. wariant inwestorski, który następnie zostanie przedstawiony we wniosku o decyzję środowiskową.

Warto zaznaczyć, że trasa nr 170, choć jeszcze nie powstała, to już jest elementem sieci bazowej rozszerzonej transeuropejskiego korytarza TEN-T Bałtyk – Adriatyk. Biegnie on z Warszawy przez modernizowaną przez PKP PLK Centralną Magistralę Kolejową (CMK) i Katowice do przygranicznej Ostrawy, do której Czesi przygotowują budowę swojej linii dużych prędkości. Na początku stycznia, czeski zarządca infrastruktury poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcami odpowiednika polskiego STEŚ dla odcinka Prosenice – Ostrawa. Polska i czeska inwestycja są ze sobą skoordynowane.

W ramach rewizji sieci TEN-T w grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia ws. transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Nowy akt prawny jest zwieńczeniem trwającego już kilka lat procesu rewizji sieci TEN-T. Linia kolejowa nr 170 na odcinku Katowice – Ostrawa z przebiegiem przez Jastrzębie Zdrój została zaliczona do nowej kategorii projektów pn. „extended core”. Są to inwestycje, których realizacja powinna zostać ukończona do 2040 r. o wyższym priorytecie niż sieć kompleksowa, co oznacza również wyższy priorytet przy przyznawaniu środków unijnych.

Tekst nadesłany

Biuro senatorskie Ewa Maria Gawęda

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
radiator
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?