Komunikaty

Konkurs na ogródek

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców naszej spółdzielni do udziału w tegorocznej edycji „Konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy”. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

Czytaj więcej »

Pies i kot

Miejski Ośrodek Kultury Galeria Sztuki Epicentrum w Jastrzębiu-Zdroju  Zaprasza na wystawę plakatów i rysunków Justyny Rutkowskiej pt.: PIES I KOT 8 -30.04.2021 r. Mieszkanka Radlina, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych kierunek projektowanie graficzne, specjalność ilustracja w pracowni prof. Tomasza Jury i dr Anny Machwic oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Aktualnie prowadzi  własną działalność, zajmuje się projektowaniem graficznym. Firma nosi nazwę Arcymysz Brała udział w wystawach pokonkursowych , Satyrykon  w Legnicy, Muzeum Karykatury w Warszawie. Plakaty Justyny Rutkowskiej  były prezentowane na wystawach związanych z festiwalem Jazz w Ruinach oraz festiwalem Plakat Fest.  Jest również laureatką konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.  II

Czytaj więcej »

Zapisy do Szkoły Muzycznej

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu – Zdroju informuje o trwającym naborze do szkoły muzycznej na rok szkolny 2021/2022 r. Szkoła rekrutuje uczniów do nauki gry na fortepianie, organach, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, oboju, fagocie, trąbce, waltorni, puzonie, tubie, perkusji i akordeonie. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły. Zobacz >> Dodatkowych informacji udziela sekretariat PSM I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju, ul Kościuszki 13a, pod nr tel. (+4832) 476 37 05, w godz. 8.00 -18.00 Nauka w Szkole jest bezpłatna. „Wychowanie poprzez muzykę jest najznakomitsze,

Czytaj więcej »

Oświadczenie JSW SA

W nawiązaniu do doniesień prasowych, które pojawiły się w ten weekend, m.in. zapowiedzi strajku w kopalniach i zatrzymania wydobycia, JSW postrzega je jako jawne działanie na szkodę Spółki, Górników i jej pracowników. To brak zrozumienia i poparcia, że dla zachowania miejsc pracy i płacy najważniejsza jest kondycja całej Grupy i tworzony wokół niej klimat. JSW jest spółką giełdową, największym europejskim producentem węgla koksowego, surowca wpisanego na listę krytycznych, a więc strategicznych dla Unii Europejskiej. Ma dziś realne szanse na dobre wykorzystanie potencjału rynkowego. Wprowadzane zmiany i oszczędności są konieczne. Jednak dziś wypłaty i miejsca pracy są bezpieczne. Zarząd jest też

Czytaj więcej »

Jastrzębski Budżet Obywatelski

Do 21 marca można zgłaszać wnioski do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono kwotę w wysokości 2,6 mln zł. Pulę środków podzielono: kwotę w wysokości 520.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim, natomiast kwotę 2.080.000,00 zł podzielono na realizację projektów osiedlowych i sołeckich. Dzięki temu po raz pierwszy każdy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju może złożyć dwa wnioski: jeden dotyczący realizacji potrzeb ogółu mieszkańców, drugi dotyczący danego osiedla czy sołectwa, które zamieszkuje. Dokładną wysokość pieniędzy przeznaczonych na projekty mieszkańców określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta dostępny na stronie https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet-obywatelski/dokumenty-do-pobrania.Nowością w stosunku do lat ubiegłych jest likwidacja ograniczenia wieku, zarówno

Czytaj więcej »

Uważaj, gdzie palisz!

W roku 2010 w życie weszła tzw. ustawa antynikotynowa. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,3) na terenie uczelni,4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,6) w lokalach

Czytaj więcej »

Zajęcia w reżimie sanitarnym

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na zajęcia stałe: Kręgosłup jest jak filar każdego domu, więc zadbaj o niego już teraz! Siedzący tryb życia osłabia nasze mięśnie wokół kręgosłupa, co w przyszłości może przyczynić się do powstania jego nienaturalnych krzywizn i chorób zwyrodnieniowych a najgorszymi codziennymi przewinieniami są długie godziny w pozycji siedzącej oraz dźwiganie ciężkich toreb lub (czasem wymaga tego praca) kartonów i towarów. Twój krzyż będzie znosił te czynności tylko do pewnego momentu. Jeżeli chcesz uniknąć przykrych konsekwencji albo chociaż je zminimalizować zapraszamy na zajęcia Zdrowy Kręgosłup. Aktywność fizyczna jest najskuteczniejszą metodą wykorzystywaną do walki z bólem kręgosłupa.

Czytaj więcej »

Wspieraj Seniora

Seniorzy należą do grupy osób, które aktualnie powinny szczególnie dbać o swoje zdrowie. Mając to na uwadze Miasto Jastrzębie – Zdrój przystąpiło do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej . Każdy senior w wieku 70+, który z powodu zachowania bezpieczeństwa podjął decyzję o pozostaniu w domu bądź z powodów zdrowotnych nie może go opuścić ma możliwość skorzystania z Solidarnościowego Korpusu Wsparcia.  W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Wsparcie polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Potrzebę

Czytaj więcej »

Pomóż Hospicjum!

Od 27 lat opiekujemy się chorymi w ich domach. Zapewniamy m.in. wsparcie medyczne, pielęgnacyjne, psychiczne i społeczne. Prowadzimy także wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Nasi wolontariusze (m.in. lekarze, pielęgniarki, farmaceuta i osoba duchowna) obejmują opieką około 200 osób. Pomoc udzielana jest także rodzinom, szczególnie dzieciom osieroconym po śmierci naszego podopiecznego. Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, działamy nieodpłatnie. Środki na działalność staramy się pozyskać poprzez darczyńców i o takie wsparcie prosiliśmy także w tradycyjnie 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych. Tym razem, ze względów epidemicznych, nie odbyła się kwesta na cmentarzu. Prosimy o przekazanie datków na nasze konto: nr 37 1020

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny