Lekarze nabyli doświadczenia?

Był to pierwszy tak duży inwestycyjny projekt na pograniczu polsko-czeskim, dotyczący nowatorskiego współdziałania szpitali po obu stronach granic, którego celem było zwiększenie intensywności współpracy obu partnerów w regionie przygranicznym z naciskiem na rozwój systemów informacyjnych wykorzystywanych w służbie zdrowia. Po obu stronach zaangażowało się wielu lekarzy i pielęgniarek, którzy nabyli cennego doświadczenia i wiedzy.

fot. WSS Nr 2

Centrum Traumatologii FN w Ostrawie czeskiego szpitala, biorącego udział w projekcie, jest największą kompleksową placówką zajmującą się urazami wielonarządowymi w regionie. Odległość drogowa pomiędzy FNO a WSS Nr 2 wynosi tylko 50 km. Wszystko to miało istotny wpływ na możliwości wdrożenia i pomyślnego zakończenia opisywanego projektu, w którym głównym beneficjentem był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a Szpital Uniwersytecki w Ostrawie pełnił rolę pierwszego partnera.

„Liczne konferencje, które się odbyły, pozwoliły na wymianę doświadczeń, udało nam się dokonać transmisji ‘na żywo’ z zabiegów takich jak embolizacja tętniaka czy artroskopia barku. To było możliwe dzięki zakupionemu sprzętowi audio-wideo, który pozwala na bezpieczną wymianę informacji klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami” – mówi Artur Ploch, lekarz zarządzający oddziałem chirurgii ogólnej WSS Nr 2.

Konsekwencją projektu jest lepsze przygotowanie obu placówek do prowadzenia i dalszego rozwoju współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w zakresie medycyny katastrof w nowej epidemicznej rzeczywistości.

„W dobie otwierania i poszerzania oddziałów covidowych, wdrażania nowych rozwiązań funkcjonowania szpitali, sposobów przyjmowania czy informowania pacjentów, jeszcze bardziej niż wcześniej, potrzebne jest szybkie i efektywne działanie obu placówek, rozwój technologiczny i silna płaszczyzna funkcjonowania” – podsumowała Iwona Samlik, koordynator projektu. (źródło: WSS Nr 2)

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
PSE
Trudny kompromis