Lokatorzy to też wyborcy Pani Prezydent !

Czasami wydaje się, że Pani Prezydent Anna Hetman traktuje lokatorów zasobów spółdzielczych, jakby nie byli mieszkańcami miasta Jastrzębia- Zdroju. Pani Prezydent zapomina, że lokatorzy spółdzielni są też jej wyborcami – mówi Piotr Szereda, Prezes Zarządu SM „JAS-MOS” – Dlatego występując w imieniu lokatorów – mieszkańców naszego miasta, trudno zgodzić się z takim stanowiskiem Urzędu Miasta, żeby podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami traktować jako sposób finansowania dziury budżetowej czy też budowania nadwyżki finansowej na przyszłe okresy.

Panie Prezesie, podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój jako Radny Miasta wystąpił Pan w opozycji do propozycji złożonych przez Panią Prezydent Annę Hetman w sprawie podniesienia opłat za odpady komunalne (śmieci)?

Tak, zaproponowałem łagodniejszą wersję podwyżki opłat za odpady komunalne dla naszych mieszkańców. Pierwszą propozycją była podwyżka opłaty do kwoty w wysokości 19,50 złotych naliczenia na jednego mieszkańca. Ostatecznie wraz z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości zaproponowaliśmy we wniosku wysokość opłaty za odpady w kwocie 23 złotych od mieszkańca. I ten wniosek nie został przez koalicję Pani Prezydent przyjęty.

No tak, ale przecież obecnie wszystkie koszty rosną i należało się spodziewać propozycji podwyżki?

Oczywiście, widzimy, że rosną koszty związane z robocizną – wrasta minimalne wynagrodzenie – rośnie cena ogrzewania (CO), energii elektrycznej oraz wody i przyszedł czas na wzrost kosztów opłaty za wywóz śmieci. Tym bardziej Radni Miasta, a zwłaszcza Pani Prezydent powinni uwzględnić, jakie obciążenia w związku z podwyżką tej opłaty będą ponosić rodziny w naszym mieście.

Czy uważa Pan, że te opłaty są zawyżone?

Tak, uzasadniając swoje stanowisko tożsame z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości stwierdziłem między innymi, że proponowane opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi przez Panią Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój są znacznie zawyżone, co powoduje, że w kolejnym roku (2022) wystąpi nieuzasadniona 2,5 milionowa nadwyżka w budżecie miasta w tej pozycji.

Z czego to wynika?

Biorąc pod uwagę rozliczenie przedstawione na sesji przez Naczelnika Wydziału Komunalnego panią Honoratę Uchto za poprzednie lata miasto generowało ujemny wynik finansowy: to jest za rok 2018 (-842 923,97), rok 2019 (-1 195 948,42) oraz rok 2020 (-1 195 948,42). Na podstawie przedstawionych danych stwierdziłem, że miasto potrafiło utrzymać niedobór w tych latach w wysokości ponad miliona złotych. Jednocześnie Urząd Miasta przedstawił prognozę wyniku w tej pozycji budżetowej, który ma zamknąć się na koniec roku 2021 stratą w wysokości -5 937 087,62 zł. W związku z powyższym zakładanie na rok 2022 nadwyżki w kwocie 2 655 039,53 zł jest moim zdaniem nieuzasadnione. Ponadto w swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że propozycja podwyżki złożona w projekcie uchwały przez Panią Prezydent Miasta będzie bardzo dotkliwa dla rodzin wielodzietnych (5-osobowa rodzina to koszt 147,50 zł).

Czy podczas sesji Rady Miasta występuję Pan tylko w imieniu swoich członków Spółdzielni Mieszkaniowej?

Oczywiście, że nie występuję tylko w imieniu swoich lokatorów, ale występuję w imieniu wszystkich mieszkańców. Czasami wydaje się, że Pani Prezydent Anna Hetman traktuje lokatorów zasobów spółdzielczych, jakby nie byli mieszkańcami miasta Jastrzębia-Zdroju. Pani Prezydent zapomina, że lokatorzy spółdzielni są też jej wyborcami.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Piotrem Szeredą, Prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” (Przewodniczącym Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój)

Również warto przeczytać
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?
radiator
Wsłuchuję się w morze informacji codziennie serwowanych w programach informacyjnych. Nawet niedawno (wbrew swoim zasadom) postanowiłem obejrzeć „dziennik telewizyjny” w telewizji rządowej. Byłem nieomal szczęśliwy, ekstaza, rzekłbym „orgazm intelektualny”. Kraj...
Trudny kompromis
PSE
Budowa linii 400 kV Godów – Pawłowice wchodzi w kolejny etap prac. To strategiczna inwestycja dla Śląska. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zakończyły prace nad studium wykonalności projektu budowy linii 400...
"Towaaar przywieźli!!!"
b1cbfb2c
Taki obrazek rodzajowy. Była trzecia, może czwarta nad ranem. Za oknem panowały wciąż grudniowe ciemności. Do pokoju, w którym spałem, wkradał się anemiczny snop światła. Wstałem, przetarłem z dziecięcą manierą...
Ile kosztuje magister?
studies-g0a9142017_640
Wpisujemy kilka niepozornych słów. „Pisanie prac magisterskich – Jastrzębie-Zdrój”. Potem machinalnie przyciskamy klawisz „enter”. Zaś efekt naszej zapobiegliwości szybko zostaje wynagrodzony. Ekran komputera wypełniają najpopularniejsze ogłoszenia. „Gotowe prace dyplomowe, eseje...
Czy kolej wróci do Jastrzębia?
IMG_20220810_061634
Aby przyciągnąć turystów z zaborów pruskiego, rosyjskiego i Austro-Węgier do obecnego Jastrzębia-Zdroju (kiedyś Bad Koenigsdorff Jastrzemb), wybudowano kolej i stację kolejową. Dla kolejarzy oraz obsługi pociągów postawiono niedaleko dworca budynek,...
Dzieci to zbędny balast?
boy-g6a0eea0e9_640
Co robią nasze dzieci po szkole? Kto powinien sprawować nad nimi opiekę? Kiedy już szkolny plecak wyląduje niedbale w kącie? W sposób naturalny nasz wybór pada na rodziców. Ci jednak...
Przewiń do góry
radiator
Idzie zima. Czy przetrwamy i wystarczy nam pieniędzy?