Nie ma nic za darmo

Problemy komunikacyjne w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej są znane i zgłaszane od dawna. Słabo przejezdne dojazdy, praktyczny brak wyznaczonych miejsc parkingowych, a więc duża samowola w parkowaniu samochodów, to uciążliwość, którą mieszkańcy tych zasobów doświadczają od dawna. Dodatkowym problemem jest trudność dotarcia w razie potrzeby samochodom strażackim czy ambulansom do właściwego celu. To wszystko powoduje, że dojazdy do zasobów na Armii Krajowej są nie tylko uciążliwe, ale też niebezpieczne, ponieważ realnie uniemożliwiają szybki dojazd służb ratunkowych.

Zarząd GSM jest świadomy tego problemu i od dawna szukał jego rozwiązania. Po analizach wypracowano pewne rozwiązania, które umożliwiłyby dopasowanie dróg do potrzeb i zapewniłyby dodatkowe miejsca parkingowe. Zakładano zwiększenie ich liczby nawet o 30-40 stanowisk. Wartość tego rozwiązania to od 3 do 5 milionów złotych, w zależności od tego, jaki zakres prac by przyjęto. Zgodnie z przepisami całość projektu musiałaby być sfinansowana przez lokatorów tych nieruchomości. I tu pojawił się problem, a raczej problem jak zwykle, mieszkańcy nie zgodzili się na przeprowadzenie tego zadania. Oczywiście, z powodu konieczności poniesienia kosztów. Ci jednak odpowiedzieli – nie. Zarząd zdawał sobie sprawę, że wydanie 3 milionów może wydawać się dużym wyzwaniem dla mieszkańców

Nie po raz pierwszy mieszkańcy domagają się przeprowadzenia pewnych prac i to jest zrozumiałe, natomiast powinni też zrozumieć, że niczego nie da się zrobić za darmo…

nieruchomości. Problem więc pozostał nierozwiązany.

„W Spółdzielni jest szereg do tej pory nierozwiązanych problemów, niektóre bardzo ważne i bardzo pilne. Trzeba szukać sposobu ich rozwiązania, ale jedno trzeba też wyraźnie powiedzieć – żadnego z nich nie da rozwiązać się za darmo. Koszty muszą, niestety, ponosić członkowie Spółdzielni. Zgodnie z przepisami muszą to czynić mieszkańcy danej nieruchomości. Możemy szukać najlepszych sposobów rozwiązania tych problemów, dogodnych warunków finansowania, ale na pewno nie da się tego zrobić za darmo” – mówi prezes GSM Gerard Weychert.

Mimo odrzucenia propozycji Zarządu rozwiązania problemu przy ulicy Armii Krajowej, Zarząd nie rezygnuje. Zostaje ogłoszony przetarg na opracowanie projektu poprawienia tam komunikacji, gdzie wartość całego zadania nie powinna przekroczyć półtora miliona złotych. Koszty inwestycji będą rozłożone na dwie nieruchomości znajdujące się na ulicy Armii Krajowej. Roboty będą wykonywane etapami, kilka lat. Oczywiście, zakres prac, niestety, też będzie mniejszy. Ale tak krawiec kraje, jak materii staje. Nie po raz pierwszy mieszkańcy domagają się przeprowadzenia pewnych prac i to jest zrozumiałe, natomiast powinni też zrozumieć, że niczego nie da się zrobić za darmo.

Geodezja

Sporządzenie mapy do celów projektowych, aktualizacja mapy zasadniczej, inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy, wytyczenie budynków, podział nieruchomości.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny