Prawdziwy “Drugi Dom” w szpitalu

Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucie osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji

W budynku szpitala przy ulicy Krasickiego 21 będzie działać ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Drugi Dom”. „Będzie to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce bezpłatnej, całodobowej, miesięcznej opieki dla 10 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się nimi. To oznacza, że 10 osób w każdym miesiącu, począwszy od 5 października do 30 czerwca 2022 roku, otrzyma całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem, rehabilitacją i terapią.

Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucie osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji. Co więcej, opiekunom podopiecznych ‘Drugiego Domu’ zapewni czas na odpoczynek, realizację swoich planów życiowych, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne” – czytamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, gdyż są jeszcze miejsca!

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

  • osoby niesamodzielne 60+ ( powyżej 40 punktów w sakli Barthel, nie wymagające leczenia szpitalnego), każda osoba składająca wniosek musi mieć opiekuna,
  • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 701 zł, dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 528 zł,
  • osoby mieszkające w Jastrzębiu-Zdroju i na terenie Subregionu Zachodniego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgłaszanie kandydatur pod nt tel.: 32 47 84 225. Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie „Drugiego Domu” pod adresem: https://wss2.pl/strona.php?id=121

Wpisy na temat “Prawdziwy “Drugi Dom” w szpitalu”

Pozostaw odpowiedź Anonim Cancel Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Poprzedni
Następny