Przy magistracie powstanie “park kieszonkowy”?

„Jakie plany ma Urząd Miasta w stosunku do terenów leśnych znajdujących się pomiędzy Urzędem Miasta a skateparkiem?” – pyta radna Angelika Garus-Kopertowska w swojej interpelacji – „Czy planowane i możliwe jest przystosowanie tego terenu – na przykład w formie parku czy parków kieszonkowych – do potrzeb mieszkańców, oczywiście, z zachowaniem istniejącego drzewostanu i roślinności?”

fot. Marek Wróbel

„Tworzenie parków kieszonkowych, zielonych przestrzeni publicznych, przyjaznych mieszkańcom w dobie zmian klimatycznych ma szczególne znaczenie. W tym kierunku idą również nasze działania, o czym przekonała się Pani osobiście uczestnicząc w spotkaniach Jastrzębskiego Zespołu ds. Ekologii. Planujemy wykorzystać istniejące już przestrzenie, wzbogacając je w zieleń lub małą architekturę oraz tworzyć nowe przyjazne tereny. Równocześnie musimy zadbać o to, aby w granicach naszego miasta jak najdłużej istniały pozostałości cennych naturalnych ekosystemów w postaci jarów, lasów czy terenów zadrzewionych” – odpowiada prezydent Anna Hetman.

„Wskazany przez Panią teren do takich właśnie należy. Jest naturalną enklawą otoczoną przestrzenią zorganizowaną i warto zachować jej charakter” – pada na koniec.

  1. Dżordż Lowerboj

    Cały ten pożal się Boshe UM powinien być kieszonkowy, wielkości co najwyżej MacDonalda. Przerost zatrudnienia i głupoty urzędników też ma swoje granice.

Twój wpis

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Badania prenatalne

Badania Prenatalne NFZ.
Wyliczenie ryzyka możliwości
wystąpienia chorób genetycznych,
wykluczenie wad rozwojowych płodu,
potwierdzenie dobrostanu płodu.

Czytaj więcej »

Geodezja

Sporządzenie mapy do celów projektowych,
aktualizacja mapy zasadniczej,
inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy,
wytyczenie budynków,
podział nieruchomości.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny