Przy magistracie powstanie “park kieszonkowy”?

„Jakie plany ma Urząd Miasta w stosunku do terenów leśnych znajdujących się pomiędzy Urzędem Miasta a skateparkiem?” – pyta radna Angelika Garus-Kopertowska w swojej interpelacji – „Czy planowane i możliwe jest przystosowanie tego terenu – na przykład w formie parku czy parków kieszonkowych – do potrzeb mieszkańców, oczywiście, z zachowaniem istniejącego drzewostanu i roślinności?”

fot. Marek Wróbel

„Tworzenie parków kieszonkowych, zielonych przestrzeni publicznych, przyjaznych mieszkańcom w dobie zmian klimatycznych ma szczególne znaczenie. W tym kierunku idą również nasze działania, o czym przekonała się Pani osobiście uczestnicząc w spotkaniach Jastrzębskiego Zespołu ds. Ekologii. Planujemy wykorzystać istniejące już przestrzenie, wzbogacając je w zieleń lub małą architekturę oraz tworzyć nowe przyjazne tereny. Równocześnie musimy zadbać o to, aby w granicach naszego miasta jak najdłużej istniały pozostałości cennych naturalnych ekosystemów w postaci jarów, lasów czy terenów zadrzewionych” – odpowiada prezydent Anna Hetman.

„Wskazany przez Panią teren do takich właśnie należy. Jest naturalną enklawą otoczoną przestrzenią zorganizowaną i warto zachować jej charakter” – pada na koniec.

  1. Dżordż Lowerboj

    Cały ten pożal się Boshe UM powinien być kieszonkowy, wielkości co najwyżej MacDonalda. Przerost zatrudnienia i głupoty urzędników też ma swoje granice.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
PSE
Trudny kompromis