Rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

„Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala: Nadać nazwę „RONDO WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY” rondu położonemu w Mieście Jastrzębie-Zdrój, zlokalizowanemu pomiędzy ul. Graniczną, al. Józefa Piłsudskiego i ul. Północną” – czytamy w projekcie uchwały, która zostanie poddana głosowaniu na najbliższej sesji Rady Miasta.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

„Poparta przez mieszkańców naszego miasta nazwa ma na celu uhonorowanie prawie 30 lat pracy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jastrzębianie są pod wrażeniem zaangażowania oraz wielkiego sukcesu działania organizacji na przestrzeni ostatnich lat (…) Przez ostatnie lata założyciele Fundacji wykonali nieocenioną w skutkach pracę na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. W najtrudniejszych momentach dla szpitali, dzieci oraz dorosłych podejmowali się zadań niemalże niewykonalnych. Ich najważniejszym celem była (i jest) pomoc drugiemu człowiekowi. Działająca ponad podziałami Fundacja cieszy się największym wśród organizacji pozarządowych zaufaniem społecznym” – pada między innymi w uzasadnieniu autorów projektu.

I jeszcze w innym miejscu: „Nasze miasto od wielu lat organizuje coroczny Finał WOŚP z wielkim sukcesem. Liczba osób, które angażują się w Jastrzębiu-Zdroju (i całej Polsce), sięga co roku ponad 600 tysięcy. Jak widać, nasze społeczeństwo nie wyobraża sobie swojego życia bez charakterystycznego czerwonego serduszka. Podzielmy się z naszą jastrzębską społecznością radością posiadania ronda tak wspaniałej Fundacji, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój pojawiła się informacja o „Konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Jastrzębiu-Zdroju”. Czas trwania: 11-18 października.

„Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów” – dowiadujemy się ze stosownego zarządzenia.

  1. Rondo Jacka i Placka. Kto oglądał film z 1962 roku to wie.
    Bliźniacy, Jacek i Placek, chcąc na zawsze uniknąć pracy, postanawiają ukraść księżyc, a następnie go sprzedać. Nie ukradli księżyca…. a dalej już wiecie.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
PSE
Trudny kompromis