Rusza rekrutacja do przedszkoli

Rusza rekrutacja do przedszkoli. Potrwa od 7 do 22 lutego.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Cały proces odbywa się w systemie NABO. Zobacz>>> Poza listą i opisem 22 miejskich przedszkoli na stronie wypełnia się wniosek o przyjęcie dziecka do placówki.

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 3 lata. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka). Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci. Przydział dzieci do właściwej grupy następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Jeśli dziecko już uczęszcza do przedszkola, nie musi uczestniczyć w rekrutacji na kolejny rok.

W systemie NABO należy wygenerować wniosek i wydrukować go w dwóch kopiach, a następnie złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Oświata na stronie jastrzębskiego magistratu. (źródło: UM Jastrzębie-Zdrój)

Wpisy na temat “Rusza rekrutacja do przedszkoli”

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
PSE
Trudny kompromis