Te kopalnie pójdą “pod nóż”…

„Chciałbym złożyć podziękowania każdemu, kto zdecydował się na protest dołowy. Tylko dzięki takim osobom, ich determinacji i pomocy mogliśmy wymóc na stronie rządowej pewne ustępstwa i doprowadzić do podpisania porozumienia przewidującego stopniowe wygaszanie sektora, a nie błyskawiczną likwidację. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dzień radosny, bo mówimy o likwidacji branży. Z drugiej jednak strony zabezpieczyliśmy wszystkich pracowników kopalń przed groźbą utraty pracy. Bez wsparcia kolegów prowadzących podziemną akcję protestacyjną niczego byśmy nie wywalczyli albo byłyby to warunki o wiele gorsze” – powiedział Bogusław Hutek, szef Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ “Solidarność”.

“Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dzień radosny, bo mówimy o likwidacji branży…”
(fot. SRK/W. Jaros: Likwidacja wieży Szybu IV KWK Śląsk)

Największe zainteresowanie od początku budził wykaz kopalń Polskiej Grupy Górniczej wraz z terminami ich przewidywanego zamknięcia. Załącznik do podpisanego kilka dni temu porozumienia stanowi, że:

– w 2021 r. zakończy eksploatację KWK “Ruda” Ruch “Pokój”, a KWK “Wujek” połączy się z KWK “Murcki-Staszic”,
– w 2023 r. KWK “Ruda” Ruch “Bielszowice” i KWK “Ruda” Ruch “Halemba” zostaną połączone w jeden ruch (do 2022 r. przeanalizowana zostanie możliwość wykorzystania zasobów węgla koksowego z “Bielszowic”),
– w 2028 r. zakończy eksploatację KWK “Bolesław Śmiały” (przeanalizowana zostanie możliwość inwestycji w złoże “Za Rowem Bełckim”),
– w 2029 r. zakończy eksploatację KWK “Sośnica” (zweryfikowana zostanie możliwość pozyskania koncesji z partii “Makoszowy”),
– w 2034 r. zakończy eksploatację ruch powstały z połączenia KWK “Ruda” Ruch “Bielszowice” i KWK “Ruda” Ruch “Halemba”,
– w 2035 r. zakończy eksploatację KWK “Piast-Ziemowit” Ruch “Piast”,
– w 2037 r. zakończy eksploatację KWK “Piast-Ziemowit” Ruch “Ziemowit” (do 2023 r. przeanalizowana zostanie możliwość dalszego funkcjonowania KWK “Piast-Ziemowit” w zakresie ewentualnego wykorzystania węgla przy procesie zgazowania pod kątem produkcji metanolu),
– w 2039 r. zakończy eksploatację KWK “Murcki-Staszic”,
– w 2040 r. zakończy eksploatację KWK “Bobrek”,
– w 2041 r. zakończy eksploatację KWK “Mysłowice-Wesoła”,
– w 2043 r. zakończy eksploatację KWK “ROW” Ruch “Rydułtowy”,
– w 2046 r. zakończy eksploatację KWK “ROW” Ruch “Marcel”,
– w 2049 r. zakończą eksploatację KWK “ROW” Ruch “Chwałowice” i KWK “ROW” Ruch “Jankowice”.

  1. Dżordż Lowerboj

    Czy górnicy z JSW i tłuste koty z ZZ ujmą się za swoimi kolegami po fachu?

    Może chociaż jakiś solidarnościowy tweat?

    Albo like na FB?

  2. Dosyć tego pompowania w nierentowne kopalnie i dokładania do tony węgla.w Jastrzębiu też zrobić porządek z administracją kopalniana biura bo rozbuchana do granic możliwości oszczędności trzeba szukać wszędzie

Pozostaw odpowiedź Deuter Cancel Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kancelaria Rachunkowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
ryczałtu ewidencjowanego,
usług kadrowych,
sporządzanie deklaracji,
weryfikacja dokumentów.

Czytaj więcej »

Geodezja

Sporządzenie mapy do celów projektowych,
aktualizacja mapy zasadniczej,
inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy,
wytyczenie budynków,
podział nieruchomości.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny