Trudny kompromis

kliknij i zobacz dokładny przebieg linii

Budowa linii 400 kV Godów – Pawłowice wchodzi w kolejny etap prac. To strategiczna inwestycja dla Śląska. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zakończyły prace nad studium wykonalności projektu budowy linii 400 kV relacji Godów – Pawłowice. To kluczowy element południowego pierścienia przesyłowego wokół Śląska, który zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w regionie. Spółka przeprowadzi także dodatkowe analizy rozwiązań technicznych, których zastosowanie pozwoliłoby zminimalizować ingerencję w teren.

Celem inwestycji jest domknięcie od południa pierścienia przesyłowego wokół aglomeracji śląskiej, co zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do tego regionu. To inwestycja strategiczna, która została ujęta w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2020-2030 r. Uwzględnia ją także ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa). Planowana linia elektroenergetyczna jest elementem zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej dla kilkuset tysięcy mieszkańców aglomeracji śląskiej. Umożliwi rozwój stref gospodarczych poprzez zapewnienie odpowiednich warunków przyłączenia nowych podmiotów do systemu elektroenergetycznego. Budowa nowych linii przesyłowych to także sygnał dla lokalnych dystrybutorów do modernizowania i rozwijania lokalnych sieci, dzięki czemu redukowana jest liczba przerw dostaw energii elektrycznej do odbiorców w regionie. Zgodnie z planem energia elektryczna ma popłynąć nową linią w 2027 roku.

41 km linii

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz wniosków z dyskusji z mieszkańcami oraz miejscowymi władzami samorządowymi, do dalszych prac projektowych PSE S.A. wybrały koncepcję zakładającą poprowadzenie dwóch linii 400 kV we wspólnym korytarzu przez tereny gmin: Godów, Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice. Spośród rozpatrywanych koncepcji, to rozwiązanie najlepiej spełnia wymogi społeczne, urbanistyczne, planistyczne, a także w zakresie bezpieczeństwa systemu przesyłowego.

Poprowadzenie linii we wspólnym korytarzu:

  • w większości przebiegu (60% trasy) pokrywa się z korytarzem terenu zarezerwowanym pod budowę linii w MPZP gminy Godów oraz MPZP miasta Jastrzębie-Zdrój,
  • nie ingeruje w tereny zarezerwowane przez okoliczne gminy pod projekty inwestycyjne, mogące generować miejsca pracy dla mieszkańców,
  • sąsiaduje z najmniejszą liczbą budynków mieszkalnych – w buforze 200 m od osi linii jest ich najmniej spośród czterech rozpatrywanych koncepcji,
  • wymaga usunięcia najmniejszej liczby budynków mieszkalnych w porównaniu z pozostałymi koncepcjami,
  • liczy najmniej kilometrów – 41,1 km, trasa linii przechodzić będzie przez najmniejszą liczbą działek – 1171.

Wiele koncepcji, trudny kompromis

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych projektanci PSE S.A. – poza projektem inwestorskim – przeanalizowali szereg koncepcji realizacji inwestycji w różnych przebiegach, w tym te zgłoszone przez mieszkańców. Każda z nich została poddana analizie pod kątem technicznym, terenowym, środowiskowym i przede wszystkim społecznym.

Po przeprowadzeniu analiz część z proponowanych rozwiązań została wyłączona z dalszych prac ze względu na zbyt dużą ingerencję w istniejącą zabudowę mieszkaniową i związane z tym negatywne konsekwencje społeczne – konieczne byłoby wyburzenie wielu budynków mieszkalnych. – Z tych względów negatywnie ocenione zostały mi.in. koncepcje poprowadzenie linii wzdłuż autostrady A1, a następnie DW 933 z wykorzystaniem terenów leżących na terenie Moszczenicy, Jastrzębia Dolnego, Jastrzębia Górnego oraz sołectwa Bzie Górne. Podobnie było z propozycją wybudowania infrastruktury przesyłowej wzdłuż planowanej trasy szybkiej kolei do CPK. Pierwsza z koncepcji wymagałaby wysiedlenia mieszkańców co najmniej 21 domów, druga – aż 38 – wyjaśnia Aleksander Maicher z PSE S.A.

Każda z koncepcji była analizowana według tego samego założenia, zakładającego minimalną odległość 35 metrów od osi słupa do najbliższych budynków mieszkalnych, co jest zgodne zarówno z obowiązującymi przepisami w zakresie dopuszczalnych w środowisku natężeń PEM, jak i ze standardami projektowania linii napowietrznych obowiązującymi w PSE S.A.

Dialog od początku

Spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami zaczęły się w czerwcu 2021 r. i cały czas są prowadzone. – W każdej gminie zorganizowaliśmy całodzienne dyżury pracowników PSE, na które indywidualnie zapraszaliśmy właścicieli nieruchomości na trasie linii. Łącznie do tej pory przeprowadziliśmy 10 spotkań z mieszkańcami, w których udział wzięło blisko 600 właścicieli nieruchomości – informuje Aleksander Maicher.

Nowe rozwiązania techniczne

Ukończenie studium wykonalności nie oznacza zakończenia prac nad docelowym kształtem inwestycji.

Ponieważ inwestycja będzie prowadzona w silnie zurbanizowanym terenie, PSE prowadzą dodatkowe analizy na temat możliwych rozwiązań technicznych, które ograniczą wpływ linii na otoczenie. – Realizacja inwestycji może mieć wpływ na decyzje właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze jej oddziaływania. Dlatego też przygotujemy analizy innowacyjnych rozwiązań technicznych, m.in. w zakresie konstrukcji słupów i wiązek przewodów, które pozwoliłyby zminimalizować powierzchnię potrzebnego do budowy linii terenu i zmieścić planowane instalacje w obszarze 70-metrowego korytarza zarezerwowanego od lat w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego wyjaśnia Aleksander Maicher.

Istotną rolę w procesie wypracowania docelowego kształtu inwestycji będą mieć również badania środowiskowe oraz badania geologiczne, które zaplanowano na 2023 rok. Według obecnego harmonogramu linia ma zacząć działać w 2027 roku.

Zobacz również >> https://www.pse.pl/inwestycje/interaktywna-mapa-inwestycji

Więcej informacji o linii można znaleźć na stronie https://podborze.pse.pl. Dla wszystkich zainteresowanych PSE S.A. udostępniły także numer infolinii – tel.: 798 224 938 (czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 14:00) oraz skrzynkę e-mail: podborze@pse.pl.

Tekst sponsorowany – PSE S.A.

Również warto przeczytać
"Nie chcemy takich wrzodów..."
5e9d3d72
W ostatnim wydaniu gazety „Twoja Spółdzielnia” zająłem się tematem patologii. Patologia z narkotykami w tle. To nie tylko indywidualne zażywanie narkotyków, to również dilowanie, awantury pod wpływem substancji psychotropowych, zagrożenia...
Beton i jeszcze raz beton...
IMG_20221123_130005
„Od kilku lat trwa rewitalizacja Parku Zdrojowego. Wydano miliony złotych. Ale czy efekt końcowy będzie oczekiwany przez mieszkańców?” – zastanawia się nasz Czytelnik. „Już teraz widać, że jest to tak...
Gdzie parkować?
e2ddd999
„Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę zaadresować to odwieczne pytanie? I czy udzielone odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek? Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta, nie stanowi tu zbytniego...
Dlaczego piesi giną na pasach?
35-692857
Gdzie przechodzący przez jezdnię powinien bać się o swoje życie? I to do tego stopnia, żeby w myślach gorączkowo „klepać zdrowaśki”? No cóż, może wydać się to nieco kuriozalne, ale...
"My, jako policja, służymy ludziom..."
66-709479
„Głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy poczuli, że mają wpływ na swoje bezpieczeństwo, a my, jako policja, służymy ludziom…” Te szczególne słowa wybrzmiały swego czasu w sali jastrzębskiego magistratu i...
A patriotyzm?!
b57fabfc
Kilka miesięcy temu obchodziliśmy rocznicę Powstania Warszawskiego. Przed nami, już za kilka dni, Narodowe Święto Niepodległości. A gdzieś w tle – pytanie o patriotyzm. Co tak naprawdę dla nas znaczy?...
Przewiń do góry